FRED & FRIHED
Tidsskriftet udgives af Kvindernes Internationale Lige for Fred og Frihed, en liga uafhængig af politiske og religiøse tilhørsforhold og interesser. Tidsskriftet reflekterer visionen om at fremme strukturelle ændringer af samfundet, der skal gøre det muligt at opnå social, økonomisk og politisk lighed for alle og at fremme en udvikling fra en patriarkalsk krigskultur til en feministisk fredskultur.

Oprettelse: 1922 Udgiver: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed Redaktion: Lisbeth Algreen, Gerd Gotlieb, Tove Krag og Toni Liversage Redaktion og ekspedition: Kvindefredsligaens kontor, Vesterbrogade 10,2., 1620 København V Tlf: 3323 1097 Fax: 3323 1097 E-mail: wilpf-dk@internet.dk Hjemmeside: www.kvindefredsliga.dk Antal numre pr år: 3 Abonnement 2010 (3 numre): 125 kr. Enkeltnumre: 50 kr. ISSN: 0902-0273 Medl: FDK Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.kvindefredsliga.dk"www.kvindefredsliga.dk Send mail til "wilpf-dk@internet.dk" wilpf-dk@internet.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal