NYT FRA NATIONALMUSEET
Tidsskrift med artikler om museets udstillinger og mange virkefelter. Nyt fra Nationalmuseets redaktionelle linie prøver at understøtte museets hovedmålsætning - at være udgangspunkt for samfundets og den enkeltes forståelse af Danmarks og verdens kulturer i deres mangfoldighed, foranderlighed og indbyrdes afhængighed. Hvert nummer omfatter 48 illustrerede sider i høj grafisk kvalitet.

Oprettelse: 1998 Udgiver: Nationalmuseet Ansvarshavende redaktør: Carsten U. Larsen Redaktion: Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Ekspedition: Nationalmuseets Venner Tlf: 3347 3805 Fax: 3347 3330 E-mail: museumsklub@natmus.dk Hjemmeside: www.natmus.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 120 kr. Enkeltnumre: 30 kr. ISSN: 0105-8819 Medl: FDK Tilskud: Ingen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.natmus.dk"www.natmus.dk Send mail til "museumsklub@natmus.dk" museumsklub@natmus.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Tidsskrift   MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Tidsskrift   MARITIM KONTAKT
Tidsskrift   MEDDELELSER OM KONSERVERING
Tidsskrift   MEDIEKULTUR
Tidsskrift   MILJØSK
Tidsskrift   MINIMALPORTAL.DK
Tidsskrift   MUSIKEREN
Tidsskrift   MUTANT
Tidsskrift   MUTÉR
Tidsskrift   N55
Tidsskrift   NAQD
Tidsskrift   NATUR OG MUSEUM
Tidsskrift   NERIUSAAQ
Tidsskrift   NOMOS
Tidsskrift   NORD NYTT
Tidsskrift   NORDICA
Tidsskrift   NYT FRA NATIONALMUSEET
Tidsskrift   ORDET
Tidsskrift   OUTsideren
Tidsskrift   OVERGRUNDEN
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal