OUTsideren
Ser psykiatrien indefra. OUTsideren er landets største brugertidsskrift. Det taler de såkaldt sindslidendes sag set ud fra psykiatribrugernes egne synsvinkler. OUTsideren produceres således af mennesker med psykiatrisk/psykologisk patienterfaring. OUTsideren sætter psykiatrien og normaliteten til debat gennem kritiske artikler og indlæg med det formål at udfordre de vedtagne normer og behandlingsformer. Tidsskriftet fremstår professionelt, sagligt og seriøst og produceres ud fra retningslinier om god journalistik.

Oprettelse: 1995 Udgiver: Foreningen Tidsskriftet OUTsideren Ansvarshavende redaktør: Klavs Serup Rasmussen Redaktion og ekspedition: OUTsideren, Vesterbrogade 103, I.th., 1620 København V Tlf: 3539 7124 Fax: 3539 7124 E-mail: redaktion@outsideren.dk Hjemmeside: www.outsideren.dk Antal numre pr år: 6 Abonnement 2004 (6 numre): 125 kr. Enkeltnumre: Fra 25 kr. ISSN: 1397-0577 Medl: FDK Tilskud: Socialministeriet Gratis prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.outsideren.dk"www.outsideren.dk Send mail til "redaktion@outsideren.dk" redaktion@outsideren.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Tidsskrift   MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Tidsskrift   MARITIM KONTAKT
Tidsskrift   MEDDELELSER OM KONSERVERING
Tidsskrift   MEDIEKULTUR
Tidsskrift   MILJØSK
Tidsskrift   MINIMALPORTAL.DK
Tidsskrift   MUSIKEREN
Tidsskrift   MUTANT
Tidsskrift   MUTÉR
Tidsskrift   N55
Tidsskrift   NAQD
Tidsskrift   NATUR OG MUSEUM
Tidsskrift   NERIUSAAQ
Tidsskrift   NOMOS
Tidsskrift   NORD NYTT
Tidsskrift   NORDICA
Tidsskrift   NYT FRA NATIONALMUSEET
Tidsskrift   ORDET
Tidsskrift   OUTsideren
Tidsskrift   OVERGRUNDEN
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal