DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Dansk Pædagogisk Tidsskrift har siden 1953 været det førende danske pædagogiske tidsskrift efter en sammenlægning af Vor Ungdom og Pædagogisk-Psykologisk Tidsskrift. Dets sigte er gennem temaer, enkeltartikler, kommentarer, enqueter, journalistiske indslag og anmeldelser at dække hele det uddannelsesmæssige spektrum fra børnehave og folkeskole over ungdoms- og universitetsuddannelser til almen voksenuddannelse og folkeoplysning i bredeste forstand, samt specialpædagogik. Desuden er det tidsskriftets mål at være kritisk / konstruktiv bidragyder til den uddannelsesmæssige diskussion.

Oprettelse: 1953 Udgiver: Foreningen bag udgivelsen af Dansk pædagogisk Tidsskrift Ansvarshavende redaktør: Tomas Ellegaard (Tlf. 3956 4036 E-mail: telle@ruc.dk) Redaktionssekretær: Axel Neubert, H.C. Ørsteds Vej 54 A, 1879 Frederiksberg C Tlf: 2342 1945 E-mail: redaktion@dpt.dk Ekspedition: DpT, Edvard Griegsgade 2, 2100 København Ø Tlf: 3929 1570 Hjemmeside: www.dpt.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2013 (4 numre): 395 kr. Enkeltnumre: 75 kr. + porto ISSN 0904-2393 Medl:  Tilskud:

Gå til websiden "www.dpt.dk"www.dpt.dk Send mail til "redaktion@dpt.dk" redaktion@dpt.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal