SLAGMARK
Tidsskrift for idéhistorie. Slagmark rapporterer fra og bidrager til væsentlige diskussioner indenfor kultur, videnskab og filosofi. Det belyser centrale temaer i deres historiske grundlag gennem præsentation af klassiske og moderne positioner. I hvert nummer ligger hovedvægten på temaartikler af førende forskere i ind- og udland, mens der midtvejs er et intermezzo med interviews og artikler udenfor tema. Slagmark anmelder den nyeste faglitteratur samt bringer oversættelse af originaltekster.

Oprettelse: 1983 Udgiver: Slagmark Redaktører: Rikke Louise Peters og Stefan G. Jacobsen Redaktion og ekspedition: c/o Afdeling for Idéhistorie,  Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 7, bygn. 1465/113, 8000 Århus C Tlf: 8942 2206 E-mail: slagmark@hum.au.dk Hjemmeside: www.slagmark.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2010 (3 numre): 380 kr. Studenterabonnement: 330 kr. Enkeltnumre: 140 kr. ISSN: 0108-8084 Medl: FDK Tilskud: TSU Ingen i Artikelbasen

Gå til websiden "www.slagmark.dk"www.slagmark.dk Send mail til "slagmark@hum.au.dk" slagmark@hum.au.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Tidsskrift   SAMVIRKE
Tidsskrift   SATS
Tidsskrift   SEMIRAMIS
Tidsskrift   SENTURA
Tidsskrift   SIDEN SAXO
Tidsskrift   SLAGMARK
Tidsskrift   SPLINTS & CO.
Tidsskrift   SPRING
Tidsskrift   STANDART, Litteraturmagasinet
Tidsskrift   STRIP
Tidsskrift   TEATER 1
Tidsskrift   TEL
Tidsskrift   TERPSICHORE
Tidsskrift   UDENRIGS
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal