BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskriftet fungerer som kanal for formidling og oriente-ring om de ting, der sker på børne- og ungdomskulturområdet. Tidsskriftet udsender temanumre om kulturprodukter for børn og unge - for eksempel om legekultur, mundtlige udtryk og kulturelle projekter med og for børn.

Oprettelse: 1983 (under navnet BUKS) Udgiver: Odense Universitetsforlag Ansvarshavende redaktør: Flemming Mouritsen Ekspedition: Syddansk  Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M Tlf: 6615 7999. Fax: 6615 8126. E-mail: press@forlag.sdu.dk Hjemmeside: www.buks.dk Antal numre pr år: 2-3 Abonnement 2013 (3 numre): 225 kr.(enkeltpersoner), 400 kr. (institutioner) Enkeltnumre: kr. ISSN: 0907-6581 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.buks.dk"www.buks.dk Send mail til "press@forlag.sdu.dk" press@forlag.sdu.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal