ØJEBLIKKET
Tidsskrift for visuelle kulturer. Billedkunsten er det centrale omdrejningspunkt, og ud fra dennes problematikker og potentialer inddrages andre visuelle, kulturelle, samfundsvidenskabelige og politiske aspekter. Øjeblikket henvender sig til billedkunstnere og kunstformidlere og enhver anden med interesse for kunst og kultur. Målet er at informere, inspirerere, kritisere og generere tanker i den danske kunst- og kulturdebat. Og at fastholde debatten på et højt niveau ved at præsentere centrale og kvalificerede danske og udenlandske skribenter. Tidsskriftet redigeres af både kunstnere og kunstformidlere og består af bidrag af forskellig karakter fra teoretisk funderede essays og deskriptive artikler til rent visuelle indslag.

Oprettelse: 1991 Udgiver: Foreningen Øjeblikket Ansvarshavende redaktører: Maria Gry Bregnbak, Kristina Ask, Karin Hindsbo Redaktion og ekspedition: Fabrikken for Kunst og Design, Sundholmsvej 46, 2300 København S E-mail: ojeblikket@gmx.net Antal numre pr år: 3 Abonnement 2004 (3 numre): 250 kr. Enkeltnumre: 85 kr. ISSN: 0906-1169 Tilskud: TSU og Fagudvalget for Billedkunst under Kunststyrelsen

Send mail til "ojeblikket@gmx.net" ojeblikket@gmx.net
  Gå til toppen af siden!
ØVERSTE KIRURGISKE
Poetisk hjernevinding. Tidsskrift med poesi, noveller og essays, ny litteratur, filosofi og kulturtænkning. Målet er at skabe et levende forum for især ny dansk litteratur, hvor erkendelse, samarbejde og eksperimenter er i centrum. Øverste Kirurgiske går ind for poetisk hjernevinding. Uden lukket- og indforståethed præsenterer tidsskriftet ny poesi og billedkunst i lækre formater.

Oprettelse: 1997 Udgiver: Øverste Kirurgiske I/S Ansvarshavende redaktører: Martin Budtz Redaktion og ekspedition:  Øverste Kirurgiske, Roarsvej 6, kld. tv., 2000 Frederiksberg Tlf: 3810 2699 E-mail: poesi@poesi.dk Hjemmeside: www.poesi.dk Antal numre pr år: 6 Abonnement 2004 (6 numre): 300 kr. Enkeltnumre: 75 kr ISSN: 1397-5234 Medl: FDK Tilskud: TSU

Gå til websiden "www.poesi.dk"www.poesi.dk Send mail til "poesi@poesi.dk" poesi@poesi.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Tidsskrift   ØJEBLIKKET
Tidsskrift   ØVERSTE KIRURGISKE
Index Tal