KONTUR
Tidsskrift for kulturstudier. Nettidsskriftet sigter mod at lade forskellige fagområder inden for kulturstudier gå i dialog med hinanden. Hvert nummer behandler et overordnet tema, som forskere med forskellig faglig baggrund forholder sig til. Herved er der skabt grundlag for at aftegne "konturer" af specifikke, kulturelle fænomener på baggrund af skiftende temavalg og af den karakteristiske tværfaglighed ved kulturstudier som fagområde. Tidsskriftet indeholder også anmeldelser af skønlitteratur og faglige skrifter, der breder sig mere generelt over kulturstudier og kønsstudier.

Oprettelse: 2000 Udgiver: Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet. Ansvarshavende redaktør: Kirsten Gomard Redaktion og ekspedition: Afd. f. Kønsforskning og Afd. f. Europastudier, Aarhus Universitet Bygning 411, Nodre Ringgade, 8000 Århus C Tlf: 8942 6493 Fax: 8942 6463 E-mail: cek@au.dk Hjemmeside: www.hum.au.dk/cek/kontur Antal numre pr år: 2 Abonnement: Gratis Medl: FDK Tilskud: Aarhus Universitets Forskningsfond Indgår i Artikelbasen og databasen på Kvinfo

Gå til websiden "www.hum.au.dk/cek/kontur"www.hum.au.dk/cek/kontur Send mail til "cek@au.dk" cek@au.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Tidsskrift   JORDENS FOLK
Tidsskrift   JOURNALEN
Tidsskrift   JYSKE HISTORIKER, Den (nu:TERM)
Tidsskrift   K & K
Tidsskrift   KATALOG
Tidsskrift   KESERA
Tidsskrift   KINABLADET
Tidsskrift   KONTUR
Tidsskrift   KRITIK
Tidsskrift   KRITISK FORUM
Tidsskrift   KULTURO
Tidsskrift   KULTURSTUDIER
Tidsskrift   KUNSTEN.NU
Tidsskrift   KUNSTMAGASINET JANUS
Tidsskrift   KUNSTUFF
Tidsskrift   KVINDEN & SAMFUNDET
Tidsskrift   KVINDER I MUSIK
Tidsskrift   KVINDER, KØN & FORSKNING
Tidsskrift   KVINFOs webmagasin
Tidsskrift   LANDBOHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   LANDSBYNYT
Tidsskrift   LANDSKAB
Tidsskrift   LANDØKONOMI, Tidsskrift for
Tidsskrift   LETTRE INTERNATIONALE
Tidsskrift   LØSNET
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal