DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskriftet tager udgangspunkt i Grundtvigs kirkelige og folkelige tanker og er talerør for en frihedslinje i dansk kirkeligt og folkeligt åndsliv. I Dansk Kirketidende debatteres folkelige, kristelige, kulturelle og politiske temaer.

Oprettelse: 1845 Udgiver: Grundtvigsk Forum Ansvarshavende redaktør: Ingrid Ank, Vartov, Farvergade 27, Opg. A, 1463 København K. Tlf: 41939008 E-mail: ia@vartov.dk Ekspedition: Grundtvigsk Forums sekretariat, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Tlf: 41939000 E-mail: vartov@vartov.dk Hjemmeside: www.grundtvig.dk Antal numre pr år: 11 Abonnement 2017 (11 numre): 350 kr., studerende: 175 kr. Enkeltnumre: 64 kr. inkl. porto Henv. til eksp. ISSN 0901-3873 Medl: FDK Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen og Infomedia. Gratis prøvenummer kan rekvireres.

Gå til websiden "www.grundtvig.dk"www.grundtvig.dk Send mail til "vartov@vartov.dk" vartov@vartov.dk
  Gå til toppen af siden!
DANSK NOTER
Tidsskriftet indeholder artikler om danskfaget og består af en temadel og en debatdel med faglige, pædagogiske og fagpolitiske indlæg. Derudover er der en fast bibliografisk service, der nøje registrerer al udkommende sekundær litteratur, tekst-udgaver, antologier mm. Temaartiklerne befinder sig i grænseområdet mellem videnskabelige originalbidrag og populærvidenskab, men med vægt på den pædagogiske anvendelighed. Også i debatindlæggene kan der være originale fortolkninger af ældre og nyere litteratur – til glæde for blandt andre dansklærere på mange niveauer.

Oprettet: 1975 Udgiver: Dansklærerforeningen Ansvarshavende redaktør: Sophie Holm Strøm Tlf.  E-mail:  sophiestroem@gmail.com Ekspedition: Dansklærerforeningen,Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg Tlf: 3379 0010 Fax:  E-mail: dansklf@dansklf.dk Hjemmeside: www.dansklf.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2012 (4 numre): 300 kr. Enkeltnumre: 100 kr. ISSN: 0107-1424 Medl: FDK Tilskud:  Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.dansklf.dk"www.dansklf.dk Send mail til "dansklf@dansklf.dk" dansklf@dansklf.dk
  Gå til toppen af siden!
DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Dansk Pædagogisk Tidsskrift har siden 1953 været det førende danske pædagogiske tidsskrift efter en sammenlægning af Vor Ungdom og Pædagogisk-Psykologisk Tidsskrift. Dets sigte er gennem temaer, enkeltartikler, kommentarer, enqueter, journalistiske indslag og anmeldelser at dække hele det uddannelsesmæssige spektrum fra børnehave og folkeskole over ungdoms- og universitetsuddannelser til almen voksenuddannelse og folkeoplysning i bredeste forstand, samt specialpædagogik. Desuden er det tidsskriftets mål at være kritisk / konstruktiv bidragyder til den uddannelsesmæssige diskussion.

Oprettelse: 1953 Udgiver: Foreningen bag udgivelsen af Dansk pædagogisk Tidsskrift Ansvarshavende redaktør: Tomas Ellegaard (Tlf. 3956 4036 E-mail: telle@ruc.dk) Redaktionssekretær: Axel Neubert, H.C. Ørsteds Vej 54 A, 1879 Frederiksberg C Tlf: 2342 1945 E-mail: redaktion@dpt.dk Ekspedition: DpT, Edvard Griegsgade 2, 2100 København Ø Tlf: 3929 1570 Hjemmeside: www.dpt.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2013 (4 numre): 395 kr. Enkeltnumre: 75 kr. + porto ISSN 0904-2393 Medl:  Tilskud:

Gå til websiden "www.dpt.dk"www.dpt.dk Send mail til "redaktion@dpt.dk" redaktion@dpt.dk
  Gå til toppen af siden!
DANSK SOCIOLOGI
Tidsskriftet Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologiske tidsskrift i Danmark. Det henvender sig til alle med interesse for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Tidsskriftet er af speciel relevans for undervisere og fagfolk, som i deres arbejde er beskæftiget med sociologiske problemstillinger. Men tidsskriftet henvender sig også til læsere, som blot er nysgerrige efter at vide, hvad sociologien som fag beskæftiger sig med. Dansk Sociologi bringer artikler, kronikker, kommentarer, essays, review-essays og anmeldelser af sociologisk faglitteratur. Interesserer man sig for arbejdsliv, kultur, familie, køn og krop, identitet, religion og moral, politik og globalisering - sociologisk betragtet, tilbyder Dansk Sociologi lødig, fagligt underbygget og stimulerende læsning.

Oprettelse: 1990 Udgiver: Dansk Sociologforening Ansvarshavende redaktører: Skiftende Redaktion og ekspedition: Lene El Mongy, Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, København K Tlf: 3532 3502 E-mail:lm@soc.ku.dk Hjemmeside: www.dansksociologi.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2014 (4 numre): 400 kr. (enkeltpersoner), 600 kr. (institutioner) Enkeltnumre: 100 kr. Ikke oplyst Medl: FDK

Gå til websiden "www.dansksociologi.dk"www.dansksociologi.dk Send mail til "lm@soc.ku.dk" lm@soc.ku.dk
  Gå til toppen af siden!
DRIFT
Ideen til tidsskriftet DRIFT udspringer af et ønske om at skabe en dialog om den freudske psykoanalyse, og især psykoanalysen som den udformedes hos Jacques Lacan. For at opnå dette formål, bringer vi en række debatskabende artikler om kliniske og behandlingsetiske spørgsmål. Desuden bringer vi en række oversættelser af artikler af om om Lacan, som ikke tidligere er blevet bragt på dansk. DRIFT har intet dogmatisk ståsted, men ønsker at placere sig i en form for drift inden for et bredt felt af terapier, psykoanalytiske behandlingsformer, kliniske sammenhænge og teoretiske reflektioner herover. Dette dog stadig ud fra en insisteren på, at den freudske psykoanalyse , og den læsning Jacques Lacan laver af Freud, er en uomgængelig hjørnesten, hvis man ønsker at arbejde med kliniske spørgsmål, og hvis man ønsker at reflektere over den menneskelige væren og eksistens, som den urformer sig i det nye årtusinde. DRIFT har en peer-review procedure.

Oprettelse: 1999 Udgiver: Tommy Thambour Redaktion: Tommy Thambour og René Rasmussen Ansvarshavende redaktør: Tommy Thambour Redaktion og ekspedition: Drift, Randbølvej 16, 2720 Vanløse Tlf: 3879 3086 E-mail: thambour@post.tele.dk Hjemmeside: www.tsdrift.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2013 (3 numre): 270 kr.(enkeltpersoner), 350 kr. (institutiioner) Enkeltnumre: Varierende pris. ISSN: 1398-7801 Tilskud: TSU

Gå til websiden "www.tsdrift.dk"www.tsdrift.dk Send mail til "thambour@post.tele.dk" thambour@post.tele.dk
  Gå til toppen af siden!
EKKO
Ekko er tidsskrift om film, medier og formidling. Her kan du holde dig ajour om nye film, læse interviews med instruktører og andre filmfolk, komme bag om tidens medietendenser og finde aktuelt stof til undervisning. Ekko er for dig, der arbejder med levende billeder eller bare gerne vil blive klogere på de medier, som omgiver os og er med til at forme vores liv. Artiklerne skrives af forskere, undervisere, filmfolk og journalister.

Oprettelse: 2000 Udgiver: Foreningen til udgivelse af medietidsskriftet EKKO Ansvarshavende redaktør: Claus Christensen Redaktion: Gothersgade 55, 1123 København K. Tlf: 3374 3562 E-mail: claus@ekkofilm.dk  Ekspedition: Rosenørns Allé 35, 1.th., 1970 Frederiksberg C Tlf. 3321 4196 E-mail: sekr@dabuf.dk Hjemmeside: www.ekkofilm.dk Antal numre pr år: 5 Abonnement 2004 (5 numre): 285 kr. Enkeltnumre: Ja ISSN: 1600-0315 Medl: FDK Tilskud: Det Danske Filminstitut, Undervisningsministeriet

Gå til websiden "www.ekkofilm.dk"www.ekkofilm.dk Send mail til "claus@ekkofilm.dk" claus@ekkofilm.dk
  Gå til toppen af siden!
FOLK
 
  Gå til toppen af siden!
FOLK OG KULTUR
Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab. Folk og Kultur er årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab og udsendes til alle medlemmer af Foreningen Danmarks Folkeminder. Årbogen henvender sig til kulturhi-storisk interesserede boglæsere og formidler blandt andet fagenes og beslægtede fags resultater i artikler, anmeldelser og bognotitser.

Oprettet: 1972 Udgiver: Foreningen Danmarks Folkeminder Ansvarshavende redaktører: Karsten Bjerring, Lykke Lafarque Pedersen, Lene Otto og Alan Hjorth Rasmussen Redaktion: Christians Brygge 3. 1219 København K Tlf: 3313 5800 E-mail: foreningen@dafo.dk Hjemmeside: www.folkeminder.dk Ekspedition: Museumstjenesten, Sjørupvej 1, Lysgaard, 8800 Viborg Tlf: 8666 7666 Fax: 8666 7611 E-mail: mtj@museumstjenesten.com Hjemmeside: www.museumstjenesten.com Antal numre pr år: 1 Abonnement 2004 (1 nummer): 165 kr. Enkeltnumre: 185 kr. ISSN: 0105-1024 Medl: FDK  Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen og i databasen Dandok Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.museumstjenesten.com"www.museumstjenesten.com Send mail til "mtj@museumstjenesten.com" mtj@museumstjenesten.com
  Gå til toppen af siden!
FOLKEVIRKE
Social-kulturel-politisk oplysning. Folkevirke redigeres som et tematidsskrift, der hver gang gøres så aktuelt som muligt inden for de kulturelle, politiske og sociale områder. Hvert nummer rummer cirka seks temaartikler samt interviews og kommentarer om det udvalgte tema. Hvis det er muligt får emnerne en international dimension – og i enkelte tilfælde oversættes det til engelsk. Bladet skal være med til at skabe overblik i en tid med et flimrende nyhedsbillede og gøre tidens mange informationer til brugbar viden og nyttig erfaring.

Oprettelse: 1945 Udgiver: Folkevirke Ansvarshavende redaktør: Annemarie Balle, Reventlowsgade 18, 4.tv., 1651 København K Ekspedition: Folkevirke, Niels Hemmingsensgade 10, 3., 1153 København Tlf / Fax: 3332 8311 E-mail: folkevirke@folkevirke.dk Hjemmeside: www.folkevirke.dk Antal numre pr år: 4-6 Abonnement 2014 (4-6 numre): 200 kr. Enkeltnumre: 45 kr. + porto ISSN: 0015-5845 Medl: FDK Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.folkevirke.dk"www.folkevirke.dk Send mail til "folkevirke@folkevirke.dk" folkevirke@folkevirke.dk
  Gå til toppen af siden!
FORTID OG NUTID
Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Tidsskriftet indeholder artikler, debatindlæg og anmeldelser om aktuelle emner inden for dansk kultur- og lokalhistorie. Fortid og Nutid henvender sig til alle, der arbejder med og interesserer sig for kultur- og lokalhistorie. I tidsskriftet bringes bidrag af såvel historikere, etnologer, arkæologer fra arkiv-, museums- og universitetsverdenen, som af andre hi-storisk og kulturhistorisk interesserede skribenter. Tidsskriftet vil gerne medvirke til at fremme debatten på tværs af faggrænser og videnskabelige miljøer, ligesom der lægges vægt på, at tidsskriftet har kontakt til alle dele af landet.

Oprettelse: 1914 Udgiver: Dansk Historisk Fællesråd Redaktion: Peter Henningsen (PH@kff.kk.dk), Ulrik Langen (langen@hist.sdu.dk), Jes Fabricius Møller (jesfab@hum.ku.dk) og Sniff Andersen Nexø (s.nexoe@pubhealth.ku.dk) Ekspedition: Fortid og Nutid, Ingrid Christensen, Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K Tlf. 3314 3414 Hjemmeside: www.fortidognutid.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 210 kr. Enkeltnumre: 60 kr. ISSN: 0106-4797 Medl: FDK Tilskud: Statens Humanistiske Forskningsråd Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.fortidognutid.dk"www.fortidognutid.dk Send mail til "PH@kff.kk.dk" PH@kff.kk.dk
  Gå til toppen af siden!
FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Meddelelser fra Havebrugshistorisk Selskab. Tidsskriftet behandler havebrugshistoriske emner i videste forstand. Eksempelvis havekunstens historie - fra oldtidens urtegårde til nyere tids gartnerier, anlægsgartnerier, planteskoler, frugtplantager, private og offentlige haver, herregårdsparker, redskaber og bygninger. Tidsskriftet skriver også om personalhistorie og enkelte haveplanters kulturhistorie.

Oprettelse: 1971 Udgiver: Havebrugshistorisk Selskab Ansvarshavende redaktør: Finn T. Sørensen Redaktion og ekspedition: Havebrugshistorisk Selskab, D.V.J.B., Dyrlægevej 10, 1870 Frederiksberg C  Tlf: 3528 2141 E-mail: fts@kvl.dk Hjemmeside: Ingen Antal numre pr år: 1 Abonnement 2004 (1 nummer): 175 kr. Enkeltnumre: 100 kr. for ikke medlemmer ISSN: 0107-895x Medl: FDK Tilskud: Tips og Lottomidlerne, De Danske Haveselskaber Indgår i databaserne Danbib og AGRIS Brochure kan rekvireres

Send mail til "fts@kvl.dk" fts@kvl.dk
  Gå til toppen af siden!
FRED & FRIHED
Tidsskriftet udgives af Kvindernes Internationale Lige for Fred og Frihed, en liga uafhængig af politiske og religiøse tilhørsforhold og interesser. Tidsskriftet reflekterer visionen om at fremme strukturelle ændringer af samfundet, der skal gøre det muligt at opnå social, økonomisk og politisk lighed for alle og at fremme en udvikling fra en patriarkalsk krigskultur til en feministisk fredskultur.

Oprettelse: 1922 Udgiver: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed Redaktion: Lisbeth Algreen, Gerd Gotlieb, Tove Krag og Toni Liversage Redaktion og ekspedition: Kvindefredsligaens kontor, Vesterbrogade 10,2., 1620 København V Tlf: 3323 1097 Fax: 3323 1097 E-mail: wilpf-dk@internet.dk Hjemmeside: www.kvindefredsliga.dk Antal numre pr år: 3 Abonnement 2010 (3 numre): 125 kr. Enkeltnumre: 50 kr. ISSN: 0902-0273 Medl: FDK Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.kvindefredsliga.dk"www.kvindefredsliga.dk Send mail til "wilpf-dk@internet.dk" wilpf-dk@internet.dk
  Gå til toppen af siden!
FØNIX
Fønix er et uaktuelt teologisk tidsskrift, der bringer essay-istiske artikler på et højt fagligt niveau, men uden fodnoter. Tidsskriftet dækker området mellem teologi og humaniora med artikler om fx filsofi, sport, historie og litteratur.

Oprettelse: 1976 Udgiver: Redaktionen Redaktører: Stefan Lamhauge Hansen (slh@rundetaarn.dk), Thomas Fauth Hansen (thomas.fauth.hansen@gmail.com), Rasmus H.C. Dreyer (rhd@teol.ku.dk) og Martin Ravn (ravnmartin@gmail.com) Redaktion: Institut for Kirkehistorie, Købmagergade 44-46, 1150 København K Ekspedition: Stefan Lamhauge Hansen, Store Kannikestræde 8, 2., 1169 København K Tlf: 3314 0183 E-mail: slh@rundetaarn.dk Facebook: www.facebook.com/fonixtidsskrift Antal numre pr år: 4 Abonnement 2014 (4 numre): 350 kr. Enkeltnumre: 90 kr. ISSN: 0105-3116 Tilskud:  Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.facebook.com/fonixtidsskrift"www.facebook.com/fonixtidsskrift Send mail til "slh@runderundetaarn.dk" slh@runderundetaarn.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal