SAMVIRKE
Samvirke er et månedsmagasin, der lægger vægt på aktuelt forbrugerstof og artikler om miljø- og samfundsforhold – herunder kulturelle og folkelige tendenser.

Oprettelse: 1928 Udgiver: FDB Ansvarshavende redaktør: Søren Berg Tlf: 3947 0061 E-mail: sb@fdb.dk Redaktion: Lotte Malmgren, Lars Aarup, Didde Rishøj E-mail: samvirke.redaktionen@fdb.dk Ekspedition: Samvirke, Fanøgade 15, 2100 København Ø Tlf: 3947 0070 Fax: 3947 0001 E-mail: samvirke@fdb.dk Hjemmeside: www.samvirke.dk Antal numre pr år: 12 Abonnement 2007 (12 numre): 123 kr. for medlemmer, 288 kr. for ikke-medlemmer Enkeltnumre: Sælges ikke ISSN: 0036-3944 Medl: FDK Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.samvirke.dk"www.samvirke.dk Send mail til "samvirke@fdb.dk" samvirke@fdb.dk
  Gå til toppen af siden!
SATS
Nordic Journal of Philosophy. Det nordiske tidsskrift Sats er et filosofisk videnskabeligt og professionelt organiseret tidsskrift. Sats bringer filosofiske artikler inden for alle temaer og inden for alle de filosofiske traditioner og skoler, som nordiske filosoffer beskæftiger sig med. Desuden indeholder Sats anmeldelser af nyere filosofisk litteratur, af specifik eller generel interesse for nordiske filosoffer og filosofiinteresserede. Tidsskriftets redaktion består af en række fremtrædende nordiske filosoffer, der foretager peer review af de indkomne artikler. Sats bringer artikler på alle nordiske sprog, og på engelsk, tysk og fransk.

Oprettelsesår: 2000 Udgiver: Forlaget Philosophia, Filosofisk Forening, Århus Ansvarshavende redaktører: Steen Brock og Anders Moe Rasmussen Redaktion og ekspedition: Forlaget Philosophia, c/o Institut for Filosofi, Aarhus Universitet, 8000 Århus C Tlf: 8942 2215 Fax: 8942 2223 E-mail: order@sats.eu.com Hjemmeside: www.philosophia.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2004 (2 numre): 220 kr Enkeltnumre: 125 kr. ISSN: 1600-1974 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.philosophia.dk"www.philosophia.dk Send mail til "order@sats.eu.com" order@sats.eu.com
  Gå til toppen af siden!
SEMIRAMIS
Årbog om Orienten. Semiramis er et populærvidenskabeligt tidsskrift, der indeholder artikler om Orientens historie og kultur samt Vesteuropas opfattelse af Orienten. Geografisk dækker det området fra det yderste Mongoliet til Spanien. Viden om området formidles i fagligt solide, alment tilgængelige temanumre. Men ud over temaerne bringer tidsskriftet også anmeldelser af bøger som har relevans for de behandlede temaer.

Oprettelse: 1990 Udgiver: Orientalsk Forum Ansvarshavende redaktør: Johan Hermann Rump Redaktion og ekspedition: Orientalsk Forum, c/o Carsten Niebuhr Instituttet, Snorresgade 17-19, 2300 København S Tlf: 3532 8900 Fax: 3532 8926 E-mail: orientalsk@forum.dk Hjemmeside: www.hum.ku.dk/cni Antal numre pr år: 1 Abonnement 2002 (1 nummer): 125 kr. Enkeltnumre: 125 kr. ISSN: 0905-9717 Medl: FDK Tilskud: Ikke oplyst Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.hum.ku.dk/cni"www.hum.ku.dk/cni Send mail til "orientalsk@forum.dk" orientalsk@forum.dk
  Gå til toppen af siden!
SENTURA
Magasin for film, litteratur og tv. Sentura er et kulturtidsskrift om fortællende ord og billeder. Med et dybdeborende blik og en formidlingsvenlig tone tilbyder det en bedre forståelse for medierne film, litteratur og tv. Det samler op på og knytter sammenhænge mellem de mange oplevelser. Det forbinder temaer og tendenser, analyserer og søger helheder. Og så bobler det af velskrevne og engagerede artikler, der både er underholdende og seriøse.

Oprettelse: 1998 Udgiver: Foreningen Sentura Ansvarshavende redaktør: Nina Larsen Redaktion og ekspedition: Sentura, Valdemarsgade 19 A, 2.sal 1665 København V Tlf: 2033 1756 E-mail: sentura@sentura.dk Hjemmeside: www.sentura.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 220 kr. Enkeltnumre: 59,50 kr. ISSN: 1398-6562 Medl: FDK Tilskud: TSU

Gå til websiden "www.sentura.dk"www.sentura.dk Send mail til "sentura@sentura.dk" sentura@sentura.dk
  Gå til toppen af siden!
SIDEN SAXO
Magasin for dansk historie. Siden Saxo er et populært og seriøst magasin med artikler om dansk historie fra middel-alderen til vore dage. Magasinet indeholder også læserspørgekasse, nyt om bøger samt nyhedssider med fokus på aktiviteter og udstillinger på museer, samlinger og arkiver.

Oprettelse: 1984 Udgiver: Statens Arkiver Ansvarshavende redaktører: Lars B. Struwe Tlf: 4347 4761 E-mail: lbs@ra.sa.dk Og: Ole Magnus Mølbak Andersen Tlf: 3392 2341 E-mail: omma@ra.sa.dk Ekspedition:  Syddansk Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M Tlf: 6615 7999 E-mail: press@forlag.sdu.dk Hjemmeside: www.sidensaxo.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2010 (4 numre): 200 kr. Enkeltnumre: 60 kr. ISSN: 0109-6028 Medl: FDK Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.sidensaxo.dk"www.sidensaxo.dk Send mail til "press@forlag.sdu.dk" press@forlag.sdu.dk
  Gå til toppen af siden!
SLAGMARK
Tidsskrift for idéhistorie. Slagmark rapporterer fra og bidrager til væsentlige diskussioner indenfor kultur, videnskab og filosofi. Det belyser centrale temaer i deres historiske grundlag gennem præsentation af klassiske og moderne positioner. I hvert nummer ligger hovedvægten på temaartikler af førende forskere i ind- og udland, mens der midtvejs er et intermezzo med interviews og artikler udenfor tema. Slagmark anmelder den nyeste faglitteratur samt bringer oversættelse af originaltekster.

Oprettelse: 1983 Udgiver: Slagmark Redaktører: Rikke Louise Peters og Stefan G. Jacobsen Redaktion og ekspedition: c/o Afdeling for Idéhistorie,  Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 7, bygn. 1465/113, 8000 Århus C Tlf: 8942 2206 E-mail: slagmark@hum.au.dk Hjemmeside: www.slagmark.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2010 (3 numre): 380 kr. Studenterabonnement: 330 kr. Enkeltnumre: 140 kr. ISSN: 0108-8084 Medl: FDK Tilskud: TSU Ingen i Artikelbasen

Gå til websiden "www.slagmark.dk"www.slagmark.dk Send mail til "slagmark@hum.au.dk" slagmark@hum.au.dk
  Gå til toppen af siden!
SPLINTS & CO.
Tidsskrift med nordisk poesi på nettet. Formålet med Splints & Co. er at give mulighed for publicering af skandinavisk poesi på nettet. Stort set alle med internetadgang kan bidrage til Splints & Co. Eneste betingelse er, at redaktøren finder, at bidragene passer ind i tidsskriftets linie.

Oprettelse: 1996 Udgiver: Per-Olof Johansson Ansvarshavende redaktør: Per-Olof Johansson Redaktion og ekspedition: Per-Olof Johansson, Møllevænget 27, 1.mf., 3450 Allerød E-mail: mail@per-olof.dk Hjemmeside: perolofdk.com/readme.htm Antal numre pr år: Opdateres to gange årligt Abonnement: Gratis Enkeltnumre: Gratis ISSN: 1396-867X Medl: FDK Tilskud: Ingen

Gå til websiden "perolofdk.com/readme.htm"perolofdk.com/readme.htm Send mail til "mail@per-olof.dk" mail@per-olof.dk
  Gå til toppen af siden!
SPRING
Tidsskrift for moderne dansk litteratur. Spring sætter den moderne danske litteratur i fokus med analyser, interviews og essays. Med en redaktion i både København og Århus lader SPRING en række af landets bedste skribenter skrive aktuelt om den nye og nyt om den ældre danske litteratur. Hvert nummer præsenterer en billedkunstner og lader en forfatter skrive om sit forfatterskab – det kan for eksempel være Klaus Rifbjerg, Villy Sørensen eller Suzanne Brøgger.
 

Oprettelse: 1992 Udgiver: Forlaget SPRING Ansvarshavende redaktør: Marianne Barlyng Redaktion og ekspedition: SPRING, Taffelbays Allé 7, 2900 Hellerup Tlf: 3961 2719 Fax: 3961 2779 E-mail: spring@forlagetspring.dk Hjemmeside: www.forlagetspring.dk Antal numre pr år: 3 Abonnement 2011 (3 numre): Pr. nummer i abonnement: 125 kr. Enkeltnumre: 168 kr. ISSN: 0906-9976 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.forlagetspring.dk"www.forlagetspring.dk Send mail til "spring@forlagetspringl.dk" spring@forlagetspringl.dk
  Gå til toppen af siden!
STANDART, Litteraturmagasinet
STANDART er udkommet fast siden 1987 og er dermed et af Danmarks ældste litteraturtidsskrifter. STANDART præsenterer dansk og udenlandsk litteratur i anmeldelser, artikler, essay, interviews og klummer. STANDART ser sig selv som et specifikt litterært tillæg til den eksisterende reception; et væsentligt og kritisk litteraturmagasin i de efterhånden større og større huller mellem dagbladenes bogtillæg og de mere specialiserede litteraturtidsskrifter. STANDART har siden sin start bestræbt sig på at udvide det litterære synsfelt. Også i dag ønsker vi således både at udlægge det velkendte og undersøge det ukendte - alt sammen i et forsøg på at udvide den litterære reception og udfolde den i, og for, alverden.

Oprettelse: 1987 Udgiver: Foreningen Standart Ansvarshavende redaktører: Poul Bjergegaard m.fl. Ekspedition: Litteraturmagasinet Standart, Aarhus Universitet, Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C Tlf:  E-mail: redaktion@standart.nu Hjemmeside: www.standart.nu Antal numre om året: 4 Abonnement 2017 (4 numre): 300 kr. Enkeltnumre: 90 kr. ISSN: 0903-1928 Medl: FDK Tilskud: Kulturudviklingspuljen, Århus Kommune og Århus Stiftstidenes Fond Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.standart.nu"www.standart.nu Send mail til "redaktion@standart.nu" redaktion@standart.nu
  Gå til toppen af siden!
STRIP
Tidsskriftet STRIP! skriver om tegneserier fra Danmark, Norden, Europa, USA og Japan. Indholdet er en fyldestgørende nyhedsdækning, grundige artikler og en stor anmeldersektion. Tidsskriftet henvender sig til mediets kendere og folk med nysgerrighed overfor tegneserier.

Oprettelse: 1998 Udgiver: Foreningen Strip! Ansvarshavende redaktør: Paw Mathiasen Redaktionen og ekspedition: Bergthorasgade 40, 4.tv., 2300 København S Tlf: 3295 7876 E-mail: fahrenheit@email.dk Hjemmeside: www.forlaget-fahrenheit.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2014 (4 numre): 175 kr. Enkeltnumre: 49,50 kr. ISSN: 1398-0742 Tilskud: Statens Kunstråd

Gå til websiden "www.forlaget-fahrenheit.dk"www.forlaget-fahrenheit.dk Send mail til "fahrenheit@email.dk" fahrenheit@email.dk
  Gå til toppen af siden!
TEATER 1
Tidsskrift for både dans, teater og musikdramatik. TEATER 1 begynder der, hvor dagspressen stopper og arbejder med temanumre for at komme hele vejen rundt om et emne. Derudover indeholder hvert blad også baggrundsartikler, interviews, kommentarer og petit-stof om det aktuelle teaterlandskab. Redaktionen består af anmeldere, dramaturger og undervisere.

Oprettelse: 1980 Udgiver: Teaterforeningen TEATER 1 Ansvarshavende redaktør: Rikke Rottensten E-mail: rikke@teater1.dk Redaktion og ekspedition: TEATER 1, postboks 191,Købmagergade 5, 3.sal, 1006 København K Tlf: 3332 4050 E-mail: teater1@teater1.dk Hjemmeside: www.teater1.dk Antal numre pr år: 5 Abonnement 2010 (5 numre): 225 kr. Enkeltnumre:  ISSN 0905-3026 Medl: FDK Tilskud: Statens Teaterråd Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.teater1.dk"www.teater1.dk Send mail til "teater1@teater1.dk" teater1@teater1.dk
  Gå til toppen af siden!
TEL
 
  Gå til toppen af siden!
TERPSICHORE
Tidsskriftet for moderne dans. Terpsichore er et tidsskrift for alle, der interesserer sig for dans som scenekunst: Moderne dans, danseteater, ny dans, performancedans, moderne ballet. Tidsskriftet bestræber sig på at åbne op for dansen og fremme dialogen om og udviklingen af dansen. Terpsichore formidler nyheder, begivenheder og problemstillinger, der er vigtige for dansen, og som er med til at skabe debat, om eksempelvis forhold af kulturpolitisk, hi-storisk eller kunstnerisk karakter. Terpsichore redigeres, så det giver bred inspiration og baggrundsviden om dansen via interviews, reportager, portrætter og debatindlæg.

Oprettelse: 1995 Udgiver: Foreningen Terpsichore Redaktion og ekspedition: Terpsichore, Marianne Worm, Dragebakken 184, 5250 Odense SV Tlf: 4016 6466 E-mail: info@terpsichore.dk Webmagasin: www.terpsichore.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2017 (2 numre): 165 kr. + Terpsichore ONLINE der opdateres løbende Enkeltnumre: 50 kr. ISSN: 1395-4601 Medl: FDK Tilskud: Kunstrådets Scenekunstudvalg Prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.terpsichore.dk"www.terpsichore.dk Send mail til "info@terpsichore.dk" info@terpsichore.dk
  Gå til toppen af siden!
UDENRIGS
Udenrigs er et uafhængigt, bredt dækkende udenrigspolitisk kvartalsskrift. Det stiller væsentlige danske og udenlandske analyser og debatter til rådighed for at stimulere og bidrage til den kvalificerede debat om udenrigspolitik og udenrigskultur. Udenrigs henvender sig til dem, der følger med i det daglige udenrigsstof, men som ønsker at vide mere om begivenhedernes baggrund og sammenhæng.

Oprettelse: 1988 Udgiver: Det Udenrigspolitiske Selskab Ansvarshavende redaktør: Torben Krogh Ekspedition: Det Udenrigspolitiske Selskab, Amaliegade 40 A, 1256 København K Tlf: 3314 8886 Fax: 3314 8520 E-mail: udenrigs@udenrigs.dk Hjemmeside: Under opbygning Antal numre pr år: 4 Abonnement 2002 (4 numre): 250 kr. Enkeltnumre: 62,50 kr. ISSN: 1395-3818 Medl: FDK Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen Gratis prøvenummer kan rekvireres

Send mail til "udenrigs@udenrigs.dk" udenrigs@udenrigs.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Tidsskrift   SAMVIRKE
Tidsskrift   SATS
Tidsskrift   SEMIRAMIS
Tidsskrift   SENTURA
Tidsskrift   SIDEN SAXO
Tidsskrift   SLAGMARK
Tidsskrift   SPLINTS & CO.
Tidsskrift   SPRING
Tidsskrift   STANDART, Litteraturmagasinet
Tidsskrift   STRIP
Tidsskrift   TEATER 1
Tidsskrift   TEL
Tidsskrift   TERPSICHORE
Tidsskrift   UDENRIGS
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal