Litteratur

Her kan  du finde er række henvisninger til kataloger, bøger, tidsskrifter og artikler, der handler om kulturtidsskrifternes situation, historie og karakter. Listen bliver opdateret løbende: 

 

KATALOGER:

Danmark

DANSKE KULTURTIDSSKRIFTER 2007. Redigeret af Ivan Rod & Finn Barlby.

Udgivet af FDK. 2006.

  • Rummer:
  • Katalog over
  • Artikler af Finn Barlby ("Kulturtidsskriftets Alfa") og Ivan Rod ("Kulturtidsskriftets Omega").
  • "Derfor udgiver vi"-præsentationer af "Den Jyske Historiker", "Lettre Internationale", "Passepartout" og "Terpsichore".

 

DANSKE KULTURTIDSSKRIFTER 2005. Redigeret af Ivan Rod & Finn Barlby. Udgivet af FDK. 2004.

  • Rummer:
  • Katalog.
  • Artikler af

 

Sverige

 

BØGER - tidsskrifts-antologier:

DIALOG. En antologi. Udvalg og forord ved Carl Erik Bay. Gyldendals Uglebøger. 1978.230 sider.

Tidsskriftet DIALOG udkom i årene fra 1950 til 1961. 

Bidrag af: Sven Møller Kristensen, Erik Knudsen, Peter P. Rohde, Karl O. Andersen, Eric Danielsen, Arne Gaardmand, Ole Thomassen, William Heinesen, Mogens Fog, Werner Thierry, Henrik Hoffmeyer, Elsa Gress, Gert Petersen, Gelius Lund, Morten Simonsen, Svend Johansen og Tage Hind.

 

FRIT DANMARK. En Antologi. Artikler fra Tidsskriftets 25 Årgange ved Kate Fleron. Udvalg og indledning ved Kate Fleron. Gyldendals Uglebøger. 1967. 218 sider.

Tidsskriftet FRIT DANMARK udkom i årene fra 1942 til 19

Bidrag af bl.a. Christmas Møller, Mogens Fog, Kjeld Abell, Paul la Cour, Martin A. Hansen, Elias Bredsdorff, Tage Voss, Johan Borgen, Sven Clausen, Børge Houmann, Stephan Hurwitz, Thorkild Kristensen, Aage Schoch og Paul Thygesen.

 

FRIT DANMARK. 40 år. Marts. 40. årgang 1982. Nr. 8. Redigeret af Kate Fleron. Vindrose. 1982.

Hovedbidraget er: Enquêten: "Hvad forstår du i 1982 ved et Frit Danmark?" som bliver besvaret af bl.a. Finn Barlby, Ditte Cederstrand, Bente Hansen, William Heinesen, Jørgen Pauli Jensen, Villy Karlson, Jørgen Kieler, Ivan Malinovski, Ernst Bruun Olsen, Ib Spang Olsen, Erlendur Patursson, Gert Petersen, Halfdan Rasmussen, Hanne Reintoft, Mikal Rode, Carl Scharnberg, Villy Sørensen, Tage Voss og Preben Wilhjelm.

Desuden bidrag af: Kate Fleron, Elias Bredsdorff, Mogens Fog, Erik Stinus, Henrik Kaufholz, Else Hammerich, Thorkild Bjørnvig, Per Gregersen, Birte Thornæs, Jørgen Jacobsen, Robert Huhle, Henrik Heie, Tor Nørretranders, Leif Larsen, Kai Lemberg, Knud Vilby, Leif Larsen, Villum Hansen og Inger Hagerup.

 

HERETICA. En antologi af essays og digte fra tidsskriftets seks årgange ved Ole Wivel. Gyldendals Unglebøger. 1962. 306 sider.

Tidsskriftet HERETICA udkom i årene fra 1948 til 1953.

Bidrag af: Ole Wivel, Thorkild Bjørnvig, Erik Knudsen, Paul la Cour, Martin A. Hansen, Bjørn Poulsen, Morten Nielsen, Tage Skou-Hansen, Frank Jæger, Vilhelm Grønbech, Jørgen Gustava Brandt, D.H. Lawrence og William Faulkner. 

 

HUG

 

KRITISK REVY. En antologi af tekster og illustrationer fra tidsskriftets tre årgange ved Sven Møller Kristensen. Efterskrift af Poul Henningsen. Gyldendals Uglebøger. 1963. 180 sider.

KRITISK REVY udkom i årene 1926-28.

Bidrag af Thorkild Henningsen, Poul Henningsen, Edvard Heiberg, Otto Gelsted og Hans Kirk.

 

KULTURKAMPEN. Antologi af Tidsskriftet Kulturkampen. Redigeret af Ole Grünbaum og Henrik Stangerup. Introduktion ved Elias Bredsdorff. Fremads Fokusbøger. 1968. 223 sider.

KULTURKAMPEN udkom i årene 1935-39. Der udkom ialt 29 numre, hvoraf fire var dobbelthæfter. 

Bidrag af Elias Bredsdorff, Jørgen Jørgensen, Peter P. Rohde, Otto Gelsted, Hans Kirk, Kjeld Abell, Piet Hein, Jens Otto Krag - tegnere: Hans Bendix, Herluf Bidstrup, Arne Ungermann, Marlie Brande, Kjeld Abell, Ib Andersen og Sikker Hansen.

 

SIDEGADEN

 

Michael Strunge: SIDEGADER. Prosa 1978-86. Udvalg ved Anne-Marie Mai. Borgen. 1996. 254 sider.

Rummer bl.a. en række af Michael Strunges artikler i tidsskriftet SIDEGADEN.

 

TAARNET

 

VINDROSEN - en antologi ved Ole Wivel. Vindrose. 1980.

Tidsskriftet VINDROSEN udkom i årene fra

Bidrag af:

 

BØGER - om tidsskrifter:

Om en række tidsskrifter i perioden 1917 til 1931:

Olav Harsløf: Kulturdebat i 20´rne. Medusa. 1976.

Det drejer sig om afsnittet "Politiseringen af kulturdebatten", side 71-151. Det handler om følgende tidsskrifter: Klingen (1917-20), Baalet (1921-22), Pressen (1923-24), Sirius (1924-25), I Morgen (1925 og 1927), Clarté (1926-27), Kritisk Revy (1926-28) og Monde (1928-31).

Om HERETICA:

Hans Jørn Nielsen: Kætterier & dialoger - Kulturkritik og litteratursyn i tidsskrifterne Heretica, Athenæum og Dialg. Aalborg Universitetsforlag. 1986.

Hanne Engberg: Kætterne - Kredsen omkring Heretica 1948-53. Gyldendal. 1999.

Ole Juul: Den tavse Gud. Fra poetisk erkendelse til etisk forståelse. En læsning af Heretica 1948-53. ANIS. 1998. 

Om Victor B. Andersens Maskinfabrik:

Helle Rafn & Morten Søndergaard: SPERME ANONYME. Informations Forlag. 2007.

Paal Bjelke Andersen & Audun Lindholm (red).: Audiatur - katalog for ny poesi; Bergen 14.-16. oktober 2005. Audiatur. 2005.

Udgibet som et samarbejde mellem Gasspedal, nypoesi.net og Audiatur-festival for ny poesi (Bergen 14.-16.oktober 2005).

Se flere detaljer på: http://gasspedal.org.

Stephen Duncombe: Notes from the underground - Zines amd the politics of alternative culture. Verso (The Haymarket Series). 1997.

Jahn Thon: Refleksjon - kritikk - protest: Forståelsesformer i unglitterære tidsskrifter: Heretica, Rondo og Profil. Dr.art.-afhandling. Universitet i Oslo. Acta Humaniora. 2001.

Renate Thorbjørnsen: Litteraturtidsskriftets role i norsk offentlighed. Speciale ved Københavns Universitet. 2006.

 

 

TIDSSKRIFTER - om enkelte tidsskrifter m.m.:

PASSAGE - tidsskrift for litteratur og kritik. 53. Sommer 2005. Tema-nummer om tidsskriftet: ta´, der udkom med 8 numre i 1967 og 1968. 

Bidrag af bl.a. Kristen Bjørnkjær, Tania Ørum, Jørgen Leth, Hans-Jørgen Nielsen, Thomas Hvid Kromann og Lars Bukdahl.

STANDART, LITTERATURMAGASINET. 3. 2007. Side 27-35. "Stand in"-sektionen rummer en række artikler om Standart i anledning af 20 års jubilæet.

Bidrag af Johannes Henriksen, Svend Erik Larsen, Rigmor Kappel Schmidt, Karsten Sand Iversen og Lars Bukdahl. 

 

ARTIKLER - om tidsskrifter:

GENERELT:

Charles Bernstein: "Provisional Institutions: Alternative Presses and Poetic Innovation" 1993. Optrykt i revideret udgave i: My Way: Speeches and Poems.

Tania Ørum: "OEI, hvor de kan i Sverige - De fornyede forsøg med digtningens materialitet - er i Sverige især udgået fra det inflydelsesrige litterære tidsskrift OEI".

I: Information, torsdag den 2. marts 2006.

Marianne Ping Huang: "De provisoriske institutioners ødsle offentlighed". Fornyelsen af den litterære offentlighed kommer fra undergrunden. (Om bl.a. "little magazines og the small press").

I: Information, torsdag den 10. maj 2007.

 

 

OM KONKRETE TIDSSKRIFTER:

Om CLARTÉ og DET NYE CLARTÉ:

Morten Thing: "Det danske Clartés historie".

I: Det nye Clarté. 1. Årgang. November 2006. Side 23-27.

Om HERETICA:

Niels Gunder Hansen: "Hvem ka´ Heretica!"

I: Berlingske Tidende, fredag den 20. november 1998.

Om K&K:

Jørgen Holmgaard: "Tidsskriftet poetik/K&K 1-100."

I: K&K. Kultur & Klasse. Kritik & Kulturanalyse. Nr. 100. 33. årgang nr. 2. 2005. Side 9-67.

Om Victor B. Andersens Maskinfabrik:

Barry Wilmont: "Victor B. Andersen - og hans MÆND. B.T., mandag den 10. september 1979.

Kim Skotte: "Kunst bliver noget andet og noget andet bliver kunst". Politiken, lørdag den 22. september 2007. 

Om ØK (Øverste Kirurgiske):

Christel Wiinblad interviewer Martin Budtz: "ØK".

I:APPARATUR 14. Side 41-45.

Gå til toppen af siden