KVINDEN & SAMFUNDET
Tidsskriftet belyser køn, kultur og politik ud fra et ligestil-lingssynspunkt. Ud fra beskrivelser af kvinders vilkår, partineutralt og ofte ud fra et tema som for eksempel krig, kunst eller økonomi behandles ønsker til ligestillingsarbej-det.

Oprettelse: 1884 Udgiver: Dansk Kvindesamfund Ansvarshavende redaktør: Signe Møller Jørgensen E-mail: signemj@webspeed.dk Redaktion og ekspedition: Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingensgade 10, 1153 København K Tlf: 3315 7837 Fax: 3315 7837 E-mail: danskkvindesamf@email.dk Hjemmeside: www.kvindesamfund.dk Antal numre pr år: 5 Abonnement 2004 (5 numre): 250 kr. Enkeltnumre: Fra 50 kr. ISSN: 0106-5084 Medl: FDK Tilskud: Tuborgfondet og Hulda Pedersens Legat Prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.kvindesamfund.dk"www.kvindesamfund.dk Send mail til "danskkvindesamf@email.dk" danskkvindesamf@email.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Tidsskrift   JORDENS FOLK
Tidsskrift   JOURNALEN
Tidsskrift   JYSKE HISTORIKER, Den (nu:TERM)
Tidsskrift   K & K
Tidsskrift   KATALOG
Tidsskrift   KESERA
Tidsskrift   KINABLADET
Tidsskrift   KONTUR
Tidsskrift   KRITIK
Tidsskrift   KRITISK FORUM
Tidsskrift   KULTURO
Tidsskrift   KULTURSTUDIER
Tidsskrift   KUNSTEN.NU
Tidsskrift   KUNSTMAGASINET JANUS
Tidsskrift   KUNSTUFF
Tidsskrift   KVINDEN & SAMFUNDET
Tidsskrift   KVINDER I MUSIK
Tidsskrift   KVINDER, KØN & FORSKNING
Tidsskrift   KVINFOs webmagasin
Tidsskrift   LANDBOHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   LANDSBYNYT
Tidsskrift   LANDSKAB
Tidsskrift   LANDØKONOMI, Tidsskrift for
Tidsskrift   LETTRE INTERNATIONALE
Tidsskrift   LØSNET
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal