TERPSICHORE
Tidsskriftet for moderne dans. Terpsichore er et tidsskrift for alle, der interesserer sig for dans som scenekunst: Moderne dans, danseteater, ny dans, performancedans, moderne ballet. Tidsskriftet bestræber sig på at åbne op for dansen og fremme dialogen om og udviklingen af dansen. Terpsichore formidler nyheder, begivenheder og problemstillinger, der er vigtige for dansen, og som er med til at skabe debat, om eksempelvis forhold af kulturpolitisk, hi-storisk eller kunstnerisk karakter. Terpsichore redigeres, så det giver bred inspiration og baggrundsviden om dansen via interviews, reportager, portrætter og debatindlæg.

Oprettelse: 1995 Udgiver: Foreningen Terpsichore Redaktion og ekspedition: Terpsichore, Marianne Worm, Dragebakken 184, 5250 Odense SV Tlf: 4016 6466 E-mail: info@terpsichore.dk Webmagasin: www.terpsichore.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2017 (2 numre): 165 kr. + Terpsichore ONLINE der opdateres løbende Enkeltnumre: 50 kr. ISSN: 1395-4601 Medl: FDK Tilskud: Kunstrådets Scenekunstudvalg Prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.terpsichore.dk"www.terpsichore.dk Send mail til "info@terpsichore.dk" info@terpsichore.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Tidsskrift   SAMVIRKE
Tidsskrift   SATS
Tidsskrift   SEMIRAMIS
Tidsskrift   SENTURA
Tidsskrift   SIDEN SAXO
Tidsskrift   SLAGMARK
Tidsskrift   SPLINTS & CO.
Tidsskrift   SPRING
Tidsskrift   STANDART, Litteraturmagasinet
Tidsskrift   STRIP
Tidsskrift   TEATER 1
Tidsskrift   TEL
Tidsskrift   TERPSICHORE
Tidsskrift   UDENRIGS
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal