CHAOS
Tidsskriftet Chaos er et akademisk fagtidsskrift med fokus på det religionshistoriske forskningsområde. Tidsskriftets kerneområde er den religionshistoriske fagtradition, der metodisk og teoretisk er forankret i empiriske, filologiske og komparative studier, og som emnemæssigt omfatter alle religioner og religiøse udtryksformer i alle dele af verden og i både fortid og nutid. Artikler med andre perspektiver på det religionsfaglige stof vil, efter konkret vurdering, kunne komme i betragtning, såfremt de vurderes at være af religionshistorisk relevans. Det er hensigten med Chaos at understøtte, fremme og medvirke til at udvikle den religionshistoriske fagtradition samt at udbrede kendskabet til religionshistoriske studier også i videre kredse.

Oprettelse: 1982 Udgiver: Forlaget Chaos Ansvarshavende redaktør: Linda Langemark Redaktion og ekspedition:Linda Langemark, Vesterbrogade 87,2, 1620 København V  Tlf: 26 27 28 85  E-mail: Linda@forlagetchaos.dk Hjemmeside: www.chaos.forlagetchaos.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2013 (2 numre): 420 kr. + porto (enkeltppersoner), 520 kr. + porto (institutioner) (Abbonement fås også via medlemsskab af dansk Religionshistorisk Forning, Norsk Religionshistorisk Forening og Svenska Samfundet för Religionshistorisk Forskning.) Enkeltnumre: 250 kr. ISSN: 0108-4453 Medl: FDK Tilskud: Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.forlagetchaos.dk"www.forlagetchaos.dk Send mail til "chaos@forlagetchaos.dk" chaos@forlagetchaos.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal