ANDERSENIANA
Anderseniana er et årsskrift om H.C. Andersens liv og værk. Anderseniana har siden 1955 været H.C. Andersen-museets årbog. Anderseniana ønsker at belyse facetter af såvel mennesket som kunstneren H.C. Andersen og dennes produktion. Det er et personalhistorisk tidsskrift og rummer ikke blot artikler af litteraturhistorisk eller -teoretisk art, men også mentalitetshistorie og idéhistoriske artikler.Desuden publiceres ikke tidligere udgivet materiale fra H.C. Andersens hånd.

Oprettelse: 1933 Udgiver: Odense Bys Museer Ansvarshavende redaktør: Ejnar Stig Askgaard E-mail: esas@odense.dk Hjemmeside:www.anderseniana.dk Ekspedition: Odense Bys Museer, Overgade 48, DK-5200 Odense C Tlf: 6551 4601 Fax: E-mail: museum@odense.dk Hjemmeside: www.anderseniana.dk Antal numre pr år: 1 Abonnement 2013: (1 nummer) 180 kr. Enkeltnumre: 180 kr. ISBN: 87-87162-86-5 Mdl: FDK Tilskud: Ikke oplyst

Gå til websiden "www.anderseniana.dk"www.anderseniana.dk Send mail til "esas@odense.dk" esas@odense.dk
  Gå til toppen af siden!
APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift for litteratur og kultur. Apparatur er et alsidigt kulturelt tidsskrift, der dog særligt fokuserer på litteratur og billedkunst. Vi præsenterer nyskrevet lyrik og prosa, såvel som litteratur- og kulturvidenskabelige artikler og billedkunst. Bortset fra enkelte oversatte bidrag, er al materialet i Apparatur ikke tidligere publiceret. Apparatur har siden det første nummer lagt sider til en lang række debutanter, såvel som de virkeligt etablerede danske og udenlandske navne. Det er den høje kvalitet og klare formidling, der er i fokus hos Apparatur.
 

Oprettelse: 2001 Udgiver: Forlaget Apparatur Ansvarshavende redaktør: Marie Zeuthen Helstrup Redaktion og ekspedition: Horsekildevej 3, 3.tv., 2500 Valby E-mail: info@apparatur.dk Hjemmeside: www.apparatur.dk Antal numre pr år: Abonnement løbende 3 numre: 300 kr. Enkeltnumre: til nr. 13 = 79 kr., fra nr. 14 = 109 kr. ISSN: 1601-5576 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i  Artikelbasen

Gå til websiden "www.apparatur.dk"www.apparatur.dk Send mail til "info@apparatur.dk" info@apparatur.dk
  Gå til toppen af siden!
ARBEJDERHISTORIE
Tidsskriftet redigeres udfra en rummelig fortolkning af begrebet arbejderhistorie. Tidsskriftet er tværfagligt og forskningsfeltet søges dækket så bredt som muligt med emner som biografi, politik, fagbevægelse, arbejdsliv, arbejdsmarkedsforhold, sundhed, familie, kvinde- og kønshi-storie, udenrigspolitik og kultur. Tidsskriftet har aktuelt i flere artikler sat fokus på debatten om kommunismens forbrydelser, antikommunisme og venstrefløjens historie. Der er desuden en større sektion med anmeldelser, debat, forsk-ningsnyt og en tidsskriftsoversigt.

Oprettelse: 1973 (under navnet Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie) Udgiver: Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) Ansvarshavende redaktør: Anette Eklund Hansen Udgiver: SFAH, Hørsvinget 5, 2630 Taastrup. E-mail: sfah@sfah.dk Hjemmeside: www.sfah.dk Antal numre pr år: 3 Abonnement 2014 (3 numre): 425 kr. Enkeltnumre: 150 kr. + moms ISSN: 0107-8461 Medl: FDK Tilskud: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation Indgår i Artikelbasen, i databasen DAN-BIB og i Historical Abstracts (her dog ikke i fuldtekst) Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.sfah.dk "www.sfah.dk Send mail til "sfah@sfah.dk" sfah@sfah.dk
  Gå til toppen af siden!
ARCHITECTURA
Arkitekturhistorisk årsskrift. Architectura er ikke alene væsentligt for arkitekturhistorisk interesserede, men har værdi for alle, der vil vide noget om dansk kulturhistorie. Alle artikler er baseret på selvstændige studier og er illustreret med et billedmateriale, der i stort omfang er nyoptagelser eller ikke tidligere har været offentliggjort.

Oprettelse: 1978 Udgiver: Selskabet for Arkitekturhistorie Ansvarshavende redaktør: Jørgen Hegner Christiansen Redaktion og ekspedition: Arkitektens Forlag, Overgaden Oven Vandet 10, 1., 1415 København K Tlf: 3283 6970. Fax: 3283 6941 E-mail: eksp@arkfo.dk  Hjemmeside:  www.arkitektens-forlag.dk/boeger Antal numre pr år: 1 Abonnement 2004: (1 nummer): 220 kr. Enkeltnumre: 220 kr. ISSN: 0106-3030 Medl: FDK Tilskud: Diverse fonde Indgår i Artikelbasen og i databasen Byggeriets Studiearkiv, Arkitektskolen i København.

 

Gå til websiden "www.arkitektens-forlag.dk/boeger "www.arkitektens-forlag.dk/boeger Send mail til "eksp@arkfo.dk " eksp@arkfo.dk
  Gå til toppen af siden!
ARK
ARK er et eksperimenterende kunsttidsskrift, der udkommer som ark eller løsblade i en specialfremstillet hvid mappe. Nogle gange mange ark og andre gange bare ét eneste – arkene præsenterer tekst, fotos, tryk og reproduktioner i høj kvalitet. En stor del af numrene tilrettelægges af billedkunstneriske gæsteredaktører. ARK bringer artikler og billedmateriale fra de billedkunstneriske miljøer og præsenterer såvel danske som udenlandske og såvel levende som afdøde kunstnere. Tidsskriftet arbejder i grænselandet mellem visuelle udtryk og poesi; tekst og billede.

Oprettelse: 1994 Udgiver: Foreningen ARK Ansvarshavende redaktører: Lars Kiel Bertelsen, Klaus Marthinus Christensen og Steen H. Andersen Redaktion og ekspedition: ARK, Nordkapvej 13, 8200 Århus N. Tlf: 8610 8141 E-mail: kultlkb@hum.au.dk Hjemmeside: www.arkmappen.dk Antal numre pr år: min. 4 Abonnement 2014 (min. 4 numre): 175 kr. Enkeltnumre:  kr. ISSN: 0908-8253 Medl: FDK Tilskud: Statens Kunstråd Gratis prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.arkmappen.dk"www.arkmappen.dk Send mail til "kultlkb@hum.au.dk" kultlkb@hum.au.dk
  Gå til toppen af siden!
ARKITEKTUR DK
Arkitektur DK tegner de store linjer i ny dansk arkitektur og holder læserne ajour med det bedste. Tidsskriftet skal udfylde en rolle som inspirationskilde på arkitekttegnestuerne, når nye byggerier skal projekteres. Arkitektur DK er samtidig vinduet til omverdenen for dansk byggeri – et sted at følge de forandringer der løbende foregår i det arkitektoniske landsskab. Bladet bringer artikler om og portrætter af danske arkitekttegnestuer, nyt boligbyggeri, økologisk byggeri, erhvervsbyggeri, sportsbyggeri, museer, kirker og byens uderum.
 

Oprettelse: 1957 Udgiver: Arkitektens Forlag Ansvarshavende redaktører: Sanne Wall-Gremstrup Redaktion og ekspedition: Arkitektens Forlag, Pastuersvej 14, 4. (6.etage), 1799 København V Tlf: 3283 6970  E-mail: eksp@arkfo.dk Hjemmeside: www.arkfo.dk Antal numre pr år: 6 Abonnement 2013 (6 numre): 1.345 kr. Enkeltnumre: ISSN 0004-2013 Medl. FDK og DF Indgår i Artikelbasen og i databasen Byggeriets Studiearkiv, Arkitektskolen i København

Gå til websiden "www.arkfo.dk"www.arkfo.dk Send mail til "eksp@arkfo.dk" eksp@arkfo.dk
  Gå til toppen af siden!
ASCOLTA, Operabladet
ASCOLTA er medlemsblad for Foreningen Operaens Venner og kan kun fås gennem medlemskab af foreningen. ASCOLTA er talerør for Operaens Venner, men bringer også almene artikler om opera, interviews med kunstnere, plade- og boganmeldelser samt en omfattende information om opera-begivenheder i Danmark og nærmeste udland.

Oprettelse: 1982 Udgiver: Foreningen Operaens Venner Ansvarshavende redaktør: Peter Wang Redaktion og ekspedition: Foreningen Operaens Venner, Sanne Caft, Vester Søgade 62 st.th., 1601 København V Tlf: 2513 1643  E-mail: redPW@operaensvenner.dk Hjemmeside: www.operaensvenner.dk Antal numre pr år: 6 Abonnement 2015 (6 numre): Pr. nummer ISSN: 0900-6354 Medl: FDK Tilskud: Ingen Prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.operaensvenner.dk"www.operaensvenner.dk Send mail til "redPW@operaensvenner.dk" redPW@operaensvenner.dk
  Gå til toppen af siden!
ASLAN.DK
ASLAN er et nettidsskrift især om bøger til børn, unge og voksne, om de mundtlige fortæller og det danske og internationale arbejde for børnelitteraturen. Her er Danmarks første Vejviser til fortællerne og de eneste oversigter over bøger med religiøs dimension udvalgt efter litterær kvalitet. ASLAN begyndte 1989-2005 som trykt tidsskrift (lukket 2005 af regeringen sammen med 500 andre små blade) og er fra 1998 nettidsskriftet www.aslan.dk. ASLAN er økumenisk og uafhængigt af forlag og kirkesamfund. 2008 modtog ASLAN Klods Hans-prisen af Selskabet for Børne- og ungdomslitteratur, IBBY Danmark.
 

Oprettelse: 1989. Ansvarshavende redaktør: Gunhild Lindstrøm. Redaktion: Liljevej 8, 3600 Frederikssund. Tlf: 4731 3213 E-mail: gunhildlindstroem@gmail.com Nettidsskrift: www.aslan.dk Medl: FDK

Gå til websiden "www.aslan.dk"www.aslan.dk Send mail til "gunhildlindstroem@gmail.com " gunhildlindstroem@gmail.com
  Gå til toppen af siden!
BANANA SPLIT
OPHØRT - OPHØRT fra 2010. Så er der ikke længere et kulturtidsskrift for oversat litteratur, især poesi! Tidsskrift for litteratur. Tidsskrift for multinational poesi og prosa især nyoversættelser af ældre og helt nye tekster. Hvert nummer har en mindre, dansk afdeling.

Oprettelse: 1992 Udgiver: Forlaget Basilisk Ansvarshavende redaktør: Per Aage  Brandt Redaktion og ekspedition: Nansensgade 77, kld.th., 1366 København K Tlf: 3315 3317 E-mail: admin@basilisk.dk Hjemmeside: www.basilisk.dk Abonnement 2004 (2 numre): 200 kr. Enkeltnumre: 90 kr. ISSN: 0906-6489 Medl: FDK Tilskud:  TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.basilisk.dk"www.basilisk.dk Send mail til "admin@basilisk.dk" admin@basilisk.dk
  Gå til toppen af siden!
BIBLIANA
Tekst, Kultur, Historie. Bibliana er et populærvidenskabeligt tidsskrift om Bibelens verden, skrevet af fagfolk til den bredt interesserede offentlighed. Tidsskriftet har undertitlen: Tekst, kultur, historie og rummer artikler, der befatter sig med de videnskaber, der er nødvendige for bedre at forstå de bibelske skrifter og deres univers, der-iblandt arkæologi, religionsvidenskab, historie og kulturhistorie.

Oprettelse: 1999 Udgiver: Det Danske Bibelselskab Ansvarshavende redaktør: Anne Katrine de Hemmer Gudme Antal numre pr. år: 2 Abonnement: 180 kr. Hjemmeside: www.bibliana.dk

  Gå til toppen af siden!
BIBLOTEKSPRESSEN
Bibliotekspressen er Bibliotekarforbundets blad. Det bringer orientering og debat om bibliotekernes virksomhed, udvikling og samfundsmæssige placering. Bibliotekarforbundet anser bibliotekernes tilstedeværelse som nært forbundet med fundamentale demokratiske begreber som ytringsfrihed, lige adgang til information og ret til fri meningsdannelse. Bibliotekspressen orienterer i samklang hermed om nye begivenheder og initiativer indenfor området - med det formål, at styrke det demokratiske beredskab i samfundet.

Oprettelse: 1970 (under navnet Bibliotek 70) Udgiver: Bibliotekarforbundet Ansvarshavende redaktør: Henrik Hermann E-mail: hermann@bf.dk Redaktion og ekspedition: Bibliotekspressen, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg Tlf: 3838 0638 Fax: 3888 3101 E-mail: bibliotekspressen@bf.dk Hjemmeside: www.bibliotekspressen.dk Antal numre pr år: 20 Abonnement 2005 (20 numre): 420 kr. Enkeltnumre: Sælges ikke ISSN: 1395-0401 Medl: FDK og DF Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.bibliotekspressen.dk"www.bibliotekspressen.dk Send mail til "bibliotekspressen@bf.dk" bibliotekspressen@bf.dk
  Gå til toppen af siden!
BILLEDKUNST
Kritisk videnskabeligt tidsskrift om ældre og ny kunst. Tidsskriftets artikler er korte og tilgængelige og beskæftiger sig blandt andet kunst, der må opsøges utraditionelle steder. Udvalgte udstillinger og aktuelle emner behandles, og der bringes kunstnerinterviews.

Oprettelse: 1966 Udgiver: K.K. Fonden Ansvarshavende redaktør: Troels Andersen Redaktion: co Silkeborg Kunstmuseum, Gudenåvej 7-9, 8600 Silkeborg Tlf: 8619 8985 E-mail: info@silkeborgkunstmuseum.dk Hjemmeside: Antal numre pr år: Abonnement 2006 (3 numre): 220 kr. Enkeltnumre: 75 kr. ISSN: 0908-0465 Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.plakatmuseum.dk"www.plakatmuseum.dk Send mail til "info@silkeborgkunstmuseum.dk" info@silkeborgkunstmuseum.dk
  Gå til toppen af siden!
BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Det ældste populærvidenskabelige tidsskrift, som udgives i dagens Danmark inden for almen naturvidenskab - og det eneste af sin slags, som har international biologisk forskning og videnskab som sit kerneområde. Dette omfatter også medicin og sygdomme, psykologiske emner, religion og biologi, "intelligent design", global opvarming, universets supernovaer som kilde til livets grundformer osv.

Oprettelse: 1981 Udgiver: Foreningen af Yngre Biologer og Biologisk Forum Ansvarshavende redaktør: Ole Terney Redaktion og ekspedition: BioNyt Videnskabens Verden, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C Tlf: 3537 6408 E-mail: bionyt@gmail.com Hjemmeside: www.bionyt.dk Antal numre pr. år: ca. 4 Abonnement 2010 (ca. 4 numre): 525 kr. Enkeltnumre: Varierende priser ISSN: 0107-4415 Medl: FDK Tilskud: Tipsmidlerne via Undervisningsministeriet

Gå til websiden "www.bionyt.dk"www.bionyt.dk Send mail til "bionyt@gmail.com" bionyt@gmail.com
  Gå til toppen af siden!
BKF-BLADET
BKF-Bladet er et forbundsblad (Billedkunstnernes Forbund) med en klart betonet tidsskriftsdimension. Bestræbelsen er at udvikle en kunstnerisk funderet journalistik – en billedkunstnerisk funderet formidling af pro-blemstillinger, der vedrører kunstarten. I BKF-bladet er det muligt at kommunikere på billedkunstneriske præmisser. Her kan synsmåder og synspunkter med relevans for billedkunstnere undersøges, hvorved den billedkunstneriske forholden sig samtidig eksponeres for omverdenen. BKF-bladet redigeres ud fra en overordnet interesse i at fremme en så bred anvendelse af billedkunstnernes virke som muligt.

Oprettelse: 1962 (under et andet navn) Udgiver: Billedkunstnernes Forbund (BKF) Ansvarshavende redaktør: Tine Nygaard Redaktion og ekspedition:  BKF, Vingårdstræde 21,1, 1070 København K Tlf: 3312 8170 Fax: 3332 2839 E-mail: bkf@bkf.dk Hjemmeside: www.bkf.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 300 kr. Enkeltnumre: Sælges ikke ISSN: 0902-7440 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

 

Gå til websiden "www.bkf.dk"www.bkf.dk Send mail til "bkf@bkf.dk" bkf@bkf.dk
  Gå til toppen af siden!
BLÅ PORT, Den
Den Blå Port – tidsskrift for Litteratur - har ry for at være landets mest litterære tidsskrift. Den Blå Port præsenterer kompromisløst den bedste nyoversatte, nyskrevne og genfundne skønlitteratur og kritik.

Oprettelse: 1985 Udgiver: Forlaget Vandkunsten Redaktører: Gitte Broeng, Mathilde Walter Clark, Torben Jelsbak Redaktion og ekspedition: Forlaget Vandkunsten, Lindgreens Allé 20C, 2300 Kbh S  Tlf.:  E-mail: denblaaport@gmail.com Hjemmeside: www.denblaaport.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2011 (4 numre):360 kr. Enkeltnumre:  kr. Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.denblaaport.dk"www.denblaaport.dk Send mail til "denblaaport@gmail.com" denblaaport@gmail.com
  Gå til toppen af siden!
BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift for litteratur og kultur. Bogens Verden orienterer om den nyeste danske og udenlandske skønlitteratur på det danske bogmarked og præsenterer introduktioner til både klassiske og nyere forfatterskaber. Tidsskriftet beskæftiger sig også med populærlitteraturen. Herudover diskuterer Bogens Verden litteraturkritikkens rolle og introducerer ny faglitteratur. I tidsskriftet findes oversigtsartikler og der bringes interviews om kulturpolitiske emner og strømninger inden for kunst, politik og musik.

Oprettelse: 1918 Udgivere: Det Kgl. Bibliotek og Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Ansvarshavende redaktør: Bruno Svindborg, Det Kgl. Bibliotek, Postboks 2149, 1016 København K Tlf: 3347 4415 E-mail: bs@kb.dk Ekspedition: Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg Tlf: 8663 8410 E-mail: bogens.verden@haldhovedgaard.dk Hjemmeside: www.bogensverden.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2010 (4 numre): 475 kr. Enkeltnumre: 135 kr. ISSN 0006-5692 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.bogensverden.dk"www.bogensverden.dk Send mail til "bogens.verden@haldhovedgaard.dk" bogens.verden@haldhovedgaard.dk
  Gå til toppen af siden!
BOGVENNEN
Bogvennen beskæftiger sig med bogens funktion og æstetik i dansk og internationalt perspektiv. Tidsskriftets målsætning er at bidrage til at højne kvaliteten i bogfremstilling i Danmark, både hvad angår den tekniske udførelse og materialevalg, bøgernes funktionalitet i forhold til indhold og målgruppe og deres design og kunstneriske udførelse.

Oprettelse: 1890 (under andet navn) Udgiver: Forening for Boghaandværk Ansvarshavende redaktører: Skiftende Redaktion og ekspedition: Forening for Boghaandværk, c/o Lilli Riget, Hvedevænget 5, 9000 Aalborg Tlf: 3295 8515 E-mail: lilli.riget@stofanet.dk Hjemmeside: www.boghaandvaerk.dk Abonnement kan tegnes Enkeltnumre: Fra 228 kr. til 328 kr (for ikke-medlemmer) ISSN: 0006-5749 Medl: FDK Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.boghaandvaerk.dk"www.boghaandvaerk.dk Send mail til "lilli.riget@stofanet.dk" lilli.riget@stofanet.dk
  Gå til toppen af siden!
BUM
Børne- og ungdomslitteratur magasinet. BUM skriver om børne- og ungdomslitteraturen - kritisk, formidlende og undersøgende. BUM rummer hver gang et væld af anmeldelser og artikler. essays og kommentarer. BUM skriver om den aktuelle og den klassiske børnelitteratur - om romaner og billedbøger, kortprosatekster og tegneserier. BUM diskuterer og analyserer den aktuelle litterære & børnelitterære situation. BUM er det eneste af sin art i Danmark. BUM henvender sig til alle litterært og børnelitterært interesserede.

Oprettelse: 1982 Udgiver: Finn Barlby Ansvarshavende redaktør: Finn Barlby Redaktion og ekspedition: Finn Barlby, Holmegårdsvej 4, 1.th., 2920 Charlottenlund Tlf: 3257 0617 E-mail: finn.barlby@mail.dk Antal numre pr år:1 Abonnement 2015: 380 kr. Private: 285 kr. ISSN: 0108-4976 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen

Send mail til "finn.barlby@mail.dk" finn.barlby@mail.dk
  Gå til toppen af siden!
BYPLAN
Byplan er Foreningen af Byplanlæggere og Dansk Byplanlaboratoriums tidsskrift. Det diskuterer de strukturelle forhold, der afgør byernes udformning. Søger at sikre en alsidig behandling af tidens planlægningsspørgsmål i et bredt spektrum, der henvender sig både til folkevalgte og fagplanlæggere.

Oprettelse: 1948 Udgiver: Dansk Byplanlaboratorium Redaktører: Ellen Højgaard Jensen (ansv.) Redaktionsskretær: Ny W. Øhlenschlæger Redaktion og ekspedition: Dansk Byplanlaboratorium, Nørregade 36, 1165 København K Tlf: 3317 7278 Fax: 3283 6941 E-mail: nwo@byplanlab.dk Hjemmeside: Antal numre pr år: 6 Abonnement 2013 (5 numre):  kr.  Enkeltnumre:  kr. ISSN 0007-7658 Medl: FDK og DF Indgår i Artikelbasen og i databasen Byggeriets Studiearkiv, Arkitektskolen i København Brochure kan rekvireres

Send mail til "nwo@byplanlab.dk" nwo@byplanlab.dk
  Gå til toppen af siden!
BØRN & BØGER
Tidsskriftet Børn & Bøger lægger vægt på rollen som anmelder og på at tegne en profil af børne- og ungdomslitteraturen. Men som kulturtidsskrift beskæftiger bladet sig også med skole- og kulturpolitik, børne- og ungdomskultur, de nye medier for børn og unge samt skole- og bi-blioteksvirksomhed. Tidsskriftet tager pulsen på børn og unge og afdækker, hvad der foregår i deres eget miljø. Børn & Bøger rapporterer fra de skole- og kulturpolitiske fora, der sætter rammer og dagsordener for skole- og kulturpolitiske aktiviteter. Og afdækningen følges op med aktuelle reportager fra kommunernes folke- og skolebiblioteker.
 

Oprettelse: 1948 Udgiver: Kommunernes Skolebiblioteksforening Ansvarshavende redaktør: Redaktion og ekspedition: Kommunernes Skolebiblioteksforening,  Tlf: 3311 1391 Fax: 3311 1390 E-mail: Hjemmeside: www.ksbf.dk Antal numre pr år:  Abonnement 2013 ( numre):  kr. Enkeltnumre:  kr. ISSN: 0006-7792 Medl: Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.ksbf.dk"www.ksbf.dk Send mail til "bob@ksbf.dk" bob@ksbf.dk
  Gå til toppen af siden!
BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskriftet fungerer som kanal for formidling og oriente-ring om de ting, der sker på børne- og ungdomskulturområdet. Tidsskriftet udsender temanumre om kulturprodukter for børn og unge - for eksempel om legekultur, mundtlige udtryk og kulturelle projekter med og for børn.

Oprettelse: 1983 (under navnet BUKS) Udgiver: Odense Universitetsforlag Ansvarshavende redaktør: Flemming Mouritsen Ekspedition: Syddansk  Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M Tlf: 6615 7999. Fax: 6615 8126. E-mail: press@forlag.sdu.dk Hjemmeside: www.buks.dk Antal numre pr år: 2-3 Abonnement 2013 (3 numre): 225 kr.(enkeltpersoner), 400 kr. (institutioner) Enkeltnumre: kr. ISSN: 0907-6581 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.buks.dk"www.buks.dk Send mail til "press@forlag.sdu.dk" press@forlag.sdu.dk
  Gå til toppen af siden!
CHAOS
Tidsskriftet Chaos er et akademisk fagtidsskrift med fokus på det religionshistoriske forskningsområde. Tidsskriftets kerneområde er den religionshistoriske fagtradition, der metodisk og teoretisk er forankret i empiriske, filologiske og komparative studier, og som emnemæssigt omfatter alle religioner og religiøse udtryksformer i alle dele af verden og i både fortid og nutid. Artikler med andre perspektiver på det religionsfaglige stof vil, efter konkret vurdering, kunne komme i betragtning, såfremt de vurderes at være af religionshistorisk relevans. Det er hensigten med Chaos at understøtte, fremme og medvirke til at udvikle den religionshistoriske fagtradition samt at udbrede kendskabet til religionshistoriske studier også i videre kredse.

Oprettelse: 1982 Udgiver: Forlaget Chaos Ansvarshavende redaktør: Linda Langemark Redaktion og ekspedition:Linda Langemark, Vesterbrogade 87,2, 1620 København V  Tlf: 26 27 28 85  E-mail: Linda@forlagetchaos.dk Hjemmeside: www.chaos.forlagetchaos.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2013 (2 numre): 420 kr. + porto (enkeltppersoner), 520 kr. + porto (institutioner) (Abbonement fås også via medlemsskab af dansk Religionshistorisk Forning, Norsk Religionshistorisk Forening og Svenska Samfundet för Religionshistorisk Forskning.) Enkeltnumre: 250 kr. ISSN: 0108-4453 Medl: FDK Tilskud: Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.forlagetchaos.dk"www.forlagetchaos.dk Send mail til "chaos@forlagetchaos.dk" chaos@forlagetchaos.dk
  Gå til toppen af siden!
CULTURES
Kritisk, journalistisk tidsskrift om kulturmøder og -sammenstød i en globaliseret verden. Et tidsskrift med fokus på de idéer, tanker og processer, der opstår i mødet mellem to eller flere kulturer. CULTURES bringer journalistiske baggrundsartikler, essays, reportager,analyser og anmeldelser. Og CULTURES lægger spalter til diskussioner og debatindlæg om eksisterende og nye diskurser indenfor kulturkritikken, kulturpolitikken og kunsten i den interkulturelle virkelighed.

Oprettelse: 1992 (under navnet Djembe) Udgiver: Foreningen CULTURES Ansvarshavende redaktør: Ivan Rod Redaktion og ekspedition: CULTURES, Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N Tlf: 2170 0858 E-mail: co.ivan.rod@gmail.com Blog: culturesmagasin.blogspot.dk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2013 (4 numre): 360 kr. (enkeltpersoner), 440 kr. (instititutioner) Enkeltnumre: ISSN: 0907-3841 Medl: FDK Tilskud: Statens Kunstråds tidsskriftstøtte  og Kunstrådets Musikudvalg Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "culturesmagasin.blogspot.dk"culturesmagasin.blogspot.dk Send mail til "co.ivan.rod@gmail.com" co.ivan.rod@gmail.com
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Tidsskrift   ANDERSENIANA
Tidsskrift   APPARATUR - lukket 2012!
Tidsskrift   ARBEJDERHISTORIE
Tidsskrift   ARCHITECTURA
Tidsskrift   ARK
Tidsskrift   ARKITEKTUR DK
Tidsskrift   ASCOLTA, Operabladet
Tidsskrift   ASLAN.DK
Tidsskrift   BANANA SPLIT
Tidsskrift   BIBLIANA
Tidsskrift   BIBLOTEKSPRESSEN
Tidsskrift   BILLEDKUNST
Tidsskrift   BIONYT VIDENSKABENS VERDEN
Tidsskrift   BKF-BLADET
Tidsskrift   BLÅ PORT, Den
Tidsskrift   BOGENS VERDEN -lukket 2012!
Tidsskrift   BOGVENNEN
Tidsskrift   BUM
Tidsskrift   BYPLAN
Tidsskrift   BØRN & BØGER
Tidsskrift   BØRNE- OG UNGDOMS - KULTUR, tidsskrift for
Tidsskrift   CHAOS
Tidsskrift   CULTURES
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal