ANDERSENIANA
Anderseniana er et årsskrift om H.C. Andersens liv og værk. Anderseniana har siden 1955 været H.C. Andersen-museets årbog. Anderseniana ønsker at belyse facetter af såvel mennesket som kunstneren H.C. Andersen og dennes produktion. Det er et personalhistorisk tidsskrift og rummer ikke blot artikler af litteraturhistorisk eller -teoretisk art, men også mentalitetshistorie og idéhistoriske artikler.Desuden publiceres ikke tidligere udgivet materiale fra H.C. Andersens hånd.

Oprettelse: 1933 Udgiver: Odense Bys Museer Ansvarshavende redaktør: Ejnar Stig Askgaard E-mail: esas@odense.dk Hjemmeside:www.anderseniana.dk Ekspedition: Odense Bys Museer, Overgade 48, DK-5200 Odense C Tlf: 6551 4601 Fax: E-mail: museum@odense.dk Hjemmeside: www.anderseniana.dk Antal numre pr år: 1 Abonnement 2013: (1 nummer) 180 kr. Enkeltnumre: 180 kr. ISBN: 87-87162-86-5 Mdl: FDK Tilskud: Ikke oplyst

Gå til websiden "www.anderseniana.dk"www.anderseniana.dk Send mail til "esas@odense.dk" esas@odense.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal