JYSKE HISTORIKER, Den (nu:TERM)
NYT: Den jyske Historiker er pr. december 2010 smeltet sammen med tidsskriftet Historie - under navnet: TERM. Den jyske Historiker er et utraditionelt og debatskabende tidsskrift i det danske historiemiljø. Hvert nummer er cen-treret omkring et aktuelt tema, der belyses ud fra forskellige historiske, teoretiske, metodiske og tværfaglige vinkler. Tidsskriftet er kendetegnet ved en bred international orientering. Videnskabsteoretiske og historiografiske problemstillinger sættes løbende til debat med blandt andet aktuelle analyser af dansk historievidenskabs status. Tidsskriftet tager også fat på emner som historisk sociologi, teknologi- og økonomihistorie, historisk antropologi og mentalitets- og kulturhistorie.

Oprettelse: 1969 Udgiver: Den jyske Historiker Ansvarshavende redaktører: Per Klitgaard Klüver (ansv.), Espen Kierkegaard Espensen, Helle Møller Redaktion og ekspedition: Den jyske Historiker, Historisk Institut, Aarhus Universitet, 8000 Århus C Tlf: 8942 2028. Fax: 8942 2047 E-mail: humdjh@hum.au.dk Hjemmeside: www.denjyskehistoriker.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 320 kr. Enkeltnumre: 140 kr. ISSN: 0109-9280 Medl: FDK Tilskud: Statens Humanistiske Forskningsråd Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.denjyskehistoriker.dk"www.denjyskehistoriker.dk Send mail til "humdjh@hum.au.dk" humdjh@hum.au.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Tidsskrift   JORDENS FOLK
Tidsskrift   JOURNALEN
Tidsskrift   JYSKE HISTORIKER, Den (nu:TERM)
Tidsskrift   K & K
Tidsskrift   KATALOG
Tidsskrift   KESERA
Tidsskrift   KINABLADET
Tidsskrift   KONTUR
Tidsskrift   KRITIK
Tidsskrift   KRITISK FORUM
Tidsskrift   KULTURO
Tidsskrift   KULTURSTUDIER
Tidsskrift   KUNSTEN.NU
Tidsskrift   KUNSTMAGASINET JANUS
Tidsskrift   KUNSTUFF
Tidsskrift   KVINDEN & SAMFUNDET
Tidsskrift   KVINDER I MUSIK
Tidsskrift   KVINDER, KØN & FORSKNING
Tidsskrift   KVINFOs webmagasin
Tidsskrift   LANDBOHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   LANDSBYNYT
Tidsskrift   LANDSKAB
Tidsskrift   LANDØKONOMI, Tidsskrift for
Tidsskrift   LETTRE INTERNATIONALE
Tidsskrift   LØSNET
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal