MEDIEKULTUR
Et tidsskrift om medieforskning. MedieKultur har til formål at formidle ny, dansk medieforskning til offentligheden i en tilgængelig form. Tidsskriftet henvender sig til mediestuderende, undervisere på ungdomsuddannelser, ansatte i mediebranchen, forskere og højskolelærere. MedieKultur indeholder artikler, der præsenterer ny, dansk medieforsk-ning. Desuden anmeldes dansk og udvalgt udenlandsk medieforskning.

Oprettelse: 1985 (Tidligere udgivet under titlen Massekultur og Medier) Udgiver: Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID) Ansvarshavende redaktør: Rikke Schubart Redaktion og ekspedition: MedieKultur, c/o Tem Frank Andersen, Institut for Kommunikation, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø Tlf: 3532 8117 Fax: 3532 8110 E-mail: henriks@coco.ihi.ku.dk Hjemmeside: Ingen Antal numre pr år: 2 Abonnement 2004 (2 numre): 160 kr. Enkeltnumre: 90 kr. ISSN: 0900-9671 Medl: FDK Tilskud: TSU

Send mail til "henriks@coco.ihi.ku.dk" henriks@coco.ihi.ku.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Tidsskrift   MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Tidsskrift   MARITIM KONTAKT
Tidsskrift   MEDDELELSER OM KONSERVERING
Tidsskrift   MEDIEKULTUR
Tidsskrift   MILJØSK
Tidsskrift   MINIMALPORTAL.DK
Tidsskrift   MUSIKEREN
Tidsskrift   MUTANT
Tidsskrift   MUTÉR
Tidsskrift   N55
Tidsskrift   NAQD
Tidsskrift   NATUR OG MUSEUM
Tidsskrift   NERIUSAAQ
Tidsskrift   NOMOS
Tidsskrift   NORD NYTT
Tidsskrift   NORDICA
Tidsskrift   NYT FRA NATIONALMUSEET
Tidsskrift   ORDET
Tidsskrift   OUTsideren
Tidsskrift   OVERGRUNDEN
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal