FOLKEVIRKE
Social-kulturel-politisk oplysning. Folkevirke redigeres som et tematidsskrift, der hver gang gøres så aktuelt som muligt inden for de kulturelle, politiske og sociale områder. Hvert nummer rummer cirka seks temaartikler samt interviews og kommentarer om det udvalgte tema. Hvis det er muligt får emnerne en international dimension – og i enkelte tilfælde oversættes det til engelsk. Bladet skal være med til at skabe overblik i en tid med et flimrende nyhedsbillede og gøre tidens mange informationer til brugbar viden og nyttig erfaring.

Oprettelse: 1945 Udgiver: Folkevirke Ansvarshavende redaktør: Annemarie Balle, Reventlowsgade 18, 4.tv., 1651 København K Ekspedition: Folkevirke, Niels Hemmingsensgade 10, 3., 1153 København Tlf / Fax: 3332 8311 E-mail: folkevirke@folkevirke.dk Hjemmeside: www.folkevirke.dk Antal numre pr år: 4-6 Abonnement 2014 (4-6 numre): 200 kr. Enkeltnumre: 45 kr. + porto ISSN: 0015-5845 Medl: FDK Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.folkevirke.dk"www.folkevirke.dk Send mail til "folkevirke@folkevirke.dk" folkevirke@folkevirke.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal