STRIP
Tidsskriftet STRIP! skriver om tegneserier fra Danmark, Norden, Europa, USA og Japan. Indholdet er en fyldestgørende nyhedsdækning, grundige artikler og en stor anmeldersektion. Tidsskriftet henvender sig til mediets kendere og folk med nysgerrighed overfor tegneserier.

Oprettelse: 1998 Udgiver: Foreningen Strip! Ansvarshavende redaktør: Paw Mathiasen Redaktionen og ekspedition: Bergthorasgade 40, 4.tv., 2300 København S Tlf: 3295 7876 E-mail: fahrenheit@email.dk Hjemmeside: www.forlaget-fahrenheit.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2014 (4 numre): 175 kr. Enkeltnumre: 49,50 kr. ISSN: 1398-0742 Tilskud: Statens Kunstråd

Gå til websiden "www.forlaget-fahrenheit.dk"www.forlaget-fahrenheit.dk Send mail til "fahrenheit@email.dk" fahrenheit@email.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Tidsskrift   SAMVIRKE
Tidsskrift   SATS
Tidsskrift   SEMIRAMIS
Tidsskrift   SENTURA
Tidsskrift   SIDEN SAXO
Tidsskrift   SLAGMARK
Tidsskrift   SPLINTS & CO.
Tidsskrift   SPRING
Tidsskrift   STANDART, Litteraturmagasinet
Tidsskrift   STRIP
Tidsskrift   TEATER 1
Tidsskrift   TEL
Tidsskrift   TERPSICHORE
Tidsskrift   UDENRIGS
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal