N55
N55 er en udgivelse for aktuel billedkunst og direkte kommunikation af kunstneriske erfaringer. Diskussion af kunstens politiske og sociale implikationer. Internetudgaven bringer tidsskriftet i digital form suppleret med animationsfilm, lyd etc.

Oprettelse: 1996 Udgiver: N55, Refshalevej 110, Bygning B, 1432 København K Tlf: 3254 4089 Fax: 3257 7870. E-mail: n55@n55.dk Ansvarshavende redaktør: Skiftende Redaktion og ekspedition: N55, Refshalevej 110, Bygning B, 1432 København K Tlf: 3254 4089 Fax: 3257 7870 E-mail: n55@n55.dk Hjemmeside: www.n55.dk Antal numre pr år: 10 Abonnement 2004 (10 numre): 150 kr. Enkeltnumre: 15 kr. ISSN: 1396-7738 Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.n55.dk"www.n55.dk Send mail til "n55@n55.dk" n55@n55.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Tidsskrift   MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Tidsskrift   MARITIM KONTAKT
Tidsskrift   MEDDELELSER OM KONSERVERING
Tidsskrift   MEDIEKULTUR
Tidsskrift   MILJØSK
Tidsskrift   MINIMALPORTAL.DK
Tidsskrift   MUSIKEREN
Tidsskrift   MUTANT
Tidsskrift   MUTÉR
Tidsskrift   N55
Tidsskrift   NAQD
Tidsskrift   NATUR OG MUSEUM
Tidsskrift   NERIUSAAQ
Tidsskrift   NOMOS
Tidsskrift   NORD NYTT
Tidsskrift   NORDICA
Tidsskrift   NYT FRA NATIONALMUSEET
Tidsskrift   ORDET
Tidsskrift   OUTsideren
Tidsskrift   OVERGRUNDEN
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal