BØRN & BØGER
Tidsskriftet Børn & Bøger lægger vægt på rollen som anmelder og på at tegne en profil af børne- og ungdomslitteraturen. Men som kulturtidsskrift beskæftiger bladet sig også med skole- og kulturpolitik, børne- og ungdomskultur, de nye medier for børn og unge samt skole- og bi-blioteksvirksomhed. Tidsskriftet tager pulsen på børn og unge og afdækker, hvad der foregår i deres eget miljø. Børn & Bøger rapporterer fra de skole- og kulturpolitiske fora, der sætter rammer og dagsordener for skole- og kulturpolitiske aktiviteter. Og afdækningen følges op med aktuelle reportager fra kommunernes folke- og skolebiblioteker.
 

Oprettelse: 1948 Udgiver: Kommunernes Skolebiblioteksforening Ansvarshavende redaktør: Redaktion og ekspedition: Kommunernes Skolebiblioteksforening,  Tlf: 3311 1391 Fax: 3311 1390 E-mail: Hjemmeside: www.ksbf.dk Antal numre pr år:  Abonnement 2013 ( numre):  kr. Enkeltnumre:  kr. ISSN: 0006-7792 Medl: Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.ksbf.dk"www.ksbf.dk Send mail til "bob@ksbf.dk" bob@ksbf.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal