BOGVENNEN
Bogvennen beskæftiger sig med bogens funktion og æstetik i dansk og internationalt perspektiv. Tidsskriftets målsætning er at bidrage til at højne kvaliteten i bogfremstilling i Danmark, både hvad angår den tekniske udførelse og materialevalg, bøgernes funktionalitet i forhold til indhold og målgruppe og deres design og kunstneriske udførelse.

Oprettelse: 1890 (under andet navn) Udgiver: Forening for Boghaandværk Ansvarshavende redaktører: Skiftende Redaktion og ekspedition: Forening for Boghaandværk, c/o Lilli Riget, Hvedevænget 5, 9000 Aalborg Tlf: 3295 8515 E-mail: lilli.riget@stofanet.dk Hjemmeside: www.boghaandvaerk.dk Abonnement kan tegnes Enkeltnumre: Fra 228 kr. til 328 kr (for ikke-medlemmer) ISSN: 0006-5749 Medl: FDK Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.boghaandvaerk.dk"www.boghaandvaerk.dk Send mail til "lilli.riget@stofanet.dk" lilli.riget@stofanet.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal