VARV
Bladet med de ældste nyheder. Tidsskriftet VARVpræsenterer ny geologisk viden i populær form. Emnerne som VARV dækker er ler, sand, grundvand, fortidens dyre- og planteliv, forsteninger, mineraler, vulkaner, istiden, klima og landskabers tilblivelse. Målgruppen er interesserede amatører, skoleungdom, studerende, fagfæller og ansatte i den offentlige administration, der har behov for øget indsigt i geologiens betydning for samfundet.

Oprettelse: 1964 Udgiver: Den selvejende institution Varv Ansvarshavende redaktør: Svend Pedersen Redaktion og ekspedition: Tidsskriftet VARV, Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf: 3532 2400 Fax: 3532 2499.E-mail: svendp@.geol.ku.dk Hjemmeside: www.varv.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 140 kr. Enkeltnumre: 55 kr. ISSN 0105-6301 Medl: FDK Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.varv.dk"www.varv.dk Send mail til "svendp@.geol.ku.dk" svendp@.geol.ku.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Tidsskrift   VARV
Tidsskrift   VICTOR B. ANDERSENS MASKINFABRIK
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal