NORDICA
Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. Tidsskriftet bringer artikler og anmeldelser om nordisk litteraturforsk-ning og æstetik. Hver årgang indledes med et generelt debatindlæg kaldet Rubrik. Nordica fungerer som kontakt-organ til de skandinaviske universitetsinstitutter uden for Norden. Tidsskriftet henvender sig dog ikke kun til disse, deres lærere og studerende, men også til andre i og udenfor Norden med interesse for nordisk litteratur.

Oprettelse: 1984 Udgiver: Odense Universitetsforlag Ansvarshavende redaktør: Mogens Brøndsted Redaktion og ekspedition: Odense Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M Tlf: 6615 7999 Fax: 6615 8126 E-mail: press@forlag.sdu.dk Hjemmeside:  www.universitypress.dk Antal numre pr år: 1 Abonnement 2004 (1 nummer): 200 kr. Enkeltnumre: 200 kr. ISSN: 0109-3967 Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.universitypress.dk"www.universitypress.dk Send mail til "press@forlag.sdu.dk" press@forlag.sdu.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Tidsskrift   MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Tidsskrift   MARITIM KONTAKT
Tidsskrift   MEDDELELSER OM KONSERVERING
Tidsskrift   MEDIEKULTUR
Tidsskrift   MILJØSK
Tidsskrift   MINIMALPORTAL.DK
Tidsskrift   MUSIKEREN
Tidsskrift   MUTANT
Tidsskrift   MUTÉR
Tidsskrift   N55
Tidsskrift   NAQD
Tidsskrift   NATUR OG MUSEUM
Tidsskrift   NERIUSAAQ
Tidsskrift   NOMOS
Tidsskrift   NORD NYTT
Tidsskrift   NORDICA
Tidsskrift   NYT FRA NATIONALMUSEET
Tidsskrift   ORDET
Tidsskrift   OUTsideren
Tidsskrift   OVERGRUNDEN
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal