BKF-BLADET
BKF-Bladet er et forbundsblad (Billedkunstnernes Forbund) med en klart betonet tidsskriftsdimension. Bestræbelsen er at udvikle en kunstnerisk funderet journalistik – en billedkunstnerisk funderet formidling af pro-blemstillinger, der vedrører kunstarten. I BKF-bladet er det muligt at kommunikere på billedkunstneriske præmisser. Her kan synsmåder og synspunkter med relevans for billedkunstnere undersøges, hvorved den billedkunstneriske forholden sig samtidig eksponeres for omverdenen. BKF-bladet redigeres ud fra en overordnet interesse i at fremme en så bred anvendelse af billedkunstnernes virke som muligt.

Oprettelse: 1962 (under et andet navn) Udgiver: Billedkunstnernes Forbund (BKF) Ansvarshavende redaktør: Tine Nygaard Redaktion og ekspedition:  BKF, Vingårdstræde 21,1, 1070 København K Tlf: 3312 8170 Fax: 3332 2839 E-mail: bkf@bkf.dk Hjemmeside: www.bkf.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 300 kr. Enkeltnumre: Sælges ikke ISSN: 0902-7440 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

 

Gå til websiden "www.bkf.dk"www.bkf.dk Send mail til "bkf@bkf.dk" bkf@bkf.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal