OVERBLIK:

 • først en række NYHEDER
 • så OPRÅBET: "De nordiske kulturtidsskrifter trues" (2006)
 • sidst flere NYHEDER (2010-2006)

--------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRETS NORDISKE KULTURTIDSSKRIFT 2014 - ARKITEKTUR DK

ARKITEKTUR DK (der fra og med 2013 er blevet afløst af TWENTYFIRST (Arkitektens Forlag) modtog den 11. oktober 2014 prisen som årets nordiske kulturtidsskrift.

Prisen uddeles af den nordiske kulturtidsskriftsforening (NKTF), der består af den danske, den norske, den svenske og den finske kulturtidsskriftsforening.

I den uafhængige nordiske jurys motivering hedder det bl.a.:

Arkitektur DK er et flot tidsskrift med konstruktive og nysgerrige indfaldsvinkler på arkitektur og byplanlægning ud fra et globalt, socialt perspektiv. Her er gode tekster af høj kvalitet, som byder på fordybelse og almene oplysninger om en form for aktivitet, der påvirker os alle i vores hverdag."

Juryen bestod af: Peter Nielsen (Danmark), Malin Krutmeijer (Sverige), Siri Lindstad (Norge) og Bitte Westerlund (Finland).

Se: www.tidsskriftforeningen.no

 

BOGSTATISTIK 2012

Ifølge Danmarks Statistik var hver 4. bogudgivelse i 2012 en e-bog. Mængden af bøger til de fysiske boghandler er blevat halveret på 5 år.

(Kilde: Forfatteren 1/2014).

TIDSSKRIFTSTØTTE 2013

Kulturministeriets Tidsskriftstøtte for 2013 er nu (december 2013) blevet uddelt. Ialt 67 almenkulturelle tidsskrifter har tilsammen fået tildelt: 1.596.798 kr. Maksimum støtten er på 43.160 kr. (11 har fået det beløb), et enkelt tidsskrift har fået 7.000 kr., en stor gruppe har fået 21.580 kr.

(Se nærmere på: www.kunst.dk - her kan finde oplysninger om hvilke tidsskrifter, der har modtaget støtte).

FLERE SELVBETJENINGSBIBLIOTEKER

Mere end en trediedel af bibliotekerne i Danmark er nu åbne, selvbetjente biblioteker, hvor man kan låne bøger, musik og film døgnet rundt. I perioden fra oktober 2011 til oktober 2013 er tallet steger fra 81 til 180. Og det forventes at der bliver endnu flere.

(Kilde: Berlingske Tidende og Bok og Bibliotek 6/2013).

KULTURTIDSSKRIFTET GOLDBERG TAGER EN TIME-OUT

Under overskriften: “GIV GOLDBERG EN HÅND" skriver Goldberg følgende til sine læsere & støtter:

“Goldberg har en masse gode historier, vi gerne vil fortælle. Vi har en masse talenter, der gerne vil skirve de historier. Vi har en masse frivillige, der arbejder gratis fordi de elsker Goldberg.

Men det er ikke nok.

Vi mærker krisen, der har ramt andre medier. De er truet på livet. Det er Golberg også. Vi har ikke en masse ammomver. Eller abonnenter. Eller penge. Golberg er en bladsucces, men ikke nogen guldmine. Derfor må vi tage en time-out for at finde ud af, hvordan vi kan skaffe flere penge, så vi kan blive ved med at fortælle vores historier - på Goldbergs måde.

Du kan være med til at redde bladet på flere måder

Støt Goldberg ved at tegne en annonce, et abonnement, et gaveabonnement eller donere et beløb.

Målet er en egenkapital på 500.000 kroner inden 1. marts.

Så bladet kan komme på gaden igen.

Gå til www.goldberg.nu og  se, hvordan du kan give Goldberg en hånd."

(Kilde: GOLDBERG ultimo 2013).

333 SKOLER NEDLAGT PÅ FEM ÅR

I løbet af de seneste 5 år er ikke mindre end 333 folkeskoler blevet nedlagt. I 2007 var der knap 1.600 folkeskoler - i 2012 var tallet faldet til 1.314.

(Kilde: Politiken den 23. december 2013).

AVIS-OPLAGSTALLENE FALDER FORTSAT

Ifølge Mediawatch er de landsdækkende aviser faldet med op til 10 % i første halvår af 2013. De største er faldet mest, de mindste mindt. Til gengæld ser det ud til at re regionale áviser oplever fremgang.

(Kilde: Politiken den 3. september 2013).

TYRKISK OVERSÆTTER RISIKERER STRAF

En tyrkisk oversætter, der har oversat Apollinaire, er anklaget for samfundsskadelighed på grund af de eksplicitte seksuelle beskrivelser i “et simpelt og vulgært sprog" i oversættelsen.

(Kilde: Politiken den 13. august 2013, der refererer til Hurriyet Daily News).

BOGHANDLER LUKKER

Siden nytår er hele 23 boghandler lukket - det samme som blev lukket i hele 2012. Kun 4 nye butikker er åbnet.

(Kilde: Politiken den 8. august 2013).

DIGITAL BOG SÆTTER SPOTLYS PÅ AMATØRKULTUREN

Bogen kan læses på nedenstående adresse - bogen Amatørkultur er blevet til i et samerbejde mellem DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed) og AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samrtåd).

Se: www.amakult.dk

AMATØRTEATER & KULTURPOLITIK

"Jeg ser DATS [Landforeningen for dramatisk virksomhed] som den nødvendige ramme omkring den kulturpolitiske udvikling i Danmark. Her er DATS kerneydelser, som f.eks. at skabe rammer og muligheder for organisering, planlægning og produktionsgennemførelse af teater lokalt, nationalt og international, helt centrale. Man kan sige, at det er min overordnede vision, at vi skal have amatørtater og -kulturen som ligeværdige partnere i den kulturpolitiske debat i Danmark. For mig er det vigtigt at synliggøre, at uden amatørerne har vi ingen elite, og hele talentudviklingen, som også foregår i DATS regi, er utrologi vigtig. Derudover skal vi have alle generationer med i foreningsarbejdet."

(DATS nye formand Anders Hind, Rampelyset Byhedsbrev, nr. 422, 17 .maj 2013).

FALD I UDGIVELSEN AF FAGLITTERATUR.

I 2002 blev der i Danmark udgivet 1.053 bøger om samfundsforhold, i 2012 var tallet faldet til 740, altså et fald på 30 %. Antallet af nyudgivelser om sprog og sprogvidenskab er faldet med 34 %.

(Kilde: Forfatteren Egon Clausen i kommentar i Politiken den 6. maj 2013).

VAGANT - ÅRETS KULTURTIDSSKRIFT 2013 - NORGE

I juryens begrundelse hedder det bl.a.: "25-årsjubilanten er et tidsskrift med et bredt temafelt, der litteratur, film, kunst og kultur forøvrig settes inn i en bred samfunnsmesseg sammenheng. Redaksjonen lykkes i å skape et enhetlig produkt basert på svært mange ulike stemmer, og viser en høy grad av selvrefleksjon om hva et tidsskrift kan og bør være. Innholdet er til tider krevende, men Vagant framstår som et tidsskrift laget med mye pasjon, og med et bevisst og lekende forhold til visuelle uttrykk."

(Kilde: www.tidsskriftforeningen.no den 14. april 2013).

GRATISAVISEN 24 TIMER LUKKER - KUN METROEXPRESS BESTÅR

(Kilde: Politiken den 14. marts 2013).

TIDSSKRIFTSTØTTE 2012 - OMSIDER!!

Tidsskriftstøtte til almenkulturelle tidsskrifter er nu omsider blevet fordelt (medio december 2012! - men forventet udbetaling medio januar 2013!).

2012: 50 tidsskrifter fik: 1.699.988

2011: 42 tidsskrifter fik: 1.041.650

2010: 64 tidsskrifter fik: 1.755.100

2009: 57 tidsskrifter + FDK fik: 1.721.950

Se listen over modtagerne på:

www.kulturstyrelsen.dk/tidsskriftstøtte

(31. januar 2013)

BOGMARKEDET 2012

Under overskriften Bogmesse & Rekviem. Noget må gøres ved "udviklingen" skriver Politiken på forsiden den 10. november 2012:

"Samfundet har enhver interesse i, at det lille danske bogmarked fungerer. Ikke af hensyn til bogbranchen, men af hensyn til samfundet - af hensyn til dansk kultur. Der er brug for et stykke gedigen kulturpolitik, som opstillede ændrede spilleregler for konkurrencen på bogmarkedet. Måske skal der opmuntres til konkurrence på andet end priser, på lagerføring og faglig service f.eks.? Måske skal der få nogle måneder efter en bogs udgivelse, hvor den koster det samme overalt?

Det er ikke "udviklingen", der er kulturminister, vel, Uffe Elbæk?"

(Bjørn Bredal).

OPEN ACCESS - FRYGTEDE KONSEKVENSER

I et læserbrev skriver Anne Leonora Blaakilde, der er post.doc ved KU og redaltør af tidsskriftet Gerontologi samt medlem af Danske Videnskabsredaktører bl.a. følgende:

"I dansk sammenhæng sidder menge redaktører på dansksprogede [videnskabelige] tidsskrifter og arbejder mere eller mindre gratis på at udgive forskningsbaseret viden, som kun kan komme de danske læsere til gavn. Disse tidsskrifter finansieres som regel af medlemsabonnementer og eventuelle tildskud, og de får det sværere og sværere.

Det er tivivlsomt, at disse [videnskabelige] tidsskrifter finansieres af skatteyderne, men det er derimod helt sikkert, at de med indførelsen af Open Access vil få store problemer med at fortsætte formidlingen af dansk forskning til danske skatteydere."

(Kilde: Information den 18. juli 2012).

BOGSALGET

i supermarkedskæder er næsten halveret på et år.

(Kilde: Bogmarkedet ifølge Politiken den 12. juni 2012).

BOGHANDLERE LUKKER

Alene i år er 15 butikker lukket! Lige så mange som i hele 2011. Siden 2006 er 60 butikker lukket.

(Kilde: Politiken den 24. maj 2012).

BOGSALGET FALDER

Det danske bogsalg er i årets første 3 måneder faldet ca. 12 % sammenlignet med samme periode sidste år.

(Kilde: Forlæggerforeningens barometer ifølge Politiken den 26. maj 2012).

FLERE BESPARELSER PÅ BIBLIOTEKERNE

Igen i 2012 vil der ske besparelser på mange landets biblioteker. 57 ud af 98 kommuner vil spare yderligere.

(Kilde: Politiken den 2. november 2011 med Biblioteksforeningen som kilde).

BOGMARKEDET er med virkning fra den 1. januer 2011 overtaget af Pressto Fagblade Aps.

(Kilde: Berlingske Tidende den 7. januar 2011).

"TERM" - NYT DANSK HISTORISK TIDSSKRIFT

Temp er det nye navn på et ny historisk tidsskrift, der er en sammensmeltning af tidsskrifterne Historie og Den jyske Historiker. Første nummer udkommet i december 2010.

(Kilde: Kristelig Dagblad den 20. december 2010).

TAB I FORLAGSBRANCHEN

Hver andet forlag kører med underskud.

(Kilde: Kristeligt Dagblad den 18. december 2010).

SPECIALMEDIER INGEN VÆKST

Fagblade, specialblade og tidsskrifter ligger i 3. kvartal 2010 10 % under niveauet for annonceomsætningen i samme periode 2009, oplyser Mediawatch.

(Kilde: Berlingske Tidende, Business den 16. november 2010).

--------------------------------------------------------------------------------------------

PRESSEMEDDELELSE:

Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter

uddeler på BogForum på stand 412, lørdag den 13. november 2010, kl.13 prisen som

ÅRETS KULTURTIDSSKRIFT 2010 til

HVEDEKORN

Hvedekorn et vigtigt tidsskrift for ung lyrik og grafik. Men det er ikke kun et tidsskrift, hvori nyt opfindes. Også gammelt genopfindes. Alt kan finde sted. Og  alt finder sted! Nu på 90. å r.

Hvedekorn er, som tidsskriftets nuværende redaktør, Lars Bukdahl, formulerer det ...:

"foruden alt amdet, også kaotisk og dampagig og forbandet intellektuel."

Derfor giver Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter lyrik- og grafiktidsskriftet prisen ...

Forhistorien

Hvedekorn - eller Klinte, Ung Dansk Litteratur eller Vild Hvede, som tidsskriftet hed fra starten i 1920 og frem til 1952 og navneskiftet til Hvedekorn - har lagt spalter til digte af unge forfattere som Tom Kristensen, Jacob Paludan, Jens August Schade, Halfdan Rasmussen, Hans Scherfig,Tove Ditlevsen, Piet Hein, Morten Nielsen, Per Højholt, Ivan Malinovski, Frank Jæger, Klaus Rifbjerg, Otto Gelsted, Poul Borum, Benny Andersen, Inger Christensen, Cecil Bødker, Ulla Ryum, Hans-Jørgen Nielsen, Jørgen Gustave Brandt, Per Kirkeby, Dorrit Willumsen, Henrik Nordbrandt, Dan Turell, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Asger Schnack, Søren Ulrik Thomsen, Vita Andersen, Klaus Høeck, F.P. Jac, Per Aage Brandt, Jens Christian Grøndahl, Bo Green Jensen, Juliane Preisler, Pia Tafdrup, Michael Strunge, Thomas Boberg, Morti Vizki, Thomas Thøfner, Christian Dorph, Kirsten Hammann, Helle Helle, Janus Kodal, Katrine Marie Guldager, Lene Henningsen, Annemette Kure Andersen, Ursula Andkjær Olsen, Lone Munksgaard, Mette Moestrup, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Janina Katz, Lone Hørselv. For blot at nævne nogle få ...

Navnlisten er meget lang, meget lang. Og aldeles overvældende, hvorfor tidsskriftet også prlaer af den på hjemmesiden.

Men hvad siger listen om Hvedekorn? Flere ting, formodentllg ... 1) At tidsskriftet over en horisont på 90 år ikke bare har formået at tiltrække de bedste forfattere in spe, men også 2) at tidsskriftets redaktører konstant har formået at finde talenterne i mængden af unge, uprøvede skribenter. Tidsskriftet har 3) over en horisont på 90 år formået at holde et redaktionelt højt kvalitetsniveau - for vel har tidsskriftet formmæssigt forandret sig - men redaktionelt har det fastholdt den linje, der helt fra begyndelsen blev udstukket. I dag kan man derfor konstatere, at Hvedekorn er en lige så afgørende faktor, som tidsskriftet var i 1920, 1930, 40, 50, 60,70, 80, 90 og år 2000. Hvedekorn er et medie, der både indikerer, hvem der vil blive litteraturens store navne i de følgende år og blander disse unge talenters ofte digteriske debuter med etablerede forfatteres tilbagevende skriverier.

(FDK - november 2010).

---------------------------------------------------------------------

 

 

1066. TIDSSKRIFT FOR HISTORIE

ophører med at komme i tryk form fra 2011 - men vil så udkomme elektroniske stadig med 4 numre om året. Redaktionen skriver i nr. 3, 2010 bl.a. følgende: "at 1066 fra næste år holder op med at udkomme på tryk. Faldende abonnementstal og stigende udgifter har lidt efter lidt trukket det økonomiske gulvtæppe væk under den klassiske måde at udgive smalle kulturtidsskrifter på. Men vi slipper ikke taget, for fra næste år udkommer 1066 elektronisk som netbaseret tidsskrift .."

(Kilde: 1066. TIDSSKRIFT FOR HISTORIE. 40. årgang nr. 3. 2010).

Se mere på: www.1066.dk

KULTURTIDSKRIFTEN 2010

det svenske katalog over trykte og netbaserede svenske kulturtidsskrifter er netop udkommet.

Det kan rekvireres på: www.tidskrift.nu

POESIENSHUS I KØBENHAVN

er netop den 1. september 2010.

Adressen er: Gothersgade 89, 1123 Købanhavn K

Her afholdes arrangementer. Der er en boghandel, et bibliotek og en cafe.

Boghandel og bibliotek har åbent: Mandag - lørdag kl. 10-17.30

Café har åbent: Mandag - lørdag kl. 10-22.

Mail: info@poesienshus.dk

Se mere på: www.poesienshus.dk

ROLLING STONE

Stor artikel om det legendariske amerikanske magasin Rolling Stone, der netop har bragt et afslørende portræt af den åbenmundene Afghanistan-general Stanley McChrystal.

(Kilde: Berlingske Tidende den 25. juni 2010).

Se mere på: Rollingstone.com

BESPARELSER I SIGTE

Bibliotekschefer landet over forventer nye stor besparelser i 2011 - flere lukninger af filialer, færre nye bøger og kortere åbningstider.

(Kilde: Berlingske Tidende den 28. juni 2010).

NY HJEMMESIDE

Tidsskriftet for poesi og kunst HVEDEKORN, der nu udgives af forlaget Rosinante & Co er netop gået i luften med en hjemmeside med velkomstordene: "Velkommen til Hvedekorns verdensagtige nye bravhed." På siden er der et omfattende arkiv og med - ser det ud til - konstant flaksende og flagrende nyheder. Det hele starter med et redaktionelt manifest, redaktøren Lars Bukdahl skriver:

"Himlende manifest i galop

- for Hvedekorn på Rosinante & Co

 1. Poesien er et gammelt øg med sommerfuglevinger
 2. Digteren er en jockey, der er god til at være groggy
 3. Hvedekorn er en hvedemark i den blå luft, og scenen er skrå
 4. Redaktøren er en muldvarp, der misser nådesløst med øjnene, før han udsteder en landingstilladelse
 5. Rosinante & Co er et solidt, men venligtsindet skyssystem hele vejen rundt om den hvedemark i den bå luft, der er Hvedekorn, fra hvilken den nådesløst missende muldvarp, der er redaktøren, udsteder landingstilladelser til de groggy jockeyer, der er digterne, på de gamle øg med sommerfuglevinger, der er poesien
 6. Sådan hænger det sammen med det
 7. For fremtiden
 8. Heldigvis
 9. Poesien er en purung sommerfugl med hestesko
 10. Også vildere

Lars Bukdahl, juni 2010."

(Kilde: www.hvedekorn.dk - juni 2010).

TIDSSKRIFTS-ANMELDELSER. I litteraturtidsskriftet Standarts ny serie af artikler om (litteratur)tidsskriftter der i Nr. 2/2010 en anmeldelse af Hvedekorn 2/3/4 - 2009 (de sidste på Borgens forlag), en samlet anmeldelse af Kulturo nr. 30, Kritik nr. 195, Øverste Kirurgiske nr. 51 og Pist Protta nr. 65 og 66 - samt en anmeldelse af norske Vagants 2009-årgang.

Se mere på: www.standart.nu

OPLAG SMULDRER, PRISER STIGER

Siden 2000 er forbrugerpriserne steget 22 % mens aviser og magasiner er blevet 51 % dyrere. Dertil kommer at aviser, ugeblade og månedsblade har oplevet markante fald i oplagstallene. Citat: "Mediefolk taler om "dødens gab" - den nedadgående oplagskurve som hajens underkæbe, de stigende priser som overkæben." (Kilde Berlingske Tidende/Business den 15. juni 2010).

ØNSKE OM FORBUD

En sammenslutning af egyptiske advokater (organisationen "Advokater uden Lænker") vil have eventyrsamlingen "1001 nats eventyr" forbudt på grund af stødende bemærkninger. (Kilde Berlingske Tidende den 7. maj 2010).

VERDENSPRESSENS FRIHEDSDAG

I anledning af Verdenpressens Frihedsdag har organisationen Journalister uden Grænser offentliggjort en liste over verdenspressens "40 værste modstandere". (Kilde Politiken den 4. maj 2010).

TIDSSKRIFTER PÅ BIBLIOTEKET

DE NORDISKE KULTURTIDSSKRIFTER TRUES

Opråb fra de nordiske kulturtidsskrifts-foreninger den 3. oktober 2006:

 

De nordiske kulturtidsskrifter trues alvorligt, og de få lyspunkter man

endnu kan øjne findes alene i Sverige. Situationen er desværre blevet

tilspidset yderligere, idet tilskuddet til de finske kulturtidsskrifter nu

bliver reduceret med 15 procent, med mindre den finske finanslov for det

kommende år ændres.

 

I Danmark og i Norge har kulturtidsskrifterne i årevis kæmpet for at få en

kulturtidsskriftsstøtte, som bare nogenlunde kunne matche behovet. Men i

Danmark er den direkte i forvejen ringe støtte ikke bare blevet reduceret

for nogle få år siden, den indirekte portostøtte er også helt og aldeles

blevet fjernet. I Norge ligger støtten på samme lave niveau som igennem de

seneste femten år. Det bliver interessant at se, om finansloven i Norge, som

offentliggøres i næste uge, ændrer den økonomiske situation for de norske

kulturtidsskrifter. Både i Danmark og i Norge har alene portoforhøjelser

betydet, at flere kulturtidsskrifter har måttet lukke. Flere andre er

alvorligt truet, med mindre der fra politisk side udtrykkes en helt anden

vilje til at bakke op.

 

I Sverige er støtten til kulturtidsskrifterne for en tid blevet opgraderet

med nogle mere eller mindre tilfældige ekstratilskud. De ekstra penge i

Sverige er blevet brugt til produktion af enkelttidsskrifter og til

generelle markedsførings- og distributionstiltag. Men selv om Sverige er et

foregangsland på tidsskriftsfronten, er kulturtidsskrifterne også her truet

af en meget høj porto, af et fald i antallet af tegnede

biblioteksabonnementer og - ikke mindst – af at løssalg, der finder sted fra

stadigt færre salgsteder.

 

Det handler om kulturtidsskrifter, som spiller en væsentlig rolle i den

offentlige debat, tidsskrifter som fordyber sig i vigtige samtaler. Netop

derfor er det beklageligt, at de lider i så udtalt grad. De færreste har i

forvejen penge til at betale skribenter for disses arbejde.

 

Det er vores håb, at vi med dette opråb kan få beslutningstagere i samtlige

nordiske lande til at indse, at mangfoldighed i medierne ikke bare er noget,

man har. Det er noget, der forudsætter en aktiv støtte til

kulturtidsskrifterne i Norden.

 

Kulturpolitik bør handle om at holde en kultur levende og at skabe

forudsætningerne for, at kulturen kan udvikle sig og forblive levende. En

øget satsning på kultureksport eller mere kommercielle medier er en

fejlprioritering, og man risikerer at udsulte og undergrave nationale og

internationale stemmer. Støtten til kulturtidsskrifterne bør øges og de

politiske tiltag udvikles i samtlige nordiske land. Derfor håber vi også, at

Finlands regering og parlament ikke gennemfører de omtalte nedskæringer i

støtten til kulturtidsskrifterne. Det ville være et skridt i en helt

fejlagtig retning for mediemangfoldigheden i Norden.

 

Disse personer har underskrevet opråbet:

 

Kirsi Henriksson, bestyrelsesformand, Kultur- opinions- och vetenskapliga

tidskrifternas förbund, (Kultti, Finland)

Eva Løveid Mølster, leder, Norsk tidsskriftforening, (Norge)

Babak Rahimi, bestyrelsesformand, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter

(FSK, Sverige)

Ivan Rod, bestyrelsesformand, Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter (FDK,

Danmark)

 

Med dette opråb opfordrer vi Nordens kulturpolitikere til:

– mere aktivt at støtte kulturtidsskrifterne i Norden,

– at øge – og ikke som i Finland at mindske – støtten til

kulturtidsskrifterne,

– at udvikle de politiske tiltag, der kan sikre de nordiske

kulturtidsskrifter.

 

Hvis du/I vil skrive under på opråbet, så klik ind på den svenske kulturtidsskriftsforening (FSK)s hjemmeside:

   www.fsk.net/norden.html

 

Listen over underskrivere bliver opdateret kontinuerligt.

(Medio juli 2007 har mere end 2.500 skrevet under! Og stadig flere kommer til!).

 

BAGGRUNDS OPLYSNINGER vedr. de finske tilstande:

I den svensksprogede finske avis HUFVUDSTADSBLADET (den 22. september 2006) skriver Kirsi Henriksson og Bitte Westerlund fra den finske kulturtidsskrifts-forening KULTTI følgende:

 

"Statsstøtten må ikke beskæres

 

Det går godt i Finland. Finsk kunst og kultur har fremgang, også internationalt.

   Alligevel beskærer regeringen kulturstøtten i finanslovs-forslagene. Et eksempel: Den støtte, der via undervisningsministeriet, bliver kanaliseret videre til kultur- og opinionstidsskrifterne beskåret med 121.000 Euro eller omkring 15 %. Den støtte - som cirka 120 finlandske tidsskrifter og paraplyorganisationen KULTTI skal deles om - falder ifølge budgetforslaget fra 800.000 Euro til 679.000 Euro. (Støtten til kulturtidsskrifterne blev i fjor forhøjet med 43.000 Euro til 800.000 Euro - efter at have stået i stampe i 10 år).

   De cirka 120 kultur- og opinionstidsskrifter, der får kulturtidsskriftsstøtte, udgør en uafhængig arena for diskussion og debat. De byder på en betydeligt større mangfoldighed end de kommercielle massemedier. Også nyfinlænderne har flere talerør blandt tidsskrifterne. De finlands-svenske modtagere er i år Ad Lucem, Finsk tidsskrift, Fredsposten, Horisont, Ny Tid og Nya Argus. Astra Nov, som sidste år fik 2.000 Euro i støtte, fik i år slet ingenting. Fredsposten fik beskedne 500 Euro, en reduktion på 1.000 Euro. Beløbene er små, men de må ikke blive endnu mindre. For så orker selv ikke de mest entusiastiske ildsjæle ikke forsætte - og mange stemmer vil blive tavse.

   KULTTI (kultur-, opinions- og videnskabelige tidsskrifters forening) fylder 15 år i år og fejrer det under mottoet: Leve kulturtidsskrifterne! Vi håber, at Finlands regering og rigsdag er enig i ikke at skære i støtten til kulturtidsskfrifterne. Et budgetforslag synes nu at være den eneste løsning."

 

 

Sidste nyt fra kulturtidsskrifternes verden

FOLKEBIBLIOTEKERNE. Siden 2000 er mere end 300 filialer blevet lukket. Bogbestanden er mellem 2000 og 2008 faldet fra 27,6 mio. til 20,5 mio. Samtidig er udlånet faldet med 22 % til 48 mio. (Kilde: Politiken den 17. april 2010).

BIBLIOTEKERNE. En undersøgelse Greens analyseinstitut har lavet for Børsen Kultur viser, at 53 % af befolkningen ønsker flere penge til bibliotekerne. (Kilde: Berlingske Tidende den 8.april 2010).

FÆRRE BIBLIOTEKER osv.. I og med kommunalreformen fra 2007 er antallet af biblioteker blevet reduceret med 171, antallet af skoler er reduceret med 39 og antallet af daginstitutioner med 30. (Kilde: Politiken, april 2010).

KRITIK. Decmber 2008. Tema: Kapitalisme. Bl.a. Ian McEwan-essay om dommedag - troen på verdens renselse gennem katastrofer.

NYT KULTURTIDSSKRIFT. Tidsskriftet DJEMBE skifter navn til CULTURES og satser på store forandringer i tilgangen til verdensmusik, verdenslitteratur osv.

Se:

NYE PORTO-FORHØJELSER PÅ VEJ:

Den 1. januar 2009 stiger portoen nok engang. Denne gang rammer det pakkeposten med stigninger fra 7-14 %, dvs. fra 5 til 20 kr. pr. pakke.

Ifølge beregninger er portopriserne fra 2005-2008 stedet dobbelt så meget som forbrugerpriserne generelt.

(Kilde: Berlingske Tidende/Business den 1. oktober 2008).

BIBLIOTEKS-NEDSKÆRINGER:

I 2009 tegner der sig et billede af massive nedskæringer på biblioteksområdet:

- i Lyngby-Tårbæk Kommune skal der spares 61 millioner i 2009 og 71 millioner i 2010. Det betyder lukninger af 3 biblioteker.

- Aalborg Kommune skal spare 4,4 millioner.

- Dragør Kommune skal spare 1 millioner ud af et budget på 9 millioner.

(Kilde: Berlingske Tidende/ Kultur den 13. oktober 2008).

 

BIBLIOTEKS-LUKNINGER:

Som en konskvens af kommunalreformen er hvert femte bibliotek blevet lukket.

(Kilde: Berlingske Tidende/ Kultur den 6. august 2008).

 

 

Udbetalinger fra COPY-DAN 2008

Udbetalingerne for 2007 er nu kommet til udbetaling. Der er ialt blevet udbetalt 154,6 millioner kr. til 25.000 danske og udenlandske forfattere, komponister, illustratorer, journalister, fotografer og udgivere.

Se: www.copy-dan.dk

 

NAVNE-SKIFT:

Dansk Fagpresse ændrer pr. 1. september 2008 navn til Danske Specialmedier.

(Kilde: Fagpressen. No. 3. September 2008).

 

REDAKTØR-SKIFT:

Tidligere redaktør af Lettre Internationale Andreas Harbsmeier bliver ny redaktør af HØJSKOLEBLADET. Andreas Harbsmeier siger bl.a.: "(håber at) kunne bidrage til at give Højskolebladet en markant profil . fordi jeg mener, at højskolernes dannelsesideal og åbenhed er et væsentligt og ofte savnet perspektiv i den offentlige debat." (Kilde: Information den 16. april 2008).

 

 

 

EKKO og MIFUNE fusionerer:

De to danske filmtidsskrifter Ekko og Mifune lægges sammen med virkning fra februar 2008. Ekko kom første gang på gaden i 2000, Mifune i 2003. Med fusionen bliver det nye tidsskrift, der samlet kommer til at hedde Ekko, umiddelbart Nordens største filmtidsskrift.

Ekkos nuværende redaktør Claus Christensen bliver redaktør for det nye Ekko. Redaktionskomiteen kommer til at bestå af Claus Chistensen, Mifunes nuværende redaktør Thure Munkholm, Kristoffer Hegnsved og Peter Schlepern.

Det nye Ekko udkommer i februar 2008 i et oplag på 14.000 eksemplarer.

(Kilde: Berlingske Tidende den 13. december 2007).

 

PORTOSTIGNINGER på 20 % pr. 1. januar 2008:

Fagpressen, der er organ for Dansk Fagpresse, skriver i sit nr. 4, november 2007 følgende:

"Post Danmarks portoudspil for 2008 vil ramme småforeningsblade hårdt. Blade med et oplag på under 3000 vil få en prisstigning på omkring 20 procent fra den 1. januar 2008.

Stigningerne rammer især mange kulturelle tidsskrifter, lokale og regionale foreningsblade blandt andet inden for idrætsverdenen og den kirkelige verden, men også landsdækkende specialblade indenfor meget små nicher bliver ramt.

"Så kraftige stigninger er en alvorlig trussel mod foreningslivet. Vi har allerede set en stor bladdød blandt små blade, og stigninger på 20 procent kan betyde døden for en del", siger direktør i Dansk Fagpresse, Christian Kierkegaard."

(Vores understregninger).

 

SALT lukker:

Tidsskriftet SALT, der begyndte at udkomme i 1992 og siden udkommet med omkring 100 numre, har netop udsendt sit sidste nummer.SALT var efterhånden blevet tappet for såvel økonomiske som menneskelige ressourcer. En af de væsentligste grunde til det økonomiske grudnskud tilskrives dels ophøret af portostøtten i 2001 samt nedlæggelsen af en række tilskudsordninger. "Den økonomiske svækkelse betød, at bladet i højere grad skulle produceres af frivillige, og med tiden blev det svært af skaffe tilstrækkeligt med ulønnet arbejdskraft."

SALT blev udgivet af Mediefabrikken.

(Kilde: Information den 26. juli 2007).

 

 

Nyt magasin om litteratur:

Den 24. maj 2007 udkommer magasinet OVERGRUNDEN i et oplag på 10.000. Det kan fås gratis hos boghandlerne.

OVERGRUNDEN redigeres af Brian Stevn Rasmussen, Janni Ibsen Rasmussen og Chr. Brandt.

Magasinet bliver også tilgængeligt på adressen:

www.overgrunden.dk

 

Nyt kulturtidsskrift har netop set dagens lys (maj 2007). Det hedder:

GOLDBERG. Det er ifølge redaktøren Jacques Blum: "et alment kulturtidsskrift med en jødisk vinkel". Det udgives af forlaget Goldbergt & Mor Aps. Det udkommer i et oplag på: 2.800 stk. og skal komme 6 gange om året. I Berlingske Tidende den 3. maj 2007 sider Ulf Haxen, der er redaktør af Rambam (der fokuser på jødisk historie og forskning) bl.a.: "Diversitet giver dynamik, så det er fint, at der er aktivitet på området. Goldberg er et tidsskrift for kultur og kultut, mens Rambam er et tidsskrift for kultur og forskning inden for jødiske emner.  Så vi ligger altså, hvad indhold angår, et stenkast fra hinanden. Jeg tror ikke, at der umiddelbart er nogen fare for, at vi kommer til at træde hinanden over tæerne."

 

50 års jubilæum:

Det populærvidenskabelige (historie, arkæologi) tidsskrift SKALK kan nu fejre sit 50 års jubilæum. SKALK, der er udkommet siden 1957, har i dag 22.000 abonnenter. SKALK redigeres af Christian Adamsen og udgives af forlaget Wormianum med adresse i Højbjerg. (Kilde bl.a. Weekendavisen den 11. maj 2007).

 

MEDIESTØTTE

Dansk Fagpresse skriver i et brev til kulturminister Brian Mikkelsen bl.a. (her citeret fra: FAGPRESSEN. No. 2. Maj 2007, side 23) følgende om den kommende undersøgelse af forholdene for medierne:

"Den nuværende mediestøtte er ikke længere tidssvarende, da den er baseret på støtte til enkelte medietyper.

Vi vil opfordre til, at et af målene med udredningsarbejde bliver at finde frem til en mediestøtte, der tager højde for flermedialitet, så der kommer forslag til en mediestøtte, der konkurrencemæssigt stiller alle medier lige uanset, hvilken platform de publiceres på. Vi oplever i dag, at medier, der får statsstøtte (momsfritagelse/licens/distributionsstøtte) for eksempel som dagblad, samtidig udgiver produkter (specialmagasiner, web-sites) på andre platforme, der konkurrerer med ikke-støttede medier.

Det er en konkurrenceforvridning, som gør det svært for andre aktører at agere på mediemarkedet - og som modvirker ønsket om mangfoldighed. (...).

Vi har en foventning om, at udredningsarbejdet kan bidrage til at løse disse problemer - og vi opfordrer derfor partierne bag medieforliget til at formulere kommissoriet, så der fremkommer forslag til en fair mediestøtte, der forholder sig til en medieverden, hvor medier leverer indhold på mange platforme."

 

COPY-DAN:

I begyndelsen af 2007 blev der - via Copy-Dans afdeling: Tekst & Node - uddelt 143 millioner kroner til 25.000 rettighedshavere (kunstnere, autorer og udgivere). Det er det hidtil største beløb. Pengene kommer fra skoler, private virksomheder og den offentlige administration. (Kilde: Copydan beretning 06).

Se:

www.copydan.dk

 

SENTURA-konkurrence. Tidsskriftet Sentura har lavet en lille let skrivekomkurrence - se:

www.sentura.dk

 

KULTURKANON - de danske højdepunkter i tekst, lyd, billede på Kulturministeriets kulturkanon - også med børnekultur.

Se:

www.kulturkanon.kum.dk

 

EUROZINE. Newsletter. Månedens artikel (august) er biokemikeren Juli Peretos "The assault on science". Opr. trykt i det catalanske tidsskrift L´Espill.

Se: www.eurozine.com

 

EUROZINE. Månedens artikel (juli) er Christoph Türckes artikel "Blasphemy. On the structure of mass insult". Opr. trykt i det tyske tidsskrift MERKUR 6/2006. Artiklen findes på både engelsk og tysk.

Se:

www.eurozine.com

 

TYRKIET. De tyrkiske toldmyndigheder har beslaglagt 1.200 Pippi Lagstrømpe og Alfons Åberg-bøger, der er blevet oversat til kurdisk. (Ifølge Politiken den 28. august 2006).

 

BIBLIOTEKERNE. Der er i 2005 indkøbt 5,8 procent færre nye bøger end i 2004. Sammenlignet med 1999 er der tale om et fald på 24,5 procent! Også bogudlånet falder - fra 2002 til 2005 faldt det med 12 procent. Det skyldes bl.a. mangel på tilstrækkelige økonomiske midler. (Kilde: Berlingke Tidende den 19. juli 2006).

 

EUROZINE - der formentlig er Europas førende kulturtidsskriftsnetværk - har redesignet deres side.

Netværket repræsenterer ikke mindre end 50 kulturtidsskrifter fra 32 lande.

Den nye webside skal ifølge chefredaktøren Carl Henrik Fredriksson bidrage: "til fremvæksten af en genuin transnational offentlighed med henblik på at kvalificere diskussionen af kultur, politik og samfund" i Europa.

Se: www.eurozine.com

 

"Hvad skal Danmark leve af?

Kunst viden og underholdning"

Konference afholdt i Dansk Designcenter i april i år - i et samarbejde mellem COPY-DAN, Gramex og KODA.

Du kan læse mere om konferemcen på:

www.kunst-viden-underholdning.dk

- og du kan downloade rapporten fra:

www.cbs.dk/imagine

 

DISTRIBUTIONSTILSKUD

til dagbladslignende publikationer

Ansøgningsfristen er den 1. maj 06. Ordningen administreres af Biblioteksstyrelsen.

Se nærmere på:

www.bs.dk/ugeavispuljen

 

KUNSTSTYRELSEN

Den 1. april er store søgedag for midler fra kunststyrelsen. Bl.a. børnelitteraturpuljen, den faglitterære pulje, generelle midler, Marienborgpuljens rejselegater, prøveoversættelser m.m..

Se:

www.kunststyrelsen.dk

 

NY DISTRIBUTØR

CityMail Group, der ejes af det norske postvæsen, har sagt, at det vil konkurrere med Post Danmark om distribution af industripost i i første omgang København. (Februar 06).

 

ASLAN

Tidsskriftet Aslan, der nu "kun" kommer på nettet (se: www.aslan.dk), har nu haft ca. 1/4 million brugere. (Februar 06).

 

GOD CITATSKIK OG PLAGIAT.

Kulturministeriet har udsendt en vejledning om god citatskik, plagiat m.m. Søg "citatskik" på.

www.infokiosk.dk

 

PENGE FRA COPY-DAN.

Der blev i januar 06 uddelt 126 millioner kroner til ca. 12.500 danske rettighedshavere for bl.a. bøger, tidsskrifter og artikler kopieret til undervisningsbrug.

Se:

www.copydan.com

 

BLADPULJEN. Ansøgning om portostøtte fra Bladpuljen skal indsendes til Biblioteksstyrelsen. For nærmere oplysninger se:

www.bs.dk/bladpuljen

 

Siden regeringen i marts 2004 fjernede portostøtten til tidsskrifter og fag- og foreningsblade er ca. 500 blade lukket. (Kilde: Ritzau, ifølge Politiken den 3. marts 2005).

 

Litteratur i Musikhuset i Aarhus finder sted første gang den 22. - 23. april 2006 i forbindelse med Verdens Bogdag.

Se: www.litteratur-aarhus.dk

Gå til toppen af siden