DANSK NOTER
Tidsskriftet indeholder artikler om danskfaget og består af en temadel og en debatdel med faglige, pædagogiske og fagpolitiske indlæg. Derudover er der en fast bibliografisk service, der nøje registrerer al udkommende sekundær litteratur, tekst-udgaver, antologier mm. Temaartiklerne befinder sig i grænseområdet mellem videnskabelige originalbidrag og populærvidenskab, men med vægt på den pædagogiske anvendelighed. Også i debatindlæggene kan der være originale fortolkninger af ældre og nyere litteratur – til glæde for blandt andre dansklærere på mange niveauer.

Oprettet: 1975 Udgiver: Dansklærerforeningen Ansvarshavende redaktør: Sophie Holm Strøm Tlf.  E-mail:  sophiestroem@gmail.com Ekspedition: Dansklærerforeningen,Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg Tlf: 3379 0010 Fax:  E-mail: dansklf@dansklf.dk Hjemmeside: www.dansklf.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2012 (4 numre): 300 kr. Enkeltnumre: 100 kr. ISSN: 0107-1424 Medl: FDK Tilskud:  Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.dansklf.dk"www.dansklf.dk Send mail til "dansklf@dansklf.dk" dansklf@dansklf.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal