LANDBOHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskriftet indeholder artikler om alle aspekter af landbohistorien. Der bringes artikler om hele landbobefolkning-ens virke, om bebyggelse, natursyn, landskabshistorie, drift og økologi, men også om forestillinger, omverdensorientering og erindringer.

Oprettelse: 1956 (Periodisk udgivet under navnet Bol og By) Udgiver: Landbohistorisk Selskab Ansvarshavende redaktører:Kristine Holm-Jensen, Morten Stenak, Jeppe Büchert Netterstrøm Redaktion: Lanbohistorisk Tidsskrift co Morten Stenak, Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Tlf: 3374 5121 E-mail: stenak@kulturarv.dk Ekspedition: Landbohistorisk Selskabs Bogklub, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, 8963 Auning Tlf: 8648 3444 Fax: 8648 4182 E-mail: bogsalg@landhist.dk Hjemmeside: www.landhist.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2010 (2 numre): 180 kr. Enkeltnumre: 100 kr. ISSN: 0900-7334 Medl: FDK Tilskud:Div. Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.landhist.dk"www.landhist.dk Send mail til "bogsalg@landhist.dk" bogsalg@landhist.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Tidsskrift   JORDENS FOLK
Tidsskrift   JOURNALEN
Tidsskrift   JYSKE HISTORIKER, Den (nu:TERM)
Tidsskrift   K & K
Tidsskrift   KATALOG
Tidsskrift   KESERA
Tidsskrift   KINABLADET
Tidsskrift   KONTUR
Tidsskrift   KRITIK
Tidsskrift   KRITISK FORUM
Tidsskrift   KULTURO
Tidsskrift   KULTURSTUDIER
Tidsskrift   KUNSTEN.NU
Tidsskrift   KUNSTMAGASINET JANUS
Tidsskrift   KUNSTUFF
Tidsskrift   KVINDEN & SAMFUNDET
Tidsskrift   KVINDER I MUSIK
Tidsskrift   KVINDER, KØN & FORSKNING
Tidsskrift   KVINFOs webmagasin
Tidsskrift   LANDBOHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   LANDSBYNYT
Tidsskrift   LANDSKAB
Tidsskrift   LANDØKONOMI, Tidsskrift for
Tidsskrift   LETTRE INTERNATIONALE
Tidsskrift   LØSNET
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal