MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Populærvidenskabeligt tidsskrift, der i emnevalg og synsvinkel er “arkæologi” i bibliotekets samlinger. Artiklerne behandler eksempler fra samlingerne ud fra overraskende vinkler og er samtidig en indførsel i de muligheder, bibliotekets samlinger rummer.

Oprettelse: 1986 Udgiver: Det Kongelige Bibliotek Ansvarshavende redaktør: Jakob Meile  E-mail: jme@kb.dk Redaktionsråd: Erland Kolding Nielsen (ansv.), John T. Lauridsen & Bruno Svindborg  Ekspedition: Det Kongelige Bibliotek, Postbox 2149, 1016 København K Tlf. 3347 4315, jl@kb.dk Hjemmeside: http·//tidsskrift.dk/index.php/magasin Antal numre pr år: 4 Abonnement 2017 (4 numre): 125 kr. Enkeltnumre: 50 kr. ISSN: 0905-5533 Medl: FDK Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "http://tidsskrift.dk/index.php/magasin"http://tidsskrift.dk/index.php/magasin Send mail til "jl@kb.dk" jl@kb.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Tidsskrift   MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Tidsskrift   MARITIM KONTAKT
Tidsskrift   MEDDELELSER OM KONSERVERING
Tidsskrift   MEDIEKULTUR
Tidsskrift   MILJØSK
Tidsskrift   MINIMALPORTAL.DK
Tidsskrift   MUSIKEREN
Tidsskrift   MUTANT
Tidsskrift   MUTÉR
Tidsskrift   N55
Tidsskrift   NAQD
Tidsskrift   NATUR OG MUSEUM
Tidsskrift   NERIUSAAQ
Tidsskrift   NOMOS
Tidsskrift   NORD NYTT
Tidsskrift   NORDICA
Tidsskrift   NYT FRA NATIONALMUSEET
Tidsskrift   ORDET
Tidsskrift   OUTsideren
Tidsskrift   OVERGRUNDEN
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal