ARCHITECTURA
Arkitekturhistorisk årsskrift. Architectura er ikke alene væsentligt for arkitekturhistorisk interesserede, men har værdi for alle, der vil vide noget om dansk kulturhistorie. Alle artikler er baseret på selvstændige studier og er illustreret med et billedmateriale, der i stort omfang er nyoptagelser eller ikke tidligere har været offentliggjort.

Oprettelse: 1978 Udgiver: Selskabet for Arkitekturhistorie Ansvarshavende redaktør: Jørgen Hegner Christiansen Redaktion og ekspedition: Arkitektens Forlag, Overgaden Oven Vandet 10, 1., 1415 København K Tlf: 3283 6970. Fax: 3283 6941 E-mail: eksp@arkfo.dk  Hjemmeside:  www.arkitektens-forlag.dk/boeger Antal numre pr år: 1 Abonnement 2004: (1 nummer): 220 kr. Enkeltnumre: 220 kr. ISSN: 0106-3030 Medl: FDK Tilskud: Diverse fonde Indgår i Artikelbasen og i databasen Byggeriets Studiearkiv, Arkitektskolen i København.

 

Gå til websiden "www.arkitektens-forlag.dk/boeger "www.arkitektens-forlag.dk/boeger Send mail til "eksp@arkfo.dk " eksp@arkfo.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal