FOLK OG KULTUR
Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab. Folk og Kultur er årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab og udsendes til alle medlemmer af Foreningen Danmarks Folkeminder. Årbogen henvender sig til kulturhi-storisk interesserede boglæsere og formidler blandt andet fagenes og beslægtede fags resultater i artikler, anmeldelser og bognotitser.

Oprettet: 1972 Udgiver: Foreningen Danmarks Folkeminder Ansvarshavende redaktører: Karsten Bjerring, Lykke Lafarque Pedersen, Lene Otto og Alan Hjorth Rasmussen Redaktion: Christians Brygge 3. 1219 København K Tlf: 3313 5800 E-mail: foreningen@dafo.dk Hjemmeside: www.folkeminder.dk Ekspedition: Museumstjenesten, Sjørupvej 1, Lysgaard, 8800 Viborg Tlf: 8666 7666 Fax: 8666 7611 E-mail: mtj@museumstjenesten.com Hjemmeside: www.museumstjenesten.com Antal numre pr år: 1 Abonnement 2004 (1 nummer): 165 kr. Enkeltnumre: 185 kr. ISSN: 0105-1024 Medl: FDK  Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen og i databasen Dandok Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.museumstjenesten.com"www.museumstjenesten.com Send mail til "mtj@museumstjenesten.com" mtj@museumstjenesten.com
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal