UDENRIGS
Udenrigs er et uafhængigt, bredt dækkende udenrigspolitisk kvartalsskrift. Det stiller væsentlige danske og udenlandske analyser og debatter til rådighed for at stimulere og bidrage til den kvalificerede debat om udenrigspolitik og udenrigskultur. Udenrigs henvender sig til dem, der følger med i det daglige udenrigsstof, men som ønsker at vide mere om begivenhedernes baggrund og sammenhæng.

Oprettelse: 1988 Udgiver: Det Udenrigspolitiske Selskab Ansvarshavende redaktør: Torben Krogh Ekspedition: Det Udenrigspolitiske Selskab, Amaliegade 40 A, 1256 København K Tlf: 3314 8886 Fax: 3314 8520 E-mail: udenrigs@udenrigs.dk Hjemmeside: Under opbygning Antal numre pr år: 4 Abonnement 2002 (4 numre): 250 kr. Enkeltnumre: 62,50 kr. ISSN: 1395-3818 Medl: FDK Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen Gratis prøvenummer kan rekvireres

Send mail til "udenrigs@udenrigs.dk" udenrigs@udenrigs.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Tidsskrift   SAMVIRKE
Tidsskrift   SATS
Tidsskrift   SEMIRAMIS
Tidsskrift   SENTURA
Tidsskrift   SIDEN SAXO
Tidsskrift   SLAGMARK
Tidsskrift   SPLINTS & CO.
Tidsskrift   SPRING
Tidsskrift   STANDART, Litteraturmagasinet
Tidsskrift   STRIP
Tidsskrift   TEATER 1
Tidsskrift   TEL
Tidsskrift   TERPSICHORE
Tidsskrift   UDENRIGS
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal