1066
Fra 2011 ophører 1066 med at komme i trykt form - men udkommer så elektronisk og fortsat med 4 numre om året. Tidsskrift for historie. 1066 henvender sig til alle historisk interesserede. Det er den interessante historie, den høje faglige standard og den gode formidling, som er styrende for valget af artikler. Redaktionen består af både etablerede forskere og yngre historikere, hvilket på én gang sikrer den faglige tyngde og åbenhed overfor den nyeste forskning. Artiklerne i 1066 spænder indholdsmæssigt fra oldtiden til nutiden og handler om både dansk og international historie.
 

Oprettelse: 1971 Udgiver: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Birgitte Holten, Kurvemagerstien 67, 2300 København S E-mail: chefred@1066.dk Redaktion og kspedition: 1066, co Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie, Njalsgade 102, 2300 København S E-mail: info@1066.dk Hjemmeside: www.1066.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2010 (4 numre): 225 kr. Enkeltnumre: Sælges ikke ISSN: 0106-0627 Medl: FDK, Dansk Historisk Fællesråd Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

 

Gå til websiden "www.1066.dk"www.1066.dk Send mail til "inf@1066.dk" inf@1066.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal
Tidsskrift   1066
Tidsskrift   16:9