EKKO
Ekko er tidsskrift om film, medier og formidling. Her kan du holde dig ajour om nye film, læse interviews med instruktører og andre filmfolk, komme bag om tidens medietendenser og finde aktuelt stof til undervisning. Ekko er for dig, der arbejder med levende billeder eller bare gerne vil blive klogere på de medier, som omgiver os og er med til at forme vores liv. Artiklerne skrives af forskere, undervisere, filmfolk og journalister.

Oprettelse: 2000 Udgiver: Foreningen til udgivelse af medietidsskriftet EKKO Ansvarshavende redaktør: Claus Christensen Redaktion: Gothersgade 55, 1123 København K. Tlf: 3374 3562 E-mail: claus@ekkofilm.dk  Ekspedition: Rosenørns Allé 35, 1.th., 1970 Frederiksberg C Tlf. 3321 4196 E-mail: sekr@dabuf.dk Hjemmeside: www.ekkofilm.dk Antal numre pr år: 5 Abonnement 2004 (5 numre): 285 kr. Enkeltnumre: Ja ISSN: 1600-0315 Medl: FDK Tilskud: Det Danske Filminstitut, Undervisningsministeriet

Gå til websiden "www.ekkofilm.dk"www.ekkofilm.dk Send mail til "claus@ekkofilm.dk" claus@ekkofilm.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal