SEMIRAMIS
Årbog om Orienten. Semiramis er et populærvidenskabeligt tidsskrift, der indeholder artikler om Orientens historie og kultur samt Vesteuropas opfattelse af Orienten. Geografisk dækker det området fra det yderste Mongoliet til Spanien. Viden om området formidles i fagligt solide, alment tilgængelige temanumre. Men ud over temaerne bringer tidsskriftet også anmeldelser af bøger som har relevans for de behandlede temaer.

Oprettelse: 1990 Udgiver: Orientalsk Forum Ansvarshavende redaktør: Johan Hermann Rump Redaktion og ekspedition: Orientalsk Forum, c/o Carsten Niebuhr Instituttet, Snorresgade 17-19, 2300 København S Tlf: 3532 8900 Fax: 3532 8926 E-mail: orientalsk@forum.dk Hjemmeside: www.hum.ku.dk/cni Antal numre pr år: 1 Abonnement 2002 (1 nummer): 125 kr. Enkeltnumre: 125 kr. ISSN: 0905-9717 Medl: FDK Tilskud: Ikke oplyst Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.hum.ku.dk/cni"www.hum.ku.dk/cni Send mail til "orientalsk@forum.dk" orientalsk@forum.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Tidsskrift   SAMVIRKE
Tidsskrift   SATS
Tidsskrift   SEMIRAMIS
Tidsskrift   SENTURA
Tidsskrift   SIDEN SAXO
Tidsskrift   SLAGMARK
Tidsskrift   SPLINTS & CO.
Tidsskrift   SPRING
Tidsskrift   STANDART, Litteraturmagasinet
Tidsskrift   STRIP
Tidsskrift   TEATER 1
Tidsskrift   TEL
Tidsskrift   TERPSICHORE
Tidsskrift   UDENRIGS
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal