JORDENS FOLK
Etnografisk revy. I Jordens Folk fortæller fagfolk i tekst og billeder om fremmede folk. Tidsskriftet formidler etnografisk viden og giver læseren indsigt i verdens forskellige folkeslag og deres kulturer. Bladet er for alle, der vil vide mere om, hvad der sker i verden og om baggrunden for hi-storiske begivenheder og konflikter mellem befolkninger. Det belyser andre menneskers kulturer og formidler de fremmedes opfattelse af, hvordan tingene hænger sammen.

Oprettelse: 1965 Udgiver: Dansk Etnografisk Forening Ansvarshavende redaktør: Jacob Krause-Jensen Ekspedition: Dansk Etnografisk Forening, Etnografisk Samling, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Tlf: 3347 3222 Fax: 3347 3320 E-mail: arne.kirstejn.olsen@natmus.dk Hjemmeside: www.jordensfolk.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2002 (4 numre): 200 kr. Enkeltnumre: 55 kr. ISSN: 0021-7484 Medl: FDK Tilskud: TSU  Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.jordensfolk.dk "www.jordensfolk.dk Send mail til "arne.kirstejn.olsen@natmus.dk" arne.kirstejn.olsen@natmus.dk
  Gå til toppen af siden!
JOURNALEN
Lokal- og kulturhistorisk tidsskrift. Tidsskriftet orienterer om og inspirerer til dansk og udenlandsk lokalhistorie. Det henvender sig til aktive lokalhistorikere og undervisere, der bruger lokalhistorie, og de som ønsker at følge med i emnet. Ét årshæfte bringer boganmeldelser og oversigter over den aktuelle lokalhistoriske litteratur.
 

Oprettelse: 1991 Udgiver: Dansk Lokalhistorisk Forening og Sammenslutningen af Lokalarkiver Ansvarshavende redaktør: Johhny Wøllekær, Odense Kommune, Stadsarkivet, Klosterbakken 2, 5000 Odense C. Tlf: 6551 1032 E-mail: jwoe@odense.dk Ekspedition: DLF's kasserer, Verner Hansen, Egholmsvej 18, 8660 Skanderborg E-mail:dlfskb@gmail.com Hjemmeside: Antal numre pr år: 3 Abonnement 2012 (3 numre): 130 kr. Enkeltnumre: 55 kr. ISSN: Medl: FDK Indgår i Artikelbasen

Send mail til "jwoe@odense.dk" jwoe@odense.dk
  Gå til toppen af siden!
JYSKE HISTORIKER, Den (nu:TERM)
NYT: Den jyske Historiker er pr. december 2010 smeltet sammen med tidsskriftet Historie - under navnet: TERM. Den jyske Historiker er et utraditionelt og debatskabende tidsskrift i det danske historiemiljø. Hvert nummer er cen-treret omkring et aktuelt tema, der belyses ud fra forskellige historiske, teoretiske, metodiske og tværfaglige vinkler. Tidsskriftet er kendetegnet ved en bred international orientering. Videnskabsteoretiske og historiografiske problemstillinger sættes løbende til debat med blandt andet aktuelle analyser af dansk historievidenskabs status. Tidsskriftet tager også fat på emner som historisk sociologi, teknologi- og økonomihistorie, historisk antropologi og mentalitets- og kulturhistorie.

Oprettelse: 1969 Udgiver: Den jyske Historiker Ansvarshavende redaktører: Per Klitgaard Klüver (ansv.), Espen Kierkegaard Espensen, Helle Møller Redaktion og ekspedition: Den jyske Historiker, Historisk Institut, Aarhus Universitet, 8000 Århus C Tlf: 8942 2028. Fax: 8942 2047 E-mail: humdjh@hum.au.dk Hjemmeside: www.denjyskehistoriker.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 320 kr. Enkeltnumre: 140 kr. ISSN: 0109-9280 Medl: FDK Tilskud: Statens Humanistiske Forskningsråd Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.denjyskehistoriker.dk"www.denjyskehistoriker.dk Send mail til "humdjh@hum.au.dk" humdjh@hum.au.dk
  Gå til toppen af siden!
K & K
Kultur og Klasse - Kritik og Kulturanalyse. K&K er et litteraturvidenskabeligt tidsskrift, men K&K bringer også artikler om billeder, film, medier, om kulturanalyse og om teoretiske problemstillinger inden for humaniora. K&K veksler mellem temanumre og numre, der emnemæssigt er mere åbne. Hvert nummer af K&K indeholder en anmeldelsessektion, hvor vigtige udgivelser inden for de nævnte områder bliver grundigt og kritisk diskuteret.

Oprettelse: 1967 Udgiver: Forlaget Medusa Redaktører: Lise Busk-Jensen, Jacob Bøggild, Per Krogh Hansen og Jørgen Holmgaard Redaktion og ekspedition: Forlaget Medusa, Postboks 1, 2840 Holte Tlf: 4542 4000 Fax: 4542 4106 E-mail: medusa@medusa.dk Hjemmeside: www.medusa.dk/tidsskrift.asp Antal numre pr år: 2 Abonnement 2003 (2 numre): 275 kr. Enkeltnumre: 175 kr. ISSN: 0905-6998 Medl: FDK Tilskud: SHF

Gå til websiden "www.medusa.dk/tidsskrift.asp"www.medusa.dk/tidsskrift.asp Send mail til "medusa@medusa.dk" medusa@medusa.dk
  Gå til toppen af siden!
KATALOG
Tidsskrift for fotografi & video. Katalog er et forum for fotografi, video og mediekunst. Tidsskriftet fungerer som udstillingskatalog for Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik. Billedserier af kendte og ukendte fotografer gengives i høj kvalitet. Tidsskriftet bringer herudover essays, interviews, debat- og nyhedsstof. Den trykte udgave er overvejende engelsksproget. Katalog Online rummer bl.a. lyd- og videoklip, netkunstprojekter, anmeldelser og udstil-lingskalender, samt i den danske udgave - forbeholdt abonnenter - en række artikler fra tidsskriftet.

Oprettelse: 1988 Udgiver: Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik Ansvarshavende redaktør: Jens  Friis Redaktion og ekspedition: Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, Brandts Passage 37 & 43, 5000 Odense C Tlf: 6613 7816 Fax 6613 7310 E-mail: mff@brandts.dk Hjemmeside: www.brandts.dk/katalog Antal numre pr år: 3 Abonnement 2014 (3 numre): 375 kr. Enkeltnumre:  kr. ISSN: 0904-2334 Medl: FDK Tilskud: Statens Kunstråd og Museet for Fotokunst Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.brandts.dk/katalog"www.brandts.dk/katalog Send mail til "mff@brandts.dk" mff@brandts.dk
  Gå til toppen af siden!
KESERA
 
  Gå til toppen af siden!
KINABLADET
Et tidsskrift, der udkommer fire gange om året med artikler, reportager og interviews om kinesiske forhold og dansk-kinesiske forbindelser med masser af læsestof om "Riget i Midten".
 

Oprettelse: 1999 Udgiver: Dansk-Kinesisk Forening Ansvarshavende redaktør: Flemming Poulsen Redaktion og ekspedition: Flemming Poulsen, Fresiavej 3, 3450 Allerød Tlf:4817 4409  E-mail: sekretariatet@dansk-kinesisk.dk Hjemmeside: www.kinabladet.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement: 2017 (4 numre) 250 kr. (Gratis for medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening) Enkeltnumre: Sælges ikke ISSN: 1600-1273 Medl: FDK Tilskud: Diverse fonde Prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.dansk-kinesisk.dk"www.dansk-kinesisk.dk Send mail til "efpou@vip.cybercity.dk" efpou@vip.cybercity.dk
  Gå til toppen af siden!
KONTUR
Tidsskrift for kulturstudier. Nettidsskriftet sigter mod at lade forskellige fagområder inden for kulturstudier gå i dialog med hinanden. Hvert nummer behandler et overordnet tema, som forskere med forskellig faglig baggrund forholder sig til. Herved er der skabt grundlag for at aftegne "konturer" af specifikke, kulturelle fænomener på baggrund af skiftende temavalg og af den karakteristiske tværfaglighed ved kulturstudier som fagområde. Tidsskriftet indeholder også anmeldelser af skønlitteratur og faglige skrifter, der breder sig mere generelt over kulturstudier og kønsstudier.

Oprettelse: 2000 Udgiver: Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet. Ansvarshavende redaktør: Kirsten Gomard Redaktion og ekspedition: Afd. f. Kønsforskning og Afd. f. Europastudier, Aarhus Universitet Bygning 411, Nodre Ringgade, 8000 Århus C Tlf: 8942 6493 Fax: 8942 6463 E-mail: cek@au.dk Hjemmeside: www.hum.au.dk/cek/kontur Antal numre pr år: 2 Abonnement: Gratis Medl: FDK Tilskud: Aarhus Universitets Forskningsfond Indgår i Artikelbasen og databasen på Kvinfo

Gå til websiden "www.hum.au.dk/cek/kontur"www.hum.au.dk/cek/kontur Send mail til "cek@au.dk" cek@au.dk
  Gå til toppen af siden!
KRITIK
KRITIK er et kulturtidsskrift med fokus på litteraturen. Siden 1967 har KRITIK slået sit navn fast som Danmarks vigtigste forum for læsninger af gammel og ny litteratur, for diskussioner af litteraturlæsningens metoder og teorier, og for litteraturens forhold til samfund, kultur, videnskab og politik.

Oprettelse: 1967 Udgiver: Gyldendal Ansvarshavende redaktører: Elisabeth Friis og Ursula Andkjær Olsen Redaktion og ekspedition: Gyldendalske Boghandel, Klareboderne 3, 1001 København K Tlf: 3375 5623 Fax: 3375 5657 E-mail: kritik@gyldendal.dk Hjemmeside: www.kritik.gyldendal.dk Antal numre pr år: 6 Abonnement 2013 (4 numre): 400 kr. Enkeltnumre: 160 kr. ISSN: 0454-5354 Medl: Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.kritik.gyldendal.dk"www.kritik.gyldendal.dk Send mail til "kritik@gyldendal.dk" kritik@gyldendal.dk
  Gå til toppen af siden!
KRITISK FORUM
Tidsskrift for praktisk teologi. Tidsskriftet udkommer som temanumre om praktisk-teologiske emner som f.eks. dåb, velsignelse, kærlighed og dannelse. Det bestræber sig på at være et godt redskab for læsere, der vil gå i dybden med et enkelt område af den praktiske teologi og dem der vil holde sig ajour med det nyeste inden for området. Tidsskriftets redaktionsgruppe består af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og folkekirken.

Oprettelse: 1980 Udgiver: Forlaget ANIS Ansvarshavende redaktører: Jesper Strange m.fl. Ekspedition: Forlaget ANIS, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C Tlf: 3324 9250 Fax: 3325 0607 E-mail: anis@rpc.dk Hjemmeside: www.kritisk-forum.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2011 (4 numre): 325 kr. Enkeltnumre: 95 kr. ISSN: 0106-6749 Mdl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.anis.dk"www.anis.dk Send mail til "anis@rpc.dk " anis@rpc.dk
  Gå til toppen af siden!
KULTURO
Tidsskrift for kunst, litteratur og politik. KULTURO er et temabåret tidsskrift, der fokuserer og insisterer på skæringspunktet mellem kunstneriske, kulturelle og politiske praksisser som et selvstændigt undersøgelsesfelt. Med afsæt i aktuel politisk og æstetisk teori og i form af artikler, interviews samt kunstneriske og litterære bidrag undersøger KULTURO problemstillinger, der har betydning for forståelsen af det senmoderne samfund.

Oprettelse: 1994 Udgiver: Redaktionen Redaktion: Jeppe Rossen Skaarup, Pernille Abd-El Dayem, Mathies Aarhus, Pernille Lystlund Matzen, Anne Jeppesen, Martin Aagaard, Rosanna Tindbæk Redaktion og ekspedition: KULTURO, Carstensgade 23, st., 1770 Købanhavn V Tlf.  E-mail: post@kulturo.dk Hjemmeside: www.kulturo.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2010 (3 numre): 195 kr. Enkeltnumre: 75 kr. ISSN: 1395-4830 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.kulturo.dk"www.kulturo.dk Send mail til "post@kulturo.dk" post@kulturo.dk
  Gå til toppen af siden!
KULTURSTUDIER
Kulturstudier er
 

Oprettet

  Gå til toppen af siden!
KUNSTEN.NU
KUNSTEN.NU (www.kunsten.nu) er et billedkunstmagasin på internettet med udstillingskalender, interviews, reportager, baggrundsartikler, nyheder, debat og anmeldelser. Magasinet henvender sig til alle med interessen for den aktuelle danske billedkunst. Kritik og debat er det centrale omdrejningspunkt for redaktionen, som består af både studerende og professionelle kunstformidlere. Formålet er at ruste publikum til at indgå i en dialog med kunsten. KUNSTEN.NU opdateres dagligt og udsender et nyhedsbrev én gang om ugen.

Oprettelse: 20081 Udgiver: KUNSTEN.NU Publishing Ansvarshavende redaktør:Jan Falk Borup, Matthias Hvass Borello og Ole Bak Jakobsen Redaktion og udgiver: KUNSTEN.NU, Vester Allé 3C, 8000 Århus C Tlf: 3151 5313 E-mail: info@kunsten.nu Hjemmeside: www.kunsten.nu Antal numre pr år: Opdateres løbende Abonnement: Gratis optagelse på maiingliste ISSN: 1903-4628 Medl: FDK Tilskud: TSU

Gå til websiden "www.kunsten.nu "www.kunsten.nu Send mail til "info@kunsten.nu " info@kunsten.nu
  Gå til toppen af siden!
KUNSTMAGASINET JANUS
Tidsskriftet bringer artikler om billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling, kunstpolitik, fag og teknikker. Tidsskriftet beskæftiger sig både med dansk, nordisk og international kunst og kultur og bringer kunstnerportrætter og artikler med kunsthistorisk udsyn. Kunstmagasinet består af en blanding af faglig og folkelig kunstformidling indenfor mange genrer. Artiklerne skrives af engagerede kunsthistorikere, kunstkritikere, kunstnere og andre kunstkyndige.

Oprettelse: 1971 Udgiver: Janusforeningen Ansvarshavende redaktør: Bjarke Regn Svendsen Redaktion og ekspedition: Janusforeningen, Lærkevej 25, 6862 Tistrup Tlf: 7529 9262 Fax: 7529 1272 E-mail: mail@janusbygningen.dk Hjemmeside: www.janusbygningen.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2017 (4 numre): 290 kr. Enkeltnumre: 75 kr. ISSN: 0901-5785 Medl: FDK Tilskud:  Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.janusbygningen.dk"www.janusbygningen.dk Send mail til "mail@janusbygningen.dk " mail@janusbygningen.dk
  Gå til toppen af siden!
KUNSTUFF
Tidsskriftet leverer engageret og kvalificeret information om kunsthåndværk og design til de professionelle udøvere og publikum. Samtidig registrerer og dokumenterer tidsskriftet både tradition og fornyelse indenfor området. Kunstuff indeholder nyheder, aktuelle begivenheder, kunstpolitiske og faglige artikler, værkstedsportrætter, anmeldelser, debat og har en landsdækkende udstil-lingskalender.

Oprettelse: 1986 (Tidligere udgivet som Dansk Kunsthåndværk) Udgiver: Danske Kunsthåndværkere Ansvarshavende redaktør: Charlotte Jul Ekspedition: Sekretariatsleder Nina Linde, Danske Kunsthåndværkere, Bredgade 66, 1260 København K Tlf: 3315 2940 E-mail: mail@danskekunsthaandvaerkere.dk Hjemmeside: www.danskehunsthaandvaerkere.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2007 (4 numre): 275 kr. Enkeltnumre: 75 kr. ISSN: 1603-9092 Medl: FDK Tilskud: TSU, Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, DanishCrafts Indgår i Artikelbasen Brochure og prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.kunstuff.dk"www.kunstuff.dk Send mail til "mail@kunststuff.dk" mail@kunststuff.dk
  Gå til toppen af siden!
KVINDEN & SAMFUNDET
Tidsskriftet belyser køn, kultur og politik ud fra et ligestil-lingssynspunkt. Ud fra beskrivelser af kvinders vilkår, partineutralt og ofte ud fra et tema som for eksempel krig, kunst eller økonomi behandles ønsker til ligestillingsarbej-det.

Oprettelse: 1884 Udgiver: Dansk Kvindesamfund Ansvarshavende redaktør: Signe Møller Jørgensen E-mail: signemj@webspeed.dk Redaktion og ekspedition: Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingensgade 10, 1153 København K Tlf: 3315 7837 Fax: 3315 7837 E-mail: danskkvindesamf@email.dk Hjemmeside: www.kvindesamfund.dk Antal numre pr år: 5 Abonnement 2004 (5 numre): 250 kr. Enkeltnumre: Fra 50 kr. ISSN: 0106-5084 Medl: FDK Tilskud: Tuborgfondet og Hulda Pedersens Legat Prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.kvindesamfund.dk"www.kvindesamfund.dk Send mail til "danskkvindesamf@email.dk" danskkvindesamf@email.dk
  Gå til toppen af siden!
KVINDER I MUSIK
Kvinder i Musik/Kalliopes Hjørne Foreningen Kvinder i Musik har i knapt 30 år udgivet et tidsskrift på papir under skiftende titler:KIM-NYT/Kvinder i Musik/Kvinder i Musiks årsskrift. Foreningen udgiver stadig artikler, interviews og anmeldelser vedrørende kvinders professionelle deltagelse i musiklivet, men nu i elektronisk form, og artiklerne kan læses på hjemmesideadressen: www.kvinderimusik.dk under punktet Kalliopes Hjørne. På hjemmesiden findes også kalenderen Kvinders Kunst med nyt om koncerter, udstillinger, film, teater og litteratur. (Illustration: Mette Dreyer).

Oprettelse: 1981; fra 2009 elektronisk publicering Udgiver: Foreningen Kvinder i Musik Redaktion: Inge Bruland, Annie Brøndsholm, Eva Maria Jensen, Lilo Sørensen og Anne-Marie Vang Henvendelser: Tove Krag, Herman Triers Plads 7, 5., 1631 København V Tlf: 3369 2246 E-mail: tkrag@get2net.dk Hjemmeside: www.kvinderimusik.dk Antal numre pr år: løbende publicering suppleret med 3-4 nyhedsbreve Abonnement: gratis  ISSN: 0907-7625 Medl: FDK Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.kvinderimusik.dk"www.kvinderimusik.dk Send mail til "tkrag@get2net.dk" tkrag@get2net.dk
  Gå til toppen af siden!
KVINDER, KØN & FORSKNING
Et videnskabeligt tidsskrift, der præsenterer bredden og dybden i kvinde-, køns- og mandeforskningen. Tidsskriftet satser på at fremme den teoretiske og metodiske debat og på at være forum for den forskningspolitiske diskussion. Tidsskriftet orienterer desuden om aktuelle begivenheder, seminarer og konferencer, der vedrører kønsforskningen. Og indeholder i øvrigt boganmeldelser.

Oprettelse: 1992 Udgiver: Syddansk Universitetsforlag  Ansvarshavende redaktør: Hilda Rømer Christensen Redaktion: Koordinationen for Kønsforskning i Danmark, Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099, 014 København K Tlf: 3532 3501 E-mail: redsek@soc.ku.dk Hjemmeside: www.koensforskning.soc.ku.dk Ekspedition: Syddansk Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M Tlf: 6615 7999 E-mail: redsek@soc.ku.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2014 (4 numre): 350 kr. Enkeltnumre: 125 kr. eks. moms + porto ISSN: 0907-6182 Medl: FDK Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.koensforskning.soc.ku.dk"www.koensforskning.soc.ku.dk Send mail til "redsek@soc.ku.dk " redsek@soc.ku.dk
  Gå til toppen af siden!
KVINFOs webmagasin
Webmagasin for køn, ligestilling og etnicitet. Webmagasinet: webmagasin.kvinfo.dk leverer artikler, der med kønsbrillen på ser alt fra asiatisk kunst, etnicitet, fodbold, forskning, filosofi og ledelse til mandeforskning, netværkstænkning, politik, prostitution, sex og tv. KVINFOs webmagasin bringer features, interviews, forskerportrætter, anmeldelser, klummer og globalt stof. Herudover linker webmagsinet til globale medier, se: Hvad andre medier skriver
 

Oprettelse: (som webmagasin) 1998 Udgiver: KVINFO, Videnscenter for køn,ligestilling og etnicitet Ansvarshavende redaktør: Elisabeth Møller-Jensen Redaktion: Anita Frank Goth Ekspedition: KVINFO, Chr. Brygge 3, 1219 København K Tlf: 3313 5088 Fax: 3314 1156 E-mail: webmagasin@kvinfo.dk Hjemmeside:webmagasin.kvinfo.dk Udkommer løbende og kun på internet ISSN: 1399-4549 Medl: FDK Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.forum.kvinfo.dk "www.forum.kvinfo.dk Send mail til "forum@kvinfo.dk" forum@kvinfo.dk
  Gå til toppen af siden!
LANDBOHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskriftet indeholder artikler om alle aspekter af landbohistorien. Der bringes artikler om hele landbobefolkning-ens virke, om bebyggelse, natursyn, landskabshistorie, drift og økologi, men også om forestillinger, omverdensorientering og erindringer.

Oprettelse: 1956 (Periodisk udgivet under navnet Bol og By) Udgiver: Landbohistorisk Selskab Ansvarshavende redaktører:Kristine Holm-Jensen, Morten Stenak, Jeppe Büchert Netterstrøm Redaktion: Lanbohistorisk Tidsskrift co Morten Stenak, Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Tlf: 3374 5121 E-mail: stenak@kulturarv.dk Ekspedition: Landbohistorisk Selskabs Bogklub, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, 8963 Auning Tlf: 8648 3444 Fax: 8648 4182 E-mail: bogsalg@landhist.dk Hjemmeside: www.landhist.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2010 (2 numre): 180 kr. Enkeltnumre: 100 kr. ISSN: 0900-7334 Medl: FDK Tilskud:Div. Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.landhist.dk"www.landhist.dk Send mail til "bogsalg@landhist.dk" bogsalg@landhist.dk
  Gå til toppen af siden!
LANDSBYNYT
Tidsskriftet er for folk, der interesserer sig for nutidslivet i landdistrikterne og for at få de enkelte små og store landsbysamfund til at fungere og udvikle sig på deres egen måde: kulturelt, erhvervsmæssigt og bomæssigt med fornuftige trafikforbindelser og en varieret befolkningssammensætning. LANDSBYNYT er medlemsblad for foreninger og enkeltpersoner i Landsforeningen af Landsbysamfund, men har også abonnenter i kommuner, amter og ministerier. Tidsskriftet indeholder leder, artikler, interviews, brevkasse, m.v. Bag på hvert nummer er der et danmarks-kort med placering af de i tidsskriftet omtalte lokaliteter.

Oprettelse: 1991 Udgiver: Landsforeningen af Landsbysamfund Ansvarshavende redaktør: Barbara Diklev, Nørvad 4, Nysum, 9610 Nørager Tlf: 9856 9393 E-mail: barbar@lal.dk Redaktion og ekspedition: Jytte Aa. Møller, Næsbyvej 47, Næsby, 4171 Glumsø Tlf. 5764 6211 E-mail: jaamvind@ringsted.mail.telia.dk  Hjemmesider: www.lal.dk / www.landsbynettet.dk Antal numre pr år: 8 Abonnement 2002 (8 numre): 200 kr. Enkeltnumre: Skiftende pris ISSN: 0907-4791 Medl: FDK Tilskud: Tips og Lottomidlerne Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.landsbynettet.dk "www.landsbynettet.dk Send mail til "jaamvind@ringsted.mail.telia.dk" jaamvind@ringsted.mail.telia.dk
  Gå til toppen af siden!
LANDSKAB
Tidsskrift for have- og landskabsplanlægning. Landskab er Foreningen af Danske Landskabsarkitekters tidsskrift. Det behandler alle aspekter vedrørende udeområdernes formgivning i by og på land - fra den lille have til de store landskabstræk. Bladet behandler landskabsplanlægningens indflydelse på byernes trivsel, miljøforbedringer og økologi.

Oprettelse: 1920 (under navnet Havekunst) Udgiver: Danske Landskabsarkitekter Ansvarshavende redaktør: Annemarie Lund E-mail:  Redaktion og ekspedition: Akademisk Arkitektforening, Åbenrå 34, 1124 København K Tlf: 26 21 06 33  E-mail: landskab@landskabsarkitekter.dk Hjemmeside: www.arkfo.dk Antal numre pr år: 8 Abonnement 2018 (8 numre):1.050,50 kr. Enkeltnumre: 141,25 kr. ISSN: 0023-8066 Medl: FDK og Danske Specialmedier Indgår i Artikelbasen og i databasen Byggeriets Studiearkiv, Arkitektskolen i København Brochure kan rekvireres

Send mail til "landskab@landskabsarkitekter.dk" landskab@landskabsarkitekter.dk
  Gå til toppen af siden!
LANDØKONOMI, Tidsskrift for
Tidsskriftets formål er at bringe oversigter over samfundsmæssig relevant forskning, vurderet ud fra dens betydning for jordbruget, samfundet, samfundsøkonomien og samfundsdebatten. Dertil kommer artikler af mere hi-storisk og kulturel art. Alt er skrevet af specialister. Tidsskriftets målgruppe er specialister fra andre fagområder, undervisere, praktikere og andre med interesse for jordbrugs- og samfundsforhold.

Oprettet: 1814 Udgiver: Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab  Ansvarshavende redaktør: Hans P. Dam E-mail: hans.dam@1769.dk Redaktion og ekspedition: Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, Grevevej 20, 2670 Greve Tlf: 4341 1769 Fax: 4341 0210 E-mail: lhs@1769.dk Hjemmeside: www.1769.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 325 kr. Enkeltnumre: 95 kr. ISSN: 0040-7119 Medl: FDK Tilskud: Ikke opgivet

Gå til websiden "www.1769.dk"www.1769.dk Send mail til "hans.dam@1769.dk" hans.dam@1769.dk
  Gå til toppen af siden!
LETTRE INTERNATIONALE
I Lettre Internationale skriver danske og internationale skribenter om aktuelle politiske emner, om kulturel mangfoldighed, om økonomi og kunst. Lettre er en sammenstil-ling af reportage, essay, fortælling, interview, poesi, kunst og fotografi; et forum for refleksion, tankeeksperimenter, konfrontation af forskellige perspektiver, skrivemåder og temaer. Redaktioner i ni europæiske metropoler producerer i tæt samarbejde selvstændige udgaver på forskellige sprog.

Oprettet: 2003 Udgiver: Lettre International Danmark Ansvarshavende redaktør: Karsten Wind Weyhoff Tlf. 3369 6128 E-mail: redaktion@lettre.dk Redaktion og ekspedition: Mediefabrikken, St. Kongensgade 40c, 1264 København K Tlf: 3369 6174 Fax: 4341 0210 E-mail: lettre@lettre.dk Hjemmeside: www.lettre.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 299 kr. Enkeltnumre: 79 kr. ISSN: 1603-4406 Medl: FDK Tilskud: TSU og diverse fonde

Gå til websiden "www.lettre.dk"www.lettre.dk Send mail til "redaktion@lettre.dk" redaktion@lettre.dk
  Gå til toppen af siden!
LØSNET
Tidsskriftet giver oplysninger om, skaber inspiration til og bringer debat om bæredygtig bosætning. Tidsskriftet skriver om højaktuelle emner relateret til eksisterende økosamfund og eksperimenterende økologiske frizoner og visionerne bag dem. Endelig tilstræber det at give et realistisk og håbefuldt bud på de voldsomme økologiske, sociale og kulturelle udfordringer, det moderne ikke-bæredygtige velfærdssamfund står overfor.

Oprettelse: 1993 Udgiver: Landsforeningen for Økosamfund (LØS), Bjedstrupvej 31B, 8660 Skanderborg Tlf. 8754 6020 E-mail: info@losnet.dk Ansvarshavende redaktør: Skiftende Redaktion og ekspedition: Hos udgiver Hjemmeside: www.losnet.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2010 (4 numre): 220 kr. Enkeltnumre: Fra 20 kr. ISSN: 1395-1270 Medl: FDK Tilskud: Gaia Trust Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.losnet.dk"www.losnet.dk Send mail til "info@losnet.dk" info@losnet.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Tidsskrift   JORDENS FOLK
Tidsskrift   JOURNALEN
Tidsskrift   JYSKE HISTORIKER, Den (nu:TERM)
Tidsskrift   K & K
Tidsskrift   KATALOG
Tidsskrift   KESERA
Tidsskrift   KINABLADET
Tidsskrift   KONTUR
Tidsskrift   KRITIK
Tidsskrift   KRITISK FORUM
Tidsskrift   KULTURO
Tidsskrift   KULTURSTUDIER
Tidsskrift   KUNSTEN.NU
Tidsskrift   KUNSTMAGASINET JANUS
Tidsskrift   KUNSTUFF
Tidsskrift   KVINDEN & SAMFUNDET
Tidsskrift   KVINDER I MUSIK
Tidsskrift   KVINDER, KØN & FORSKNING
Tidsskrift   KVINFOs webmagasin
Tidsskrift   LANDBOHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   LANDSBYNYT
Tidsskrift   LANDSKAB
Tidsskrift   LANDØKONOMI, Tidsskrift for
Tidsskrift   LETTRE INTERNATIONALE
Tidsskrift   LØSNET
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal