KULTURO
Tidsskrift for kunst, litteratur og politik. KULTURO er et temabåret tidsskrift, der fokuserer og insisterer på skæringspunktet mellem kunstneriske, kulturelle og politiske praksisser som et selvstændigt undersøgelsesfelt. Med afsæt i aktuel politisk og æstetisk teori og i form af artikler, interviews samt kunstneriske og litterære bidrag undersøger KULTURO problemstillinger, der har betydning for forståelsen af det senmoderne samfund.

Oprettelse: 1994 Udgiver: Redaktionen Redaktion: Jeppe Rossen Skaarup, Pernille Abd-El Dayem, Mathies Aarhus, Pernille Lystlund Matzen, Anne Jeppesen, Martin Aagaard, Rosanna Tindbæk Redaktion og ekspedition: KULTURO, Carstensgade 23, st., 1770 Købanhavn V Tlf.  E-mail: post@kulturo.dk Hjemmeside: www.kulturo.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2010 (3 numre): 195 kr. Enkeltnumre: 75 kr. ISSN: 1395-4830 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.kulturo.dk"www.kulturo.dk Send mail til "post@kulturo.dk" post@kulturo.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Tidsskrift   JORDENS FOLK
Tidsskrift   JOURNALEN
Tidsskrift   JYSKE HISTORIKER, Den (nu:TERM)
Tidsskrift   K & K
Tidsskrift   KATALOG
Tidsskrift   KESERA
Tidsskrift   KINABLADET
Tidsskrift   KONTUR
Tidsskrift   KRITIK
Tidsskrift   KRITISK FORUM
Tidsskrift   KULTURO
Tidsskrift   KULTURSTUDIER
Tidsskrift   KUNSTEN.NU
Tidsskrift   KUNSTMAGASINET JANUS
Tidsskrift   KUNSTUFF
Tidsskrift   KVINDEN & SAMFUNDET
Tidsskrift   KVINDER I MUSIK
Tidsskrift   KVINDER, KØN & FORSKNING
Tidsskrift   KVINFOs webmagasin
Tidsskrift   LANDBOHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   LANDSBYNYT
Tidsskrift   LANDSKAB
Tidsskrift   LANDØKONOMI, Tidsskrift for
Tidsskrift   LETTRE INTERNATIONALE
Tidsskrift   LØSNET
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal