ARBEJDERHISTORIE
Tidsskriftet redigeres udfra en rummelig fortolkning af begrebet arbejderhistorie. Tidsskriftet er tværfagligt og forskningsfeltet søges dækket så bredt som muligt med emner som biografi, politik, fagbevægelse, arbejdsliv, arbejdsmarkedsforhold, sundhed, familie, kvinde- og kønshi-storie, udenrigspolitik og kultur. Tidsskriftet har aktuelt i flere artikler sat fokus på debatten om kommunismens forbrydelser, antikommunisme og venstrefløjens historie. Der er desuden en større sektion med anmeldelser, debat, forsk-ningsnyt og en tidsskriftsoversigt.

Oprettelse: 1973 (under navnet Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie) Udgiver: Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) Ansvarshavende redaktør: Anette Eklund Hansen Udgiver: SFAH, Hørsvinget 5, 2630 Taastrup. E-mail: sfah@sfah.dk Hjemmeside: www.sfah.dk Antal numre pr år: 3 Abonnement 2014 (3 numre): 425 kr. Enkeltnumre: 150 kr. + moms ISSN: 0107-8461 Medl: FDK Tilskud: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation Indgår i Artikelbasen, i databasen DAN-BIB og i Historical Abstracts (her dog ikke i fuldtekst) Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.sfah.dk "www.sfah.dk Send mail til "sfah@sfah.dk" sfah@sfah.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal