SPRING
Tidsskrift for moderne dansk litteratur. Spring sætter den moderne danske litteratur i fokus med analyser, interviews og essays. Med en redaktion i både København og Århus lader SPRING en række af landets bedste skribenter skrive aktuelt om den nye og nyt om den ældre danske litteratur. Hvert nummer præsenterer en billedkunstner og lader en forfatter skrive om sit forfatterskab – det kan for eksempel være Klaus Rifbjerg, Villy Sørensen eller Suzanne Brøgger.
 

Oprettelse: 1992 Udgiver: Forlaget SPRING Ansvarshavende redaktør: Marianne Barlyng Redaktion og ekspedition: SPRING, Taffelbays Allé 7, 2900 Hellerup Tlf: 3961 2719 Fax: 3961 2779 E-mail: spring@forlagetspring.dk Hjemmeside: www.forlagetspring.dk Antal numre pr år: 3 Abonnement 2011 (3 numre): Pr. nummer i abonnement: 125 kr. Enkeltnumre: 168 kr. ISSN: 0906-9976 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.forlagetspring.dk"www.forlagetspring.dk Send mail til "spring@forlagetspringl.dk" spring@forlagetspringl.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Tidsskrift   SAMVIRKE
Tidsskrift   SATS
Tidsskrift   SEMIRAMIS
Tidsskrift   SENTURA
Tidsskrift   SIDEN SAXO
Tidsskrift   SLAGMARK
Tidsskrift   SPLINTS & CO.
Tidsskrift   SPRING
Tidsskrift   STANDART, Litteraturmagasinet
Tidsskrift   STRIP
Tidsskrift   TEATER 1
Tidsskrift   TEL
Tidsskrift   TERPSICHORE
Tidsskrift   UDENRIGS
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal