FØNIX
Fønix er et uaktuelt teologisk tidsskrift, der bringer essay-istiske artikler på et højt fagligt niveau, men uden fodnoter. Tidsskriftet dækker området mellem teologi og humaniora med artikler om fx filsofi, sport, historie og litteratur.

Oprettelse: 1976 Udgiver: Redaktionen Redaktører: Stefan Lamhauge Hansen (slh@rundetaarn.dk), Thomas Fauth Hansen (thomas.fauth.hansen@gmail.com), Rasmus H.C. Dreyer (rhd@teol.ku.dk) og Martin Ravn (ravnmartin@gmail.com) Redaktion: Institut for Kirkehistorie, Købmagergade 44-46, 1150 København K Ekspedition: Stefan Lamhauge Hansen, Store Kannikestræde 8, 2., 1169 København K Tlf: 3314 0183 E-mail: slh@rundetaarn.dk Facebook: www.facebook.com/fonixtidsskrift Antal numre pr år: 4 Abonnement 2014 (4 numre): 350 kr. Enkeltnumre: 90 kr. ISSN: 0105-3116 Tilskud:  Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.facebook.com/fonixtidsskrift"www.facebook.com/fonixtidsskrift Send mail til "slh@runderundetaarn.dk" slh@runderundetaarn.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal