BIBLOTEKSPRESSEN
Bibliotekspressen er Bibliotekarforbundets blad. Det bringer orientering og debat om bibliotekernes virksomhed, udvikling og samfundsmæssige placering. Bibliotekarforbundet anser bibliotekernes tilstedeværelse som nært forbundet med fundamentale demokratiske begreber som ytringsfrihed, lige adgang til information og ret til fri meningsdannelse. Bibliotekspressen orienterer i samklang hermed om nye begivenheder og initiativer indenfor området - med det formål, at styrke det demokratiske beredskab i samfundet.

Oprettelse: 1970 (under navnet Bibliotek 70) Udgiver: Bibliotekarforbundet Ansvarshavende redaktør: Henrik Hermann E-mail: hermann@bf.dk Redaktion og ekspedition: Bibliotekspressen, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg Tlf: 3838 0638 Fax: 3888 3101 E-mail: bibliotekspressen@bf.dk Hjemmeside: www.bibliotekspressen.dk Antal numre pr år: 20 Abonnement 2005 (20 numre): 420 kr. Enkeltnumre: Sælges ikke ISSN: 1395-0401 Medl: FDK og DF Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.bibliotekspressen.dk"www.bibliotekspressen.dk Send mail til "bibliotekspressen@bf.dk" bibliotekspressen@bf.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal