FORTID OG NUTID
Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Tidsskriftet indeholder artikler, debatindlæg og anmeldelser om aktuelle emner inden for dansk kultur- og lokalhistorie. Fortid og Nutid henvender sig til alle, der arbejder med og interesserer sig for kultur- og lokalhistorie. I tidsskriftet bringes bidrag af såvel historikere, etnologer, arkæologer fra arkiv-, museums- og universitetsverdenen, som af andre hi-storisk og kulturhistorisk interesserede skribenter. Tidsskriftet vil gerne medvirke til at fremme debatten på tværs af faggrænser og videnskabelige miljøer, ligesom der lægges vægt på, at tidsskriftet har kontakt til alle dele af landet.

Oprettelse: 1914 Udgiver: Dansk Historisk Fællesråd Redaktion: Peter Henningsen (PH@kff.kk.dk), Ulrik Langen (langen@hist.sdu.dk), Jes Fabricius Møller (jesfab@hum.ku.dk) og Sniff Andersen Nexø (s.nexoe@pubhealth.ku.dk) Ekspedition: Fortid og Nutid, Ingrid Christensen, Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K Tlf. 3314 3414 Hjemmeside: www.fortidognutid.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 210 kr. Enkeltnumre: 60 kr. ISSN: 0106-4797 Medl: FDK Tilskud: Statens Humanistiske Forskningsråd Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.fortidognutid.dk"www.fortidognutid.dk Send mail til "PH@kff.kk.dk" PH@kff.kk.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal