CULTURES
Kritisk, journalistisk tidsskrift om kulturmøder og -sammenstød i en globaliseret verden. Et tidsskrift med fokus på de idéer, tanker og processer, der opstår i mødet mellem to eller flere kulturer. CULTURES bringer journalistiske baggrundsartikler, essays, reportager,analyser og anmeldelser. Og CULTURES lægger spalter til diskussioner og debatindlæg om eksisterende og nye diskurser indenfor kulturkritikken, kulturpolitikken og kunsten i den interkulturelle virkelighed.

Oprettelse: 1992 (under navnet Djembe) Udgiver: Foreningen CULTURES Ansvarshavende redaktør: Ivan Rod Redaktion og ekspedition: CULTURES, Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N Tlf: 2170 0858 E-mail: co.ivan.rod@gmail.com Blog: culturesmagasin.blogspot.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2013 (4 numre): 360 kr. (enkeltpersoner), 440 kr. (instititutioner) Enkeltnumre: ISSN: 0907-3841 Medl: FDK Tilskud: Statens Kunstråds tidsskriftstøtte  og Kunstrådets Musikudvalg Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "culturesmagasin.blogspot.dk"culturesmagasin.blogspot.dk Send mail til "co.ivan.rod@gmail.com" co.ivan.rod@gmail.com
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal