PAPYRUS
Ægyptologisk tidsskrift. Papyrus er et dansk-sproget tidsskrift, som har til formål at formidle faglig viden om ægyptisk historie, sprog og kultur. Og om Ægyptens bidrag til verdenskulturen via Grækenland og Rom og den europæiske renæssance. Tidsskriftet indeholder information om ny litteratur samt nyere forskning og opdagelser. Papyrus fungerer som debatforum for medlemmerne af Dansk Ægyptologisk Selskab, men henvender sig også til alle kulturhistorisk interesserede.

Oprettelse: 1981 Udgiver: Dansk Ægyptologisk Selskab Ansvarshavende redaktør: Lise Manniche Redaktion og ekspedition: Dansk Ægyptologisk Selskab, Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet Amager, Snorresgade 17-19, 2300 København S Tlf: 3532 8924 E-mail: mail@daes.dk Hjemmeside: www.daes.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2012 (2 numre): 250 kr. Enkeltnumre: 95 kr. ISSN: 0903-4714 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.daes.dk"www.daes.dk Send mail til "mail@daes.dk" mail@daes.dk
  Gå til toppen af siden!
PASSAGE
Tidsskrift for litteratur og kritik. Tidsskriftet er orienteret mod både nyere kritik og mod al god litteratur – den klassiske såvel som samtidslitteraturen – dog oftest en litteratur, der ikke er i de bredere mediers søgelys, men er af høj kvalitet og interesse. Passage vil bevare og værne om sit akademiske udspring og bidrage til udvikling og udbredelse af litteraturkritikkens indsigt, stringens, entusiasme og elegance. Det bringer danske kritikere og forfattere i dialog og skaber dialog mellem dansk og international litteraturkritik. Det er tidsskriftet hvor akademiske og poetiske interesser mødes.

Oprettelse: 1986 Udgiver: Foreningen Passage, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet Ansvarshavende redaktør: Mads Rosendahl Thomsen Redaktion og ekspedition: Passage, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet, Langelandsgade 139, 3. sal, 8000 Århus C  Tlf: 8942 1836 Fax: 8942 1850 E-mail: litpas@hum.au.dk Hjemmeside: www.passage.nu Antal numre pr år: 2  Enkeltnumre: 90 kr. ISSN 0901-8883 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.passage.nu"www.passage.nu Send mail til "litpas@hum.au.dk" litpas@hum.au.dk
  Gå til toppen af siden!
PASSEPARTOUT
Skrifter for kunsthistorie. Som en passepartout er den ramme, der omslutter et billede, skaber Passepartout rum for forskellige måder at skrive sig omkring kunst- og kulturlandskabets mangfoldige produkter på. I tidsskriftet, der er åbent for aktuelle og debatterende indspil, præsenteres artikler fra kunsthistoriens felt: Arkitektur, billedkunst, design, fotografi, skulptur. Passepartout danner rammen om formidling af igangværende forskningsaktiviteter og faglig nytænkning og henvender sig både til læsere i institutioner med direkte tilknytning til det kunsthistoriske felt og til den kunstinteresserede i almindelighed.

Oprettelse: 1993 Udgiver: Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet Ansvarshavende redaktør: Peter Brix Søndergaard Redaktion og ekspedition: Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet, Langelandsgade 139, 8000 Århus C Tlf: 8942 1862 Fax: 8642 1867 E-mail: info@pptout.dk Hjemmeside:  www.pptout.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2010 (2 numre): 220 kr. Enkeltnumre: 110 kr. ISSN: 0908-5351 Medl: FDK Tilskud: Div. Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.pptout.dk"www.pptout.dk Send mail til "info@pptout.dk" info@pptout.dk
  Gå til toppen af siden!
PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift om danskerne, deres rødder og sociale arv. Dets artikler kan opdeles i fire hovedgrupper: Slægtshistoriske undersøgelser / biografier og erindringer / vejledning om anvendelse af kilder til slægtsforskning og lokalhistoriske studier / kultur- og socialhistorisk forskning (blandt andet skolehistorie og demografi). Desuden orienterer tidsskriftet om slægtshistorisk forskning i andre nordiske lande. Tidsskriftet indeholder en stor anmeldelsessektion for personalhistorisk litteratur.

Oprettelse: 1880 Udgiver: Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, v/ formand Birgit Flemming Larsen, Klostermarken 13, 9000 Aalborg E-mail: info@genealogi.dk Redaktion: Michael Dupont, Stenager 216, st., 2600 Glostrup E-mail: michaeldupont@wanadoo.dk Hjemmeside: www.genealogi.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2004 (2 numre): 200 kr. Enkeltnumre: 125 kr.  ISSN: 0300-3655 Medl: FDK Tilskud: Alfred Goods Fond Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.genealogi.dk"www.genealogi.dk Send mail til "miba02@frederiksberg.dk" miba02@frederiksberg.dk
  Gå til toppen af siden!
PIST PROTTA
2010 - Pist Protta 65-69: "indfører for en tid noget radikalt anderledes, som tidsskriftet aldrig har gjort før, og som på mange måder strider mod Pist Prottas inderste natur: Pist Protta udkommer regelmæssigt som et normalt tidsskrift. Pist Protta udkommer i denne periode fast med to måneders mellemrum, have samme udstyr fra gang til gang med hensyn til format og layout, og indholdet vil genereres i sammenhæng fra nummer til nummer. Vi ved ikke helt om vores etablerede og velafprøvede tidsskriftskoncept kan bære dette eksperiment, men vi vover det! Vi har altid forsøgt at lave et simpelt og regelmæssigt tidsskrift, hvor vi ikke skulle opfinde den dybe tallerken hele tiden, men hver gang har vi alligevel ladet os forføre af løse indfald og ekstraordinære ideer, således at resultatet aldrig har været til at stole på. Nu tager vi os imidlertid tid sammen og ser om vi ikke kan lave et rigtigt tidsskrift med de fordele det indebærer." (Redaktionen). Et formelt eksperimenterende kunsttidsskrift. Tidsskriftet som medium for kunstneriske eksperimenter. Indhold og format skifter fra gang til gang. Der har været numre med originalgrafik, numre med pop-op-sider, skæve numre og numre, ganske ordinære med lange redelige tekster og interviews. Tidsskriftet laves af kunstnere og udvalgte gæsteredaktører.

Oprettelse: 1981 Udgiver: Forlaget Space Poetry Ansvarshavende redaktør: Jesper Fabricius Redaktion og ekspedition: Forlaget Space Poetry, Ahlefeldtsgade 24, 3., 1359 København K Tlf: 3315 3081 E-mail: jf@spacepoetry.dk Hjemmeside: www.spacepoetry.dk Antal numre pr år: Varierer Abonnement 2010 (4 numre): Ingen fast pris Enkeltnumre: Fra 40 kr. ISSN: 0107-6442 Medl: FDK  Tilskud: TSU

Gå til websiden "www.spacepoetry.dk"www.spacepoetry.dk Send mail til "jf@spacepoetry.dk" jf@spacepoetry.dk
  Gå til toppen af siden!
PLYS
Årbog for børne- og ungdomslitteratur. PLYS er en litterær årbog, der anmelder og analyserer tidens væsentligste børnelitterære forfatter- og illustratorskaber. PLYS bringer essays og analyser, studier og introduktioner, samt enkelte skønlitterære tekster. PLYS henvender sig til alle litterært og børnelitterært interesserede. De enkelte PLYS-numre er centreret omkring et særligt tema - f.eks. H.C. Andersen, ny dansk børne- og ungdomslitteratur, den fantastiske fortælling eller ungdomslitteraturen.

Oprettelse: 1986 Udgiver: Finn Barlby Ansvarshavende redaktør: Finn Barlby Redaktion og ekspedition: Finn Barlby, Holmegårdsvej 4, 1.th., 2920 Charlottenlund Tlf: 3257 0617 E-mail: finn.barlby@mail.dk Hjemmeside: Antal numre pr år: 1 Abonnement 2017 (1 nummer): 280 kr. Enkeltnumre: 330 kr. ISSN: 0901-7623 Medl: FDK Tilskud: Statens Kunstråd Tidsskriftstøtte Indgår i Artikelbasen

Send mail til "finn.barlby@mail.dk" finn.barlby@mail.dk
  Gå til toppen af siden!
PROXIMA
Litteraturtidsskrift om science fiction. PROXIMA er i dag Skandinaviens eneste litteraturvidenskabelige tidsskrift om science fiction og bringer artikler om genren, interviews med forfattere, anmeldelser af danske og udenlandske bøger, samt noveller af såvel danske som internationalt kendte forfattere. Tidsskriftet søger ved hjælp af ovenstående at bringe science fiction-litteraturens mange facetter videre til andre. Ikke blot til science fiction læsere, men også til andre litteraturelskere.

Oprettelse: 1974 Udgiver: Science Fiction Cirklen Ansvarshavende redaktør: Niels Dalgaard Ekspedition: Science Fiction Cirklen c/o Lars Wriedt, Dagmarsgade 3A, 3.sal, 2200 København N eller via bestilling på hjemmesiden E-mail:proxima@sciencefiction.dk Hjemmeside:www.sciencefiction.dk Antal numre pr. år: 2 Abonnement: Hvert nummer efterbetales Pr. nummer 125 kr. Enkeltnumre: 125 kr. ISSN: 0105-9017 Medl: FDK Indgår i artikelbasen

Gå til websiden "www.sciencefiction.dk"www.sciencefiction.dk Send mail til "proxima@sciencefiction.dk" proxima@sciencefiction.dk
  Gå til toppen af siden!
RACKHAM
Rackham er et tidsskrift med en grundig og dybdegående tilgang til tegneserien i alle dens afskygninger. Rackham søger at udvide folks kendskab til og forståelse af tegneserien som alsidigt og kvalificeret medie / kunstform og sætter den af samme grund i samfundsmæssig og kulturel sammenhæng. Tidsskriftet insisterer på debat og nytænkning. Og henvender sig til folk med interesse i tegneserier, bladtegning, kunst og visuelle / narrative medier.

Oprettelse: 2000 Udgiver: Matthias Wivel Ansvarshavende redaktører: Matthias Wivel og Thomas Thorhauge Redaktion og ekspedition: Thomas Thorhauge, Jagtvej 13, 2. th., 2200 København N Tlf: 3810 7465 E-mail: rackham@rackham.dk Hjemmeside: www.rackham.dk Antal numre pr år: 1 Abonnement: Ingen abonnementsordning Enkeltnumre: Fra 39,50 kr. ISSN: 1399-8133 Tilskud: TSU

Gå til websiden "www.rackham.dk"www.rackham.dk Send mail til "rackham@rackham.dk" rackham@rackham.dk
  Gå til toppen af siden!
RAMBAM
Tidsskrift for jødisk kultur og forskning. Tidsskriftet indeholder artikler inden for hele fagområdet af judaistisk forskning og kulturformidling - med særligt henblik på dansk jødisk historie, kultur i videste forstand og forskning inden for humaniora. Derudover bringer det boganmeldelser, litteraturfortegnelser og aktuel debat.

Oprettelse: 1991 Udgiver: Selskabet for Dansk Jødisk Historie Ansvarshavende redaktør: Vilhjálmur Ørn Vilhjalmason, Jelsbuen 1, 2620 Albertslund Tlf. 4362 9462 E-mail: rambam@mailme.dk Ekspedition og distribution: RAMBAM/ Selskabet for Dansk Jødisk Historie, Bülowsvej 40, 1.th., 1870 Frederiksberg E-mail: rambamcph@gmail.com Hjemmeside: www.rambam.dk Antal numre pr år: 1 Abonnement  2008 (1 nummer): 200 kr. Enkeltnumre: 200 kr. ISSN: 0907-2160 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.rambam.dk"www.rambam.dk Send mail til "rambam@mailme.dk" rambam@mailme.dk
  Gå til toppen af siden!
RAMPELYSET
Rampelyset bringer artikler om alt vedrørende amatørteater i Danmark og i udlandet. Først og fremmest baggrundsartikler, men herudover også anmeldelser af nye skuespil for amatørteater, nye opsætninger, festivalrapporter, interviews og anmeldelser af nye fagbøger for teatret.

Oprettelse: 1948 Udgiver: DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed Ansvarshavende redaktør: Anders Hind Redaktion og ekspedition:Anders Hind, Morten Hovman, Astrid Langkjær, Peter Rafn Dahm,Christian Hersker, Marie Markvard Andersen, -  DATS, Jerbanegade 5, 6230 Rødekro Tlf: 7465 1103 E-mail: dats@dats.dk Hjemmeside: www.dats.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2014 (2 numre + ca. 7 nyhedsbreve):225 kr. Medlemsskab forudsættes Enkeltnumre: 25 kr. ISSN: 0107 1882 Medl: FDK Tilskud: Ingen

Gå til websiden "www.dats.dk"www.dats.dk Send mail til "dats@dats.dk" dats@dats.dk
  Gå til toppen af siden!
RAPUNSEL
Tidsskrift for dansk litteratur og kultur i bred forstand. Der præsenteres indlæg af både skønlitterær, kulturel og litteraturvidenskabelig karakter. Rapunsel anlægger et særligt fokus på noveller af danske forfattere. Tidsskriftet henvender sig til alle litteratur interesserede.

Oprettelse: 2003 Udgiver: Søren Dixen og Peter Thage Redaktør: Søren Dixen Redaktion og ekspedition: Dannebrogsgade 26, 4.tv., 1660 København V Tlf: 7730 9319 E-mail: rapunselredaktionen@hotmail.com Hjemmeside: www.rapunsel.dk Antal numre om året: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 180 kr. Enkeltnumre: 50 kr. ISSN: 1602-8007 Tilskud: TSU og BG Banks Litterære Pulje

Gå til websiden "www.rapunsel.dk"www.rapunsel.dk Send mail til "rapunselredaktionen@hotmail.com" rapunselredaktionen@hotmail.com
  Gå til toppen af siden!
RECEPTION - tidsskrift for nordisk litteratur
Reception er et tidsskrift, der beskæftiger sig med nordisk litteratur og tænkningen om denne - gennem teoretiske artikler, anmeldelser og skønlitterære indlæg. Tidsskriftet har en forkærlighed for det eksperimenterende, både hvad angår kunsten og kritikken. Og skriver for almindeligt interesserede.

Oprettelse: 1991 Udgiver: Reception, Institut for Nordisk Filologi, Njalsgade 80, 2300 København S Ansvarshavende redaktør: Christina Yhman Kaarsberg Redaktion: Christina Yhman Kaarsberg, Markus Floris Christensen, Lea Stigfeldt, Jesper Schmidt Lorenzen, Rasmus Riiskjær, Helga Falkum Enerhaug, Lykke Maltoft Wange  E-mail: redaktion@tidsskriftetreception.dk Ekspedition: Reception, Institut for Nordisk Filologi, Njalsgade 120, 2300 København S Hjemmeside: www.tidsskriftetreception.dk Antal numre pr år: op til 2 Abonnement 2013 (op til 2 numre): Gratis Enkeltnumre (forsendelse): 45 kr. ISSN: 1601-2941 Medl: FDK Tilskud:  Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.tidsskriftetreception.dk"www.tidsskriftetreception.dk Send mail til "redaktion@tidsskriftetreception.dk" redaktion@tidsskriftetreception.dk
  Gå til toppen af siden!
Reflektioner
 
  Gå til toppen af siden!
Reflektioner
 
  Gå til toppen af siden!
RETORIKMAGASINET
Retorikmagasinet er et blad om retorik - overbevisningens kunst. Med det eksplicitte formål at udbrede kendskab til retorikkens teori og metode henvender bladet sig til personer med interesse i kommunikation, påvirkning og sprog. Artiklerne bygger ofte på aktuelle spørgsmål og cases fra dansk politik, journalistik, tv, reklame, virksomheder mm. i Danmark. Hver gang bringer det anmeldelser af nye bøger på området.

Oprettelse: 1991 Udgiver: Rhetor Forlag Ansvarshavende redaktør: Esben Norrbom Redaktion og ekspedition: Rhetor Førlag, Box 176, S-265 22, Åstorp, Sverige Tlf.- 46 42 679 59 Fax: - 46 42 679 54 E-mail: rm@rhetorforlag.dk/rm Hjemmeside: www.rhetor.dk/rm Antal numre pr år: 4 Abonnement 2006(4 numre): 185 kr. Enkeltnumre: 50 kr. ISSN: 0908-7923 Medl: Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.rhetor.dk/rm"www.rhetor.dk/rm Send mail til "rm@rhetor.dk" rm@rhetor.dk
  Gå til toppen af siden!
RHETORICA SCANDINAVICA
Rhetorica Scandinavica er Skandinaviens - og Europas - eneste tidsskrift for retorikforskning. Tidsskriftet behandler retorikkens teori, historie og metodegrundlag i klassisk og moderne tid. Bidragene skrives af forskere fra retorik, psykologi, medievidenskab, litteratur mm. Med publicering af ny forskning, boganmeldelser og debat fungerer Rhetorica Scandinavica som en løftestang for retorikken som fag og tværfagligt interessefelt på nordisk plan. Sproget er dansk, svensk og norsk.

Oprettelse: 1997 Udgiver: Rhetor Forlag I/S Ansvarshavende redaktør: Kell Jarner Rasmussen Redaktion og ekspedition: Rhetor Forlag, Hovedgaden 64, 4420 Regstrup Tlf. 5912 1999 Fax: 5912 1399 E-mail: rhetorica@rhetor.dk Hjemmeside: www.retorik.net/rhetorica Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 319 kr. Enkeltnumre:  85 kr. ISSN: 1397-0534 Medl: Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.retorik.net/rhetorica"www.retorik.net/rhetorica Send mail til "rhetorica@rhetor.dk" rhetorica@rhetor.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Tidsskrift   PAPYRUS
Tidsskrift   PASSAGE
Tidsskrift   PASSEPARTOUT
Tidsskrift   PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   PIST PROTTA
Tidsskrift   PLYS
Tidsskrift   PROXIMA
Tidsskrift   RACKHAM
Tidsskrift   RAMBAM
Tidsskrift   RAMPELYSET
Tidsskrift   RAPUNSEL
Tidsskrift   RECEPTION - tidsskrift for nordisk litteratur
Tidsskrift   Reflektioner
Tidsskrift   Reflektioner
Tidsskrift   RETORIKMAGASINET
Tidsskrift   RHETORICA SCANDINAVICA
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal