Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter

 

  • FDK blev stiftet i 1993 og fungerer som interesseorganisation for henved 100 kulturtidsskrifter, der udkommer i Danmark, Færøerne og Grønland.
  • Tidsskrifterne dækker alle kulturens fløje, har en høj professionel standard til fælles, repræsenterer det kulturelle vækstlag og har sine rødder i kulturens dynamiske miljøer.
  • Foreningen varetager tidsskrifternes fælles interesser overfor offentlige danske og udenlandske myndigheder og organisationer (som f.eks. det nu nedlagte TSU og i Copy-Dan). FDK søger at skabe grobund for øget samarbejde med disse og søger at sikre en samlet markedsføring via hjemmesiden og andre tiltag. Foreningen præsenterer endvidere samtlige medlemstidsskrifter i hjemmesidens Katalog.
  • Foreningen afholder kurser og seminarer for medlemmerne, arrangerer kurser i produktionsteknik, ophavsret, kulturjournalistik og internet m.m.. Foreningen samarbejder med Søsterorganisationer i udlandet.
  • Statens Kunstråd yder støtte til de enkelte almenkulturelle tidsskrifter (altså ikke til videnskabelige tidsskrifter).

 

Bestyrelsen ser pr. august 2017 således ud:

- Ivan Rod, formand (Cultures)

- Finn Barlby, kasserer, webeditor (PLYS og BUM)

- Annemarie Balle (Folkevirke)

- Tobias Skiveren (PASSAGE)

- Ingrid Ank (Dansk Kirketidende)

- Eva Bøggild (GOLDBERG)

 


 

Medlemsskabet koster 600 kr. pr. år - og anmodning om optagelse i foreningen kan ske til:

 

Formand for FDK

Ivan Rod

Carl Johans Gade 6, 2.th.

2100 København Ø

Tel. 21700858

E-mail: kulturtidsskrifter@hotmail.com

 

- eller til webeditor:

Finn Barlby

Holmegårdsvej 4, 1.th.

2920 Charlottenlund

E-mail: finn.barlby@mail.dk

Gå til toppen af siden