MARITIM KONTAKT
Tidsskriftet bringer artikler om alle aspekter af dansk søfarts historie fra oldtiden til i dag. Det er tidsskriftets ønske at koordinere og stimulere forskningen heri ved at publicere forskningsresultater i en alment tilgængelig form. Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse i dansk søfarts historie - amatører såvel som professionelle.

Oprettelse: 1980 Udgiver: Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning Ansvarshavende redaktør: Erik Gøbel Redaktion: Erik Gøbel, Kingosvej 16, 4600 Køge Tlf. 5665 9050 E-mail: eg@ra.sa.dk Ekspedition: Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning, Dyvekes Allé 6, 2300 København S Hjemmeside: www.orlogsmuseet.dk Antal numre pr år: 1 Abonnement (1 nummer): 150 kr. Enkeltnumre: 150 kr. ISSN: 0106-7818 Tilskud: TSU Indgår i artikelbasen

Gå til websiden "www.orlogsmuseet.dk"www.orlogsmuseet.dk Send mail til "eg@ra.sa.dk " eg@ra.sa.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Tidsskrift   MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Tidsskrift   MARITIM KONTAKT
Tidsskrift   MEDDELELSER OM KONSERVERING
Tidsskrift   MEDIEKULTUR
Tidsskrift   MILJØSK
Tidsskrift   MINIMALPORTAL.DK
Tidsskrift   MUSIKEREN
Tidsskrift   MUTANT
Tidsskrift   MUTÉR
Tidsskrift   N55
Tidsskrift   NAQD
Tidsskrift   NATUR OG MUSEUM
Tidsskrift   NERIUSAAQ
Tidsskrift   NOMOS
Tidsskrift   NORD NYTT
Tidsskrift   NORDICA
Tidsskrift   NYT FRA NATIONALMUSEET
Tidsskrift   ORDET
Tidsskrift   OUTsideren
Tidsskrift   OVERGRUNDEN
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal