Oversættelse af dramatik til dansk.

Den Litterære Institutions 13. konference på Hald, 24. -26. oktober 1997.

Af Peter Bondesen

 

Siden 1982 har Den Litterære Institution holdt årlige konferencer på Hald Hovedgård ved Viborg. Arrangementerne har altid indholdt en blanding af generel litteraturpolitik og håndfast, gerne helt aktuelle emner. Årets emne var “oversættelse af dramatik til dansk”. For tidsskriftsbranchen var det indledede oplæg af formanden for Statens Litteraturråd, Thomas Harder af interesse.

 

Statens Litteraturråd har ved sin oprettelse overtaget en række ældre støtteordninger herunder kulturtidsskriftstøtten. Rådet har arbejdet på at koordinere de forskellige støttepuljer og oprettet enkelte nye. Rådet har udgivet flere arbejdsoplæg og har her bl.a. peget på et muligt behov for statsstøtte til udgivelsen af et stort autoritativt kulturtidsskrift. Tanken om dette tidsskrift går i hvert fald 10 år tilbage og fik sin bredeste beskrivelse i den såkaldte “Pixibetænkning” som i nogen grad dannede grundlag for litteraturloven.

 

I løbet af 1997 har Litteraturrådet afholdt møder med forskellige interesserede parter således også med Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg og Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter. Overalt har der været advarselssignaler til det omtalte autoritative “omnibustidsskrift” og rådets melding var nu, at ingen vil ha´ dette tidsskrift, og derved bliver det forhåbentligt.

 

Thomas Harder redegjorde iøvrigt for Tidsskriftstøtteudvalgets aktuelle situation. Udvalget skal omkonstitueres ved årets udgang, og Kulturministeriet er ved at finde ud af, hvordan det fremover skal sammensættes.

 

Den 20. november 1997 afholder rådet en offentlig litteraturpolitisk konference på Christiansborg. hertil er alle, som interesserer sig for litteraturpolitk, velkomne. Indbydelsen vil blive viderebragt på F

Gå til toppen af siden