DRIFT
Ideen til tidsskriftet DRIFT udspringer af et ønske om at skabe en dialog om den freudske psykoanalyse, og især psykoanalysen som den udformedes hos Jacques Lacan. For at opnå dette formål, bringer vi en række debatskabende artikler om kliniske og behandlingsetiske spørgsmål. Desuden bringer vi en række oversættelser af artikler af om om Lacan, som ikke tidligere er blevet bragt på dansk. DRIFT har intet dogmatisk ståsted, men ønsker at placere sig i en form for drift inden for et bredt felt af terapier, psykoanalytiske behandlingsformer, kliniske sammenhænge og teoretiske reflektioner herover. Dette dog stadig ud fra en insisteren på, at den freudske psykoanalyse , og den læsning Jacques Lacan laver af Freud, er en uomgængelig hjørnesten, hvis man ønsker at arbejde med kliniske spørgsmål, og hvis man ønsker at reflektere over den menneskelige væren og eksistens, som den urformer sig i det nye årtusinde. DRIFT har en peer-review procedure.

Oprettelse: 1999 Udgiver: Tommy Thambour Redaktion: Tommy Thambour og René Rasmussen Ansvarshavende redaktør: Tommy Thambour Redaktion og ekspedition: Drift, Randbølvej 16, 2720 Vanløse Tlf: 3879 3086 E-mail: thambour@post.tele.dk Hjemmeside: www.tsdrift.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2013 (3 numre): 270 kr.(enkeltpersoner), 350 kr. (institutiioner) Enkeltnumre: Varierende pris. ISSN: 1398-7801 Tilskud: TSU

Gå til websiden "www.tsdrift.dk"www.tsdrift.dk Send mail til "thambour@post.tele.dk" thambour@post.tele.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal