Kultur & kvalitet

Af Ivan Rod

Et tidsskrift opstår ud af et behov for at gøre noget, som ingen andre gør. I dén forstand udspringer et tidsskrift af en kritik af eksisterende medier. Men et tidsskrift opstår også ud af et simpelt behov for at fordybe sig og meddele sin erhvervede indsigt til omverdenen i et fortættet univers. Behovet for at gøre sig erfaringer, tilegne sig viden, udøve kritik og gøre den offentligt tilgængelig kan blive så påtrængende, at folk påtager sig livsopgaver, der i økonomisk forstand kun fører op ad bakke. Dét kan flere tidsskriftfolk tale med om.Tidsskriftfolk har ofte det tilfælles, at de er optaget af stoffet i sådan en grad, at de undervurderer betydningen af god forretningsførelse. Og dét er kedeligt. Men de har ofte også kærligheden, kapaciteten og engagementet tilfælles. En dét er af uvurderlig betydning. Tidsskriftfolk placerer sig nemlig ofte der, hvor nybrud finder sted. Hvor fordomme og vaner brydes. Hvor nye idéer og visioner formuleres. Hvor samfundets udvikling i det hele taget finder sit udgangspunkt. Tidsskriftfolkene er på den led en gave til samfundet. De faldbyder deres indsigt i små - ofte billige - fortættede univers.

Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter består af sådanne folk. Dét glemmer vi ofte selv, når vi ser ned over den spraglede, uhomogene skare af tidsskrifter, som også præsenteres her i kataloget. Ofte spørger vi os selv, hvad vi egentlig har tilfælles. Svaret er: Lysten til at blive klogere og trangen til at udtale kritik. Men svaret er for den altovervejende del af medlemmerne også: Ringe økonomisk forstand, på et marked der vil en anden vej.Man kan diskutere, om statsstøtte til kulturtidsskrifter er ønskelig. Der er dem, der mener, at svaret er 'nej' - at statsstøtte blot forvrænger vores billede af virkelighedens vilkår. Men der er også dem, der mener, at 'kvalitet' kun kan sikres, hvis der er politisk vilje og offentlige midler dertil. Det mener størstedelen af tidsskriftsfolkene.På disses vegne kæmper Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter for at skabe politisk forståelse for vigtigheden af at sikre tidsskrifterne. Finder foreningen ikke forståelse for behovet, vil en stor del af de tidsskrifter, der præsenteres her, være borte om kort tid. (Siden udgivelsen af Katalog 2000 er ni markante kulturtidsskrifter blev tvunget til at lukke, som følge af dårlig økonomi).Foreningen mener ikke, at vi har de medier, vi fortjener. Foreningen mener, at vi fortjener bedre.

 

Gå til toppen af siden